Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

čtvrtek 19. dubna 2018

Praha 1910

Stěhování Šemíků z Vysočiny do Prahy jsem zmiňoval v minulosti několikrát. Asi první byla Marie s jejím Malostranským příběhem.
Adresář Prahy z roku 1910
Další stopy vedou na Žižkov. Tam se usadil Jan Šemík, v roce 1910 obchodník s koloniálním zbožím, výčepem vína, trafikant a spolumajitel domu. Bydlel tehdy s rodinou v Poděbradově ulici č. 9 (č.p. 620). Obchod měl nedaleko na Husově tř. 90 (č.p. 127).
A právě tato adresa se několikrát dostala do novin, protože o zboží byl zájem i u kolemjdoucích, kteří nebyli ochotni zaplatit penězi. Počátkem roku 1899 se psalo v novinách:
V noci na den 9. ledna byl návštěvou zlodějů poctěn obchodník pan Jan Šemík v čís. 620 na Žižkově, z jehož obchodu zloději odnesli tři pytle kávy v ceně 175 zl.
Nedosti všeho. V dubnu téhož roku Národní listy zmiňují na druhé Janově žižkovské adrese požár. Obyvatelé domu nebezpečí v čas zpozorovali a povolali žižkovské hasiče, kteří oheň uhasili. Přijeli také hasiči z Karlína, kteří se však hasení nezúčastnili. Škoda ohněm způsobená obnáší as 800 zl.
Pojďme se vrátit k pražskému adresáři. Karel Šemík začínal po příchodu do Prahy také na Žižkově. V roce 1910 je už k dohledání v Holešovicích. Tak jako v případě Jana tu máme dvě adresy. Byt na Vltavské ulici 468. Řeznictví a obchod se sušenými střevy ve stejné ulici na čísle 306 (bývalá jatka a později tržnice).
Ještě zbývají dvě jména. Anna a Marie  Šemíkovi. Marie ovdověla v roce 1906. Manžel Alois Šemík, brzdař státních drah, tragicky zemřel při práci železničního zaměstnance. Na sirotka Aloise mladšího se zachovala složka z policejního ředitelství, a tak toho o jeho životě víme poměrně hodně.
Nejméně informací máme o Anně Šemíkové. Také ona byla vdovou. Matka dvou dcer se přistěhovala do Nuslí někdy kolem roku 1907. Po několika stěhováních bydlela tato krejčová ve Vladimírově ulici 272. Stále netuším, po kom převzala Anna příjmení Šemíková. Marie se s Annou jistě znaly. To je jediné, čím si Annu přibližuji s nadějí, že se v budoucnu objeví nějaká záchytná informace, která nám její život osvětlí více.

úterý 10. dubna 2018

Zpráva z tisku

12. dubna roku 1901 se ve Smrdově konala velká náboženská slavnost. Přijel dokonce královehradecký biskup Eduard Jan Nep. Brynych. Proč přijel? Konala se generální vizitace spojená s  biřmováním. Dalšími osobnostmi, které se účastnily, byl Hugon Gőrlich rytíř z Gőrlichburgu, místní farář Eduard Dobruský, řídící učitel Václav Němeček a místní starosta Jan Šemík.
Uvítání přednesla dcera starosty Božena Šemíková a na závěr vystoupila žákyně Anna Zadinová.
Jedním z vrcholů akce byl průvod dítek školních, vedených učitelstvem, sboru hasičského, duchovenstva a nesčetného zástupu lidstva za hlaholu zvonů a střelby z hmoždířů do chrámu Páně vkusně vyzdobeného.
Na začátku roku 1949 se konala ve Smrdově podobná slavnost. Zmiňoval se o ní páter Josef Toufar, a dodnes nevíme o  jakou slavnost se jednalo. Podle paní Obolecké, která mi napsala o svém příbuzném Františku Michálkovi, se mohlo jednat o svatbu.
Dívala jsem se, kdy byly v roce 1949 Velikonoce (snad 17. dubna) a ona slavnost byla ještě před Popeleční středou a začátkem půstu - napovídá tomu i zmínka o nákupu věcí do kostela ve fialové barvě a zmínka o zabíjačce. Napadlo mne, jestli nemohlo jít nakonec o svatbu, jak se o ní zmiňuje Toufar v dopise z 26. ledna. Nevěsta byla z Ovesné Lhoty a ta asi patřila do farnosti Smrdov. A svatby na vesnicích se dřív často odehrávaly v předmasopustním období. Jinak už mne napadá jedině biřmování, které probíhá zpravidla za účasti biskupa diecéze.

středa 4. dubna 2018

Necelých 40 dní

Za pět týdnů, v sobotu 12. května o 11. hodině, tedy hodinu před polednem, se sejdeme v Ovesné Lhotě na návsi poblíž kapličky. Letos nepřipravuji speciální program. Bude-li někdo chtít, může zkusit vytipovat možnost zajít někam v okolí na oběd.
Jestliže nepřijede letos druhou sobotu v květnu nikdo vhodný, kdo by mohl převzít putovní Adamovu trofej, bude tato uložena ve lhotecké kapli. V neděli 24. července to bude 80 let, co si ji místní svými silami postavili. V čele celé akce tehdy stál starosta Josef Šemík. Kdo se chystáte přijet, prosím o registraci.