Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 26. září 2022

Ze Světlé nad Sázavou do Vídně

Šemíků, kteří se v minulosti usadili nastálo ve Vídni, bylo jen pár. Takto jsem již dříve našel v Lehmannově adresáři krejčího Josefa Šemíka, který tam přišel z Bačkova. Při hledání v německy psaných zdrojích informací (noviny, seznamy, matriky) musíme zkoušet hledat příjmení bez háčků a čárek. Na internetových stránkách Rakouské národní knihovny jsem vyzkoušel hledat jméno Schemik. A co jsem našel? 10. listopadu 1921 vyšlo v novinách Arbeiter Zeitung následující krátké oznámení.
oznámení v Arbeiter Zeitung ze dne 10.11.1921
Naši mrtví. Ve středu dobrovolně zemřel Josef Schemik. Těžký nervový stav mu působil velká muka. Schemik dosáhl věku 45 let. Byl věrným bojovníkem v odborových a politických organizacích. Zvláštní zásluhy prokázal jako člen ústředního výboru Odborového svazu poštovních zaměstnanců a jako správce poštovního úřadu 62 v Zolleigasse. Pohřben byl v úterý na hřbitově v Ottakringe.
10. 11. bylo ve čtvrtek. Zpětně odečteno; pohřeb byl tedy 8. a Josef zemřel 2. listopadu 1921? Bylo mu 45 let. Mezi Šemíky máme jednoho Josefa, který se narodil v roce 1876 ve Světlé nad Sázavou v rodině krejčího. V pořadí čtvrtý syn byl o pět roků mladší od nejstaršího sourozence. Starší bratr Stanislav zemřel mlád roku 1890 – ve Vídni.
Vídeňský Lehmannův adresář
To už je zajímavá stopa. Když jsem hledal v Lehmannově adresáři, našel jsem kromě Josefa Schemika, krejčího, ještě Josefa Semika, poštovního úředníka. Ten se začal objevoval v adresáři od roku 1912 na adrese Brunnengasse 4. Na této adrese v XVI. vídeňském obvodu zůstává ale i po roce 1921, a to až do roku 1931. Ulice Zolleigasse, kde se nacházel poštovní úřad, byla asi 2 km od bydliště Josefa Semika. Proč je v adresáři uváděn ještě celých deset let po jeho smrti? Jedná se o našeho Josefa ze Světlé?
inzerát v Neues Wiener Tagblatt, 4.8.1912
Pak jsem ještě objevil inzerát v deníku Neues Wiener Tagblatt, ve kterém Schemik z nám známé adresy hledá čtyři švadleny na dámské a ložní prádlo výměnou za dobrý plat a plnou penzi.
Tedy z původního Šemíka se stal ve Vídní Schemik/Semik? Na internetu dostupných matrikách jsem dohledal úmrtí Josefa Schemika. 
7.11.1921 zemřel Schemik Josef
A skutečně - je to on - Josef Šemík ze Světlé. Zemřel v pondělí 7.11., pohřben ve středu 9.11. Datum narození v matrice zemřelých se liší o jeden den od skutečného. Příčina úmrtí nižšího poštovního úředníka (Postunterbeamter) je v matriční knize strohá. Sebevražda oběšením (selbstmord durch erhängen).
Bohužel se z těchto kusých informací nedá nic napsat o rodinných poměrech Josefa. Snad by se dalo jen usuzovat, že Magdalena Schemik, která se objevovala několik let po smrtí Josefa v Lehmannově adresáři, mohla být vdova, která ponechala v adresáři i jméno svého zesnulého manžela. 

pondělí 19. září 2022

Dělník Josef Šemík

Před více jak rokem jsem na stránkách rakouské knihovny objevil článek v olomouckých novinách z roku 1889. Noviny byly digitalizovány i u nás, byť v o něco horší kvalitě, a jsou k nahlédnutí na stránkách Vědecké knihovny v Olomouci (odkaz na zmíněný článek). V posledním roce se hodně zlepšily překladače a za pomoci jednoho z nich se mi podařilo přeložit celý článek.

Dělník zraněný při odstřelu v Kapucínské ulici.
Ve včerejším čísle jsme upozornili na to, že odstřel kamene, který v současné době probíhá v našem městě z důvodu výstavby výkopů pro vodovod, není prováděn s potřebnou opatrností, že při tomto odstřelu není přítomen žádný technický dozor a že v důsledku toho jsou ohrožovány lidské životy. Požadovali jsme, aby tyto odstřely probíhaly pouze se zásahem policie a úředníka z městského stavebního odboru. Od té doby byla zřízena bezpečnostní stráž, která má při odstřelech bránit veřejnosti v přístupu, ale dohledem nad těmito odstřely nebyl pověřen technický orgán.
Článek v Mährisches Tagblatt ze dne 28. 9. 1889
 Následující událost, která se stala včera odpoledne v Kapucínské ulici, kde došlo k nehodě dělníka při odstřelu kamene, dokazuje, jakou jsme měli v našem požadavku pravdu. Dělník Josef Schemik, 34letý, narozený ve Smrdově v Čechách, který byl pověřen odstřelem nálože ve zmíněné uličce. Když výbušnina dlouho neexplodovala, vlezl po zapálení zápalné šňůry pod desky zatížené kameny, které byly umístěny nad výbušninou, aby zjistil, proč nálož nevybuchla. V tu chvíli explodovala prachová nálož a dělník byl zasažen úlomky kamene, které odlétly. Schemik utrpěl tržnou ránu na pravé dolní končetině, byl také vážně zraněn v oblasti očí a musel být na nosítkách odvezen do provinční nemocnice celý od krve. Naštěstí jsme informováni, že stav zraněného není znepokojivý a že by se měl brzy uzdravit. Pokud by se na odstřelu horniny podílel technický orgán, zraněný pracovník by se neodvážil provést výše popsanou nebezpečnou manipulaci a k nehodě by nedošlo. Chtěli bychom jen poznamenat, že trhací práce na náměstí Blafiusplatz (nejspíš dnešní Dolní nám.) jsou stále prováděny se stejnou nedbalostí, jakou jsme již měli příležitost kritizovat. Kameny, které leží na deskách zakrývajících zákopy, jsou při výbuchu odhozeny daleko a je jen s podivem, že nevlétnou do oken. Pracovník ostrahy, který je umístěn na náměstí Blafiusplatz, drží lidi hlídající náměstí dál od místa odstřelu, ale nemá žádný vliv na manipulaci, která probíhá během odstřelu, ba dokonce je sám ve smrtelném nebezpečí, protože musí zůstat v blízkosti objektu odstřelu. Včera odpoledne byl proveden odstřel na náměstí Blafiusplatz ve dvě hodiny odpoledne, tedy v době, kdy děti chodí do školky. Bylo by vhodné, aby rodiče v době, kdy na náměstí Blafiusplatz probíhají výbuchy, neposílali své děti do školky bez doprovodu.
Včerejší incident v Kapucínské ulici byl nahlášen císařskému a královskému státnímu zastupitelství k zahájení trestního řízení. Zraněný pracovník je za daných okolností relativně v pořádku.

sobota 3. září 2022

Něco málo statistiky

Deset let si vedu přehled, jak nám přibývají nová jména v rozrodu Adama Šemíka. Před několika dny jsem zveřejnil 32. verzi a co z ní můžeme vyčíst?
Počet jmen v rozrodu, jak přibývaly v průběhu posledních let

Nejvíce lidí se narodilo v březnu a v neděli. Nejvíce lidí zemřelo v únoru a v pátek. Nejvíce svateb bylo v únoru a v úterý. Mnoho údajů stále chybí. Přitom společnými silami bychom mohli některá bílá místa doplnit. Podívejte se na 10. generaci, kde jsem začal umisťovat i moje žijící vrstevníky. U žijících neuvádím kromě jména žádné další informace. Našli jste se? Jestliže ne, a chcete doplnit, můžete mi napsat. Jestliže jste se našli, a nechcete být uvedeni v rodokmenu, dejte mi o tom vědět. Budu vděčný za jakékoli doplnění.