Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

čtvrtek 28. prosince 2023

Pravítko, kružítko a Santini

Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677, Praha – 7. prosince 1723, Praha) byl významný český barokní architekt italského původu. Narodil se v Praze v rodině italského kameníka Santini Aichela a Alžběty Thimové.
V Národním technickém muzeu (NTM) v Praze připravili výstavu při příležitosti 300 let od úmrtí architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Expozice s názvem Santini a svět jeho architektury je přístupná veřejnosti od 7. prosince 2023 do 5. ledna 2025. Výstava je propojena s konferencí Santini 2023, která za účasti deseti předních českých odborníků na památky představí komplexnost práce výjimečného barokního architekta.
Santini je takřka celebrita a v některých výkladech až bájná postava, kterou obklopuje spousta mýtů. Výstava se pokouší postavit santiniovský příběh zpátky na zem, aniž by ho ale zbavila jeho kouzla.
Mezi 14. 5. 2024 a 14. 7. 2024 budou na výstavě dostupné originály studie fasád a návrh půdorysu kaple Nejsvětější Trojice, které v roce 1714 Santini připravil pro Františka Leopolda Bechyně z Lažan žijícího v Rozsochatci.
Pro přiblížení Santiniho tvůrčího postupu autoři výstavy využili speciální animaci, která je promítána na monitoru pod skicami rozsochatecké kapličky. V základu architektovi stačilo pravítko, kružítko a nápad. Na geometrickém půdorysu vystavěl působivou směs gotiky a baroka. Barokní gotika nebo lépe Santiniho gotizující barok. Jedinečný architektonický sloh.

středa 20. prosince 2023

Na skok v Bačkově

Nic nepotěší rodopisce více, než když ho osloví kolega, který pátrá ve stejných místech a pošle mu nějakou novou informaci. Stalo se tak před pár dny i mě. Tím místem byl Bačkov.
Svatba ženicha Václava, syna Jana Šemíka a Magdaleny,
 a nevěsty Kateřiny Malinové z (Ovesné) Lhoty
Cituji z e-mailu kolegy badatele: Jen si možná dovolím doplnění - tady máte uvedenu svatbu mezi Václavem Šemíkem a Kateřinou Malinovou. Já jsem tu svatbu dohledal v roce 1831 [viz link]. Ale vychází z toho, že jde o jiného Václava, který je synem Jana a Magdaleny. Bohužel to neumím nikam zatím připojit, u vás v rodokmenu jsem ale našel Jana Šemíka (*1775), který by podle mého na to mohl sedět.
Bačkovská větev má počátek u Štěpána Šemíka. Syn Václav tedy měl v Bačkově jmenovce? V roce 1835 se Kateřině a Václavovi narodil v Bačkově č. 28 syn Josef [viz link]. U matky Kateřiny, dcery nebožtíka Josefa Maliny ze Lhoty (Ovesné) je oproti svatbě rozdíl ve jménu Malinovy ženy, tedy babičky narozeného Josefa (Magdaléna / Kateřina). Domníval jsem se, že Václav Šemík byl třikrát ženat. U svatby s Kateřinou mu bylo již 40 let, ale otec Jan není označen +, tedy že by byl po smrti.
Václavova druhá manželka, Marie Kudrnová, zemřela 2.3.1831 v Bačkově 28. Po dvou měsících se v Bačkově 28 žení opět Václav. Je to jiný Václav?
Václav se narodil někde mezi Smrdovem a Bačkovem. Jeho otci Štěpánovi se ještě před svatbou s Annou Malinovou ve Smrdově narodila r. 1781 nemanželská Alžběta. Svatba byla o několik měsíců později "in nova villa". Mohla by to být Nová Ves u Leštiny. Po 10 letech přišli na svět Václav a Anna. Je docela možné, že se v Bačkově nenarodili. 
Rod Šemíků v Bačkově začínal v č. 1. Štěpán zemřel 25.2.1818. O několik týdnů později (28.4.) se žení syn Václav. Manželka Marie Thame (jinak i Tame či Taumer) je původem z Tisu. U jejího otce Antonína je uvedeno povolání cihláře. Na konci roku 1818 se narodil František, první syn Marie a Václava Šemíkových. To již žili v č. 28. Trochu mi nehraje, že by v jednom domě současně žili dva Václavové. Datum narození Václava (1791?) ani svatbu s Marií Kudrnovou (1820?) se mi nepodařilo nalézt.
Začátkem listopadu 1822 se koná svatba sestry Václava. Anna je oddána v Bačkově č. 2 za Josefa Tame (opět cihlář, syn Antonína?). Jako otec 30 leté Anny je uveden zesnulý domkář Štěpán Šemík z Bačkova. 
Ještě jednu nesrovnalost jsme našel. V indexu oddaných je u svatby s Kateřinou Malinovou jméno Václava škrtnuto a dopsáno jméno Josef. Strana 122 a 199. Nevěsty se jmenují stejně. Na straně 122 je Josef uveden v č. 26 (je ale ze Lhoty). Nad jménem Josef je dopsáno a škrtnuto Václav. Něco mi říká, že při zápisu svatby s Kateřinou došlo u rodičů Václava k omylu.
Na závěr jedna zajímavost. Za pár dnů propadne státu jeden malý pozemek v okolí Bačkova, který vlastnil Josef Šemík s manželkou. Josef byl vnukem Václava, u kterého jsem tento příspěvek začínal.