Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 4. prosince 2019

Slepé uličky

Tato krátká úvaha bude i o tom, proč mi nesedí služby typu MyHeritage, Ancestry, GeniFamilySearch a jim podobné. Tedy takové, ve kterých jsou vaše data uložena na internetu a kontrolu nad jejich zpracováním a využíváním nemáte zcela pod svou kontrolou.
Aby nedošlo k mýlce. Mnoha genealogům některé z výše uvedených služeb mohou přinést mnoho užitečného. Je nutno dodat, že při větším počtu osob v rodovém stromu je vše patřičně zpoplatněno. Já osobně mám v některých případech vytvořen základní rodokmen s několika desítkami osob bez větších detailů. Mrzí mě, že komerční přístup zláká nemálo zájemců o nové záznamy doslova ke sběratelství "dušiček", kdy si jsou schopni přidat naráz tisíce událostí, aniž by si je ověřovali. Když se s některými z nich snažíte komunikovat, neodpoví nebo netuší, kde k údajům přišli. Jeden příklad z poslední doby. Na obrázku výše je shoda, na kterou mě upozornil automat na serveru MyHeritage.
Jiří Šemík byl před propojením s jeho dědou Adamem velkou neznámou. Ve staré smrdovské matrice lze číst, že 25. dubna 1689 „Okřtěno jest dítě jménem Jiřík...“
Úmrtí Jakuba Šemíka († 19.11.1771)
Kde se vzaly letopočty narození 1699 a úmrtí 1771? Bohužel se mi nepodařilo kontaktovat autora jiného stromu. Podíval jsem se na rok 1771 a našel jsem zápis, na kterém je škrtnuto křestní jméno Gregorius a dopsáno Jacobus. A rok 1699 vyšel prostým odečtením 72 let. Až se tedy příště objeví nabídka, jak si přidat nové osoby, buďme obezřetní. V případě Barbory jsem po obdržení tipu shody ověřil datum narození. Ve smrdovském domě č. 57 se skutečně 5.6.1788 narodila Barbora Zmrhalová, dcera sedláka Václava Zmrhala a Mařeny Jamborové. Datum úmrtí jsem v matrice nenalezl.
Barbora Šemíková, roz. Zmrhalová

úterý 26. listopadu 2019

Cesta genů

Svým způsobem se historie opakuje. Před deseti lety, když jsem začínal s pátráním, věděl jsem o našich předcích velmi málo. Jednoho dne jsem objevil na smrdovských stránkách první informace o Janu Šemíkovi. Brzy se potvrdilo, že to byl děda mého dědy.
Adam Šemík a jeho rodina
O několik měsíců později jsem narazil na Adama Šemíka, jehož jméno se nacházelo v Berní rule a Soupisu poddaných. To byla polovina 17. století. Protože Jan i Adam žili ve Smrdově, tedy dnešní Sázavce, usoudil jsem, že by mohli mít všichni Šemíci společného předka. V dalších letech jsem se pustil do propojování rodové linie od Jana k Adamovi. Po pár letech se potvrzení domněnky podařilo. Máme tu pohled z dneška do minulosti necelých 400 let.
Co ale předcházelo Adamovi? Z předmatriční doby jsou informační zdroje jen velmi omezené. Adamovy rodiče přišli do kraje mezi Světlou, Ledčí a Habry z východu, ze západu, z jihu či severu? Nějaké náznaky máme, ale chybí potvrzení o propojení osob. I otec Adama, který je vlevo uveden, je spíše předpokládán, neboť žádný písemný doklad o jeho rodičích nemáme. Jsou to pouhé indicie, byť se domnívám, že myslivců tou dobou v okolí Smrdova moc nebylo. Teď se zmíním, jak bychom mohli postupovat hlouběji v čase. Testováním Y-chromozomu (yDNA) jsme ověřovali, že Adam je náš společný předek a pro většinu z nás, kteří nosíme naše příjmení, je nejbližším společným předkem (MRCA) Adam Šemík. Když mluvíme o yDNA, musíme podotknout, že tento typ genetické informace se přenáší pouze z otců na syny, tedy v mužské linii
R1 (20800 př.n.l.)  R1a (15300 př.n.l.)  M198 (6300 př.n.l.) Y874 (1900 př.n.l.)
Pojďme se na vývoj podívat z druhého konce. Animovaný pohyb linie předků z Afriky do Asie a později do Evropy je společný pro zhruba dvě třetiny mužské populace v české kotlině i na Moravě, a to až do doby před 22 tisíci let. Adama Šemíka, jak postupně poznáváme již od roku 2013, můžeme zařadit do haploskupiny R1a. A s ním i všechny jeho potomky. Tedy i mě nebo mého prapradědu. Nyní nebudu spekulovat, proč docházelo ke změnám směru migrace. Nebudu vytvářet teorie o důvodech rychlosti přesunu v určitých obdobích. Snad někdy příště.
Část stromu haploskupiny R1a
Zastavím se až v době někdy před 4 tisíci roky. To je časová hranice, kam můžeme trasu předků Adama Šemíka vystopovat nejen v čase, ale i v prostoru. Tady bych se zastavil u pojmu se zkratkou TMRCA. Je to doba, kdy žil poslední společný předek dvou či více jedinců.. Pro haploskupinu R1a, tj. zhruba pro třetinu české mužské populace, žil společný předek před více jak 17 tisíci roky.
Před půl rokem jsem si u společnosti Family Tree DNA objednal podrobnější test. Výsledkem bylo zařazení do skupiny R-Y874. V době, kdy se vzdálení bratranci z haploskupiny R1a nacházeli v oblasti dnešní Ukrajiny a jihovýchodního Polska, se náš předek pohyboval mezi Černým a Kaspickým mořem. Sledujme další vývoj na stránkách yfull.com a zkusme se společně zamyslet nad tím, jak bychom mohli propojit Adama z Vysočiny s někým, kdo žil na úsvitu doby bronzové v okolí Kavkazu.

Postupné zpřesňování výsledků:
R1 - formed 28200 ybp, TMRCA 22800 ybp = 20800 BC
R1a - formed 22800 ybp, TMRCA 17300 ybp = 15300 BC (Genetika a příjmení)
M459 - formed 17300 ybp, TMRCA 13600 ybp = 11600 BC
M198 - formed 13600 ybp, TMRCA 8300 ybp = 6300 BC (111 Y-STR od FTDNA)
M417 - formed 8300 ybp, TMRCA 5300 ybp = 3300 BC
Z93 - formed 4900 ybp, TMRCA 4700 ybp = 2700 BC
Z2123 - formed 4200 ybp, TMRCA 3900 ybp = 1900 BC
Y874 - formed 3900 ybp, TMRCA 3900 ybp = 1900 BC (Big Y exportovaný na YFull)

úterý 19. listopadu 2019

Caroline Semik

Karolína se narodila ve městě Omaha jako třetí z pěti dcer rodičům Šemíkovým, kteří sem přišli z Evropy, z Rakouska-Uherska, z Ovesné Lhoty. Tři roky po pohřbu otce Antona Šemíka se ve svých 18 letech vdává za Howard DeBell Hagin.
Datum svatby - 21. prosince 1912 - jsem upřesnil, neboť u původního zdroje, kterým jsou skvělé stránky Backus Family History, bylo uvedeno datum 22. Dvojka na jedničku byla v jednom z dobových dokumentů přepisována. Oprava čísla dne je vidět na formuláří, ve kterém rodiče Howarda udělují souhlas ke sňatku. Souhlas byl nutný, neboť oběma snoubencům je v den svatby méně jak 21 let. V Rakousku-Uhersku tou dobou byla hranice nezletilosti ještě vyšší (24 let).
Na druhém dokumentu je již datum správné. Tento formulář obsahuje i podpisy obou snoubenců. Dělník Howard má méně vypsané písmo oproti slečně Karolíně. U té je zajímavé, že příjmení otce i  matky za svobodna je stejné - Semik. Z předchozího bádání víme, že "díky" rodičům Karolíny došlo k tzv. ztrátě předků.
Svatbu rodičů v Ovesné Lhotě jsem před nedávnem dohledal na úřadu ve Světlé nad Sázavou.

úterý 5. listopadu 2019

Rodopisci v Ledči

Pan Tyleček z Ledče organizuje v úterý 12. 11. setkání zájemců o rodopis, na kterém společně s ním vystoupí také paní Vlasová a moje maličkost. Kdo to nemáte do místní městské knihovny daleko a máte zájem pátrat po svých kořenech, přijďte mezi nás.


Obsah povídání při setkání amatérských zájemců o genealogii v Ledči nad Sázavou


termín: 12. listopadu 2019, 15.30 – 17.00 hodin

1. Úvod – o rodopisu /genealogii/
Proč hledat předky? Zájem o rodopis. Bádání jako detektivní činnost. Základní termíny, minislovníček němčiny a latiny.

2. Základní genealogická schémata – grafické diagramy. Vývod, rozrod a rodokmen. Hlavní rozdíly. Ukázky diagramů.

3. MATRIKY (N,O,Z)
Základní rozdělení matričních záznamů podle obsahu, podle přístupu k matrikám a ukázky zápisů, využití počítače při bádání – www.badame.cz.
Nejrozšířenější genealogické programy dostupné na internetu.

4. Ostatní zdroje informací, osobní zkušenosti při zahájení a hlavní úskalí při hledání předků.

5. Jak a kde začít hledat své předky. Ukázka postupu hledání bez internetu a s využitím počítače při prohlížení digitalizované části archivních fondů v oblastním archivu v Zámrsku.

6. Závěr.

sobota 2. listopadu 2019

Dušičky

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, lidově zvané Dušičky. Na hřbitově v Sázavce je hned několik hrobů, ve kterých odpočívá někdo z klanu Šemíků.
Některé hroby jsou čerstvé a některé zapomenuté. Na pražských hřbitovech nejdeme hned několik míst s naším příjmením. Jedno takové místo je i v Brně, jak je vidět na obrázku.
O Dušičkách vzpomínáme na ty, co tu byli před námi. Jeden manželský pár 2. listopadu léta slavil také narozeniny. Bohumil Šemík si připomínal tento den o to víc, když ovdověl. Bohumil z Číhoště se narodil a Tonička z Chřenovic zemřela o 81 let později ve stejný den.

sobota 26. října 2019

Triangulace

Možná se ptáte, co má společného pojem triangulace s genealogií. To, co si spojujeme spíše s geometrií nebo navigací, se dostalo do oblasti genealogie skrze genetiku.
Plánovaná rozhledna
Jak nám může triangulace pomoct a co to vůbec je? Zhruba řečeno, na základě znalosti určitých informací jsme schopni dopočítat nebo dohledat informace další. Jak si to ale máme představit v krajině generací našich předků a jejich potomků? To vše navíc zkombinované s dvoušroubovicí DNA?
Plánovaná rozhledna v Osečné na Liberecku je zatím jen v plánech, ale symboliku této stavby jsem si vypůjčil na začátek tohoto příspěvku úmyslně. Začneme tím, co už jsme vypátrali. Vezměme si prvního známého jedince rodu (Person A) a zkusme najít jeho žijící potomky. Budeme pátrat po mužské linii od otce "zakladatele".
Jedná se o tzv. rozrod. Silným pomocníkem u tohoto typu zkoumání předků je sledování jednoho příjmení. (B) začal u Adama (A). Každý, kdo se jmenuje Šemík (C) si může zkusit ověřit, zda jsme více či méně vzdálení bratranci. Může to udělat nahlédnutím do rozrodu. Má ještě jednu možnost. Přihlásit se mi a já zprostředkuji provedení testu v rámci projektu, který zkoumá genetiku a příjmení. Může se také přihlásit přímo zde. To je jeden způsob propojení genetiky a genealogie. Přes Y chromozom, který se dědí z otce na syna.
Další způsob spočívá ve využití autozomálního testu (atDNA) a následné porovnání s genealogickým vývodem. A tady bych rád ukázal několik příkladů, na které jsem v posledních měsících narazil. Před loňskými Vánocemi jsem si objednal atDNA test u společnosti Family Tree DNA (FT). Začátkem února byly dostupné výsledky. Ty jsem nahrál i na jiné servery, kde se dají porovnat s ostatními otestovanými lidmi. Konkrétně na MyHeritage (MH) a GEDmatch (GM).

1. Jakub Lenoch - 10 generací

9.3.1670, Seč, otec Jakub Lenoch, Anna matka, dítě Josef
Koncem srpna se mi ozval badatel, že má ve svém rodokmenu Lenochovi ve Vidlaté Seči nedaleko Litomyšle. Současně psal o shodě na FT s mou matkou. Já končil v této Lenochovské linii někde kolem poloviny 18. století. Po bádání jsem dospěl až k Soupisu poddaných z roku 1651. Náš společný Jakub Lenoch se narodil kolem roku 1630 a zemřel 20. září 1693. A co máme společného s nově objeveným 9. bratrancem? Poměrně výraznou shodu na 5. chromozomu.
Na FT 10,69 cM (11,30 cM u mé matky), na MH 13 cM a na GM 12,5 cM.
Overlap na GM 89656 je hraniční. Že by se nám mělo podařit nalézt nejbližšího společného předka (MRCA) bylo málo pravděpodobné. S každou další generací je totiž sdílená část DNA menší a menší. Od 6. generace někteří předci z naší DNA začínají "vypadávat". Šance na objevení vzdáleného bratrance nebo sestřenice ovšem zůstává.

2. Matěj Hudík - 9 generací

Od Šemíků k Hudíkům v Horních Dlužinách
Když jsem objevil příjmení Hudík v Horních Dlužinách, vzpomněl jsem si, že toto příjmení se vyskytovalo už v Soupisu poddaných, a to v Pavlíkově mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou. Podařilo se dohledat otce Josefa z Dlužin. Tím byl Václav z Opatovic. A dědou Josefa byl Matěj Hudík z Pavlíkova (*1696).
Našli jsme se 7. bratrancem 1x posunutým (7C1R). Test ale na MH neukázal žádnou významnou shodu. Patrně stejného Matěje Hudíka máme společného i s Pavlíčky. S těmi se však ukazují na MH, FT a i na GM pravděpodobně pouze náhodné shody.

3. Jakub Daniel - 8 generací

Toto pátrání bylo zajímavé. Na GM jsem zjistil určitou shodu s jednou osobou (20,5cM na 2. chromozomu).
Emailová adresa byla česká, a tak jsem poslal stručný dotaz. Navázání komunikace se točilo kolem společné etnicity :-) a poznání, že genetickou shodu nemám s dotyčnou osobou, ale s jejím strýcem z matčiny strany. Poslala mi příjmení, která se vyskytovala mezi jeho předky a místa, kde žili. Žádné ze jmen mi nebylo povědomé. Z lokalit mě zaujaly dvě - Kladruby a Střížov. Obě vísky leží nedaleko Chotěboře. To byla stopa.
Strýcovy výsledky jsem našel i na MH. Později se ukázalo, že je to můj 4. bratranec 3x posunutý. Ale nepředbíhejme. Dal jsem se do pátrání v Kladrubech a ve Střížově. Vodítkem bylo narození Anny Pelouchové narozené v Kladrubech roku 1832. V matrice je uvedena matka Františka rodem Danielová ze Střížova. U narození Eleonory (mladší sestry Anny) je upřesněno číslo domu, odkud pocházela matka - Střížov 13.
Přesuňme se do obce, kde jsem doposud došel k mé prababičce z otcovy strany. Jmenovala se Hiblbauerová a pocházela ze Střížova č.1. Nyní už zbývalo zkusit propojit Hiblbauerovi a Danielovi. Střížov je dnes ves počtem obyvatel srovnatelná s Ovesnou Lhotou. Ještě roku 1921 tam ale žilo více jak 600 obyvatel. Hiblbauerovi, Součkovi, Konfrštovi, Antošovi, Škarydovi, Kubátovi, Havlovi, Halamovi, Hamerníkovi, Danielovi. Ti všichni se objevují ve Střížově mezi mými předky. Zejména první dva rody se mi ve vývodu objevují opakovaně a tak není překvapení, že zde došlo ke ztrátě předků. U svatby Jana Hiblbauera a Anny Součkové je připsáno udělení dispensu pro 4. stupeň pokrevenství. Je zajímavé, že takto vzdálené příbuzenství ještě na konci 19. století řešili. V roce 1889 se ve Smrdově podobná svatba obešla bez výjimky, a to si bral Šemík Šemíkovou.
ženich Jan Hiblbauer - nevěsta Anna Součková
Povedlo se. Společný předek (přesněji společní praprarodiče) se vzdáleným bratrancem je skutečně Jakub Daniel ze Střížova a jeho žena Magdaléna z Jitkova. K nim směřuje jejich dcera Františka. V mém případě jejich další dcera Anna.
Před pár dny jsem na MH objevil hned tři potomky Františky rozené Danielové - otce, syna a vnučku. Všichni čtyři máme společný kousíček na 2. chromozomu. Celá naše triangulační skupinka sdílí triangulovaný segment. Označme si Jakuba Daniela (A), mě jako potomka Anny (B) a tři potomky Františky (C1, C2, C3).

Dostali jsme se ve hledání společného předka před rok 1790. Spíše bych měl napsat, že jsme našli společný pár, protože není jasné, zda máme společné DNA s Jakubem Danielem nebo jeho manželkou Magdalénou. Pro zajímavost, shody na GM byly následující.
C1 je můj 4. bratranec 3x posunutý (4C3R) Overlap 313060, 20,5 cM na 2. chromozomu
C2 je můj 5. bratranec 2x posunutý (5C2R) Overlap 313204, 11,5 cM na 2. chromozomu
C3 je moje 6. sestřenice 1x posunutá (6C1R) Overlap 311492, 11,5 cM na 2. chromozomu

4. Jakub Vodstrčil - 5 generací

Na závěr jsem si nechal pradědu mé babičky z matčiny strany. Jakub Vodstrčil, později se příjmení proměnilo na Vostrčil, žil na přelomu 18./19. století v Makově u Litomyšle.
MyHeritage (MH)
Na MH jsem našel svou největší shodu s Josefem Vostrčilem. Konkrétně 55,5 cM na 17. chromozomu. Ze starých matrik víme, že Jakubova manželka se jmenovala Kateřina. Rodem byla Havlíková z Makova č. 1. Kromě syna Jana měli Vodstrčilovi i dceru Kristýnu, která si vzala mlynáře Josefa Mináře z Pustiny. Později se stěhovali do Domoradic. S tímto 4. bratrancem máme ještě jednoho společného bratrance, který má výsledky testu na FT. Bohužel se mi na kontaktní email neozval.
Family Tree DNA (FT)
Shoda menší (10,45 cM), ale nachází se také na 17. chromozomu. Navíc zde má shodu i moje máma (9,61 cM). Co napsat na konec? Díky genetickému testu atDNA jsem získal novou chuť ke genealogickému výzkumu svého vývodu, protože jsem našel spřízněné badatele, se kterými máme společné předky.

Dodatek z 6.11.2019
33,868,089 - 45,713,418 10.45cM 2,500 SNPs
33,868,089 - 46,816,289 12.12cM 2,800 SNPs
Ten Jakub Vostrčil a jeho 17. chromozom má pravděpodobně potomky i na Slovensku. Na MH i FT se shodujeme také s někým, kdo pravděpodobně žije v trojúhelníku Nová Baňa, Levice, Zlaté Moravce.

čtvrtek 17. října 2019

Reportáž ze sázení Aleje svobody

Rok se s rokem sešel. Loni jsem byl v kraji pod Řípem a zasadil jsem jednu lipku za Šemíky.  Kdybyste tam někdy kolem jeli, máme strom č. 72. Nepodnikneme něco podobného blízko Smrdova? Tuto sobotu se chystá oficiální akce v Pelestrově u Havlíčkova Brodu. Nedáme společně něco podobného, ale v menším provedení, příští rok? Jako třeba loni v Ovesné Lhotě.