Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let vykrystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat ...

neděle 18. března 2018

Vesnické noviny

V neděli 28. listopadu 1954 se konaly volby do Národního shromáždění. O pár dnů dříve v okresních novinách Ledče nad Sázavou vyšel tento článek.

O mém životě a o mé práci

Byla jsem požádána, abych napsala něco osobě. Vím, že je správné, aby voliči věděli o kandidátovi co nejvíce a proto stejně prostě, jako jsem zvyklá hovořit, budu vám i vyprávět o svém životě. Někteří mne na okrese znají už léta, s tisíci lidmi jsem se setkala v těchto dnech na veřejných schůzích. Svým vyprávěním chci doplnit naše hovory a přispět k tomu, abychom se navzájem znali ještě lépe.
Jak už většina z vás ví, žiji nyní ve Smrdově, kde pracuji v družstevní drůbežárně. Je mi 29 let a mám dvě děti. Snad bude ale nejlépe, když začnu od začátku.
Pocházím z chudé venkovské rodiny z obce Leškovice, okres Chotěboř. A jak už to na vsi bývalo, nečekalo mne v mládí nic jiného než dřina u sedláka. Sloužila jsem u sedláka ve Zvěstovicích. Vstávala jsem ve 4 ráno, pracovalo se do noci. V neděli jako ve všední den. Sedlák s rodinou jedl zvlášť, od čeledi si do mísy dívat nenechal. Žádný týdenní nebo měsíční plat jsem nedostávala. Jen tu a tam jsem viděla korunu, "pořádek", jak se říkalo, se dělal vždy jednou za rok - k vánocům. To, co člověk dostal, připomínalo pak daleko více almužnu, nežli měsíční výdělek. Řeknu vám i to že ve Zvěstovicích, kde jsme pracovala do svých 20 let, jsem se nikdy k muzice nedostala.
Koncem války jsem změnila místo. Mým zaměstnavatelem se stal Ant. Zadina ve Smrdově. Zde jsem byla přes rok, pak jsem se vdala. Můj muž se do té doby protloukal životem jako já. Byl kočím a krmičem. Potom, co jsme se vzali, propachtovali jsem si 4 ha půdy a začali na ní hospodařit. Tak jsem hospodařili několik let. V roce 1949 bylo ve Smrdově založeno JZD. Byli bychom tam vstoupili již tenkrát, ale majitel půdy nám bránil, a tak na naše naléhání byla tato otázka vyřešena až roku 1952.
Poznali jsem dřinu u sedláka i těžkou práci soukromě hospodařících drobných zemědělců a můžeme říct, že po vstupu do družstva začal pro nás úplně jiný život. Práce přináší daleko větší výsledky. A každým rokem je to lepší.
Tak letos jsme s mužem za svou práci dostali zálohově v naturáliích už 10 q pšenice, 10 q žita, 20 q brambor, 12 kg máku, 3 q ječmene atd. Odhad na pracovní jednotku byl 16 Kčs, ale dnes vidíme, že jsme nepočítali dobře. Už dnes vychází pracovní jednotka nejméně na 18 Kčs, to je o 2 Kčs více. To ovšem nebude náš jeddiný příjem. Máme svůj půlhektarový záhumenek, chováme krávu, vepře, nějakou tu husu a slepice. Dodávky plníme a překračujeme. Právě v těchto dnech jsme dodali navíc jednoho vepře.
Co je na tom všem nejradostnější je to, že takové výsledky práce nemáme u nás v JZD jen my. Řada rodin smrdovských družstevníků bude na tom, vzhledem k řádnému plnění dodávek a k počtu pracovních jednotek daleko lépe.

sobota 10. března 2018

Obědovice - ztracená vesnice

Dnes se pokusíme doplnit místa, kde se v minulosti lidé usadili, ale z různých důvodů museli odejít. Už jsem tu o takových lokalitách v minulosti psal. Ve výčtu zaniklých vesnic ale jedna chyběla. Byl jsem potěšen, když se mi v minulém měsíci ozval pan Pehal a sdělil mi, že objevil stopy v terénu, kde se patrně nacházely Obědovice. 
Tereziánský katastr
Pojďme nejdříve dohledat, kdy Obědovice vznikly. V Soupisu poddaných ani v dalších písemných zdrojích z druhé poloviny 17. století o vesnici nebo dvoru tohoto jména není zmínka. V první smrdovské matrice po roce 1694 jsme objevili první záznam o Obědovicích v roce 1717. 26. Jann. potwrzen gest w stawu manzielskem Gakub, syn po neb. Pawlowi Ssemikowi s Marzenau pozustalau dczerau po neb. Waczlawowi Cžadilowi z Wlkanowa. Swedkowe Tomass Malyna z Wowesny Lhoty, Anna Trnkowa z Obedowicz. Přibližně v této době je dominikální ves Obědovice (Dorf Obiedowitcz) uvedena v tabele tereziánského katastru.
Ve vizitaci tohoto katastru v roce 1721 můžeme nalézt zápis u statku Vrbice, který se skládal z Vrbic, Dobrnic, Leštiny, městyse Smrdova, Ovesné Lhoty, Vlkanova, Hor Vrbických (7 hospodářů a šenkýř, 75 strychů rolí) a
Tereziánský katastr
dominikálních Obědovic. V přiznání z roku 1749 je uveden dvůr Obědovice se 109 strychy lad, 6.2 str. pastvin a 3 v. luk. Poplužní dvůr ve vsi Dobrnice je rustikální. Dvůr Hory leží na místě před 30 lety zpustlé vsi Hory. Pro bývalé skelné hutě se vykácelo mnoho lesa.
Zdá se tedy, že Obědovice vznikly v době, kdy panství Vrbice držel František Václav Tam. Ten roku 1719 umírá. Jeho synovi Ignáci Františkovi je v tédobě pouhých 20 let, ale o osm roků později je také uložen v sedlecké kostnici. Po smrti Ignáce Františka převzal majetek (nebo spíše dluhy) jeho bratr František Josef.
Císařské otisky
Dluhy se řešily ještě v roce 1739 (Sedláček) a pak byl majetek převeden na jezuity v Kutné Hoře. Ti vlastnili Vrbici do poloviny 18. století. Potom je Vrbické panství připojeno ke Světlé, kterou vlastní Kolovrat-Krakovští. V roce 1760 přebírá panství světelské a statek Vrbici hrabě Leopold Kolovrat-Krakovský. Byl to činorodý aristokrat. Ještě se k němu někdy vrátím. Obědovice však za jeho panování zpustly. V josefském katastru již uvedeny nejsou. Ve Stabilním katastru (1838) na císařském otisku lze vidět lokalitu Na Obědovicích nedaleko pramene Žebrákovského potoka.
Geoportál

I na současné mapě je na sever od Vlkanova kus pole označen stejně. Jedna lokalita nese dokonce jméno zaniklé vesnice. U cesty podél lesa jsou podle slov pana Pehala v terénu patrné nerovnosti, které napovídají, že se zde kdysi mohl nalézat neznámý počet staveb.
Dominikální ves sice existovala jen několik málo desítek let, ale místo si uchovává paměť i několik stovek let. 

úterý 27. února 2018

Paní Vávrová

S paní Vávrovou jsem před šesti lety začínal rozmotávat klubko Šemíků, kteří žili a žijí v Ovesné Lhotě.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

pátek 16. února 2018

Josef ze Starého Kolína

Tak jsem se po čase díval na FamilySearch. Už několik měsíců na těchto stránkách nelze hledat, aniž byste nebyli registrováni a přihlášeni.
Joseph Semik (1886 - 1942)
Víme, že na začátku 20. století ze Starého Kolína emigroval do Ameriky Josef Šemík. Jeho otec Karel byl původem z Ovesné Lhoty. Po objevu záznamu o jeho úmrtí v Chicagu (17.4.1942) a dohledaných cestách lodí mezi Evropu a Amerikou jsem nyní našel údaje ze sčítání obyvatel. První z dubna 1910, kdy mladý svobodný Josef žije šestým rokem v Chicagu. Pracuje jako zedník a již umí anglicky, i když někteří spolubydlící mají zapsáno, že se domluví jen česky. Přesnější lokace - Chicago Ward 34, Cook, Illinois, United States.
Anna Semik (1893 - 1951)
V dubnu 1930 je zachycena rodina Josefa a Anny Šemíkových včetně čtyř děti na adrese 1931 S Keeler AveTěsně před Josefovým úmrtím bydlí stále na stejné adrese. Na stránkách Find A Grave někdo zveřejnil fotografie z náhrobku na Českém národním hřbitově v Chicagu. Přestože má Josef zapsán v matrice rok narození 1885, na náhrobku je vyryt letopočet 1886. Do stejného hrobu byla v roce 1951 pochována i manželka Anna, rozená Stocek. Anna se narodila již v USA. Příbuzní v Čechách se jmenovali pravděpodobně Štočkovi nebo Stočkovi. Český hřbitov v Chicagu byl založen roku 1877 a je zde pohřben i kladenský rodák a pozdější starosta města Antonín Čermák.

sobota 3. února 2018

Kdy mohl Šemík přijít na Vysočinu?

Nedávno se mě ptal jeden čtenář těchto stránek, v co věřím. Věřím v naše předky. Věřím, že se snažili žít tak, aby se za ně nemuseli potomci stydět. Snažím se také tak žít. Věřím v naše potomky. Doufám, že budou mít podobnou víru.
Přestože já sám nejsem praktikující věřící, můj otec byl pokřtěn. A jeho rodiče, prarodiče také. A tak to šlo až k Adamovi. Ze Soupisu poddaných v roce 1651 je patrné, že se on již hlásil (není známo, zda dobrovolně) ke katolické víře. Jan Šemík, o generaci starší, u kterého jen odhadujeme, že mohl být otcem Adama, katolík nebyl. A co bylo před rokem 1650? Odkud Jan Šemík do našeho kraje přišel? Již jednou položené otázky zkusím nyní rozvinout.
Jistou stopou, jak překonat období první poloviny 17. století, bylo vymezení rozsáhlého panství Trčků z Lípy. Okolí Světlé nad Sázavou opanovali Trčkové již v roce 1429, jak bylo zmíněno v předchozím článku. Přesto území v trojúhelníku Světlá - Ledeč - Habry nebylo dlouho čistě trčkovské. V Bačkově, Vrbici a nedalekých Horách nebo v Číhošti se střídali vlastníci a poslední území kolem Vrbice je připojeno až v roce 1628. Po bádání v urbářích opočenského panství, po objevech ve svatebních smlouvách a sirotčích seznamech městečka Dobrušky, po radách a připomínkách Jaroslava Šůly se vyloupla následující chronologie.

před rokem 1588 - Jan Šemík v Domašíně (nejstarší urbář panství Opočno, uložený v SOA Zámrsk)
1587 - Jan Šemík z Domašína se žení. Nevěstou je Kateřina Jiříková.
1591 - Jan Šemík přijat do obce (tj. mezi dobrušské měšťany)
1598 - v novém urbáři Šemík již není v Domašíně, v Dobrušce je Jan Samík (?)
1602, 1606, 1608 - konšel v Dobrušce (dobrušské městské knihy, uložené v SOkA Rychnov n. Kn.)
1612 - Jan uzavřel svatební smlouvu s Annou, dcerou Melichara Štoňka
1616 - Jan Šemík umírá a sirotčí seznamy uvádějí mimo pozůstalosti i dceru Dorotu

U první zmínky je u Jana Šemíka z Domašína uvedeno, že jeho otec se jmenoval také Jan Šemík. U posledního záznamu je kromě dcery Doroty i vdova Dorota. Poslední Šemíkova žena se však jmenovala Anna a uzavřela v červenci 1616 svatební smlouvu s Václavem Soškou.
Lze se domnívat, že Jan Šemík nebyl katolíkem, ale protestantem (evangelíkem). Až do roku 1624 se dalo předpokládat pravidlo "koho země, toho víra". Jan Rudolf Trčka konvertoval až koncem roku 1628. Začátkem tohoto roku bylo opočenské panství dějištěm velké selské rebélie. Skončila 15. března porážkou u Hradce Králové. Celkem 500 povstalců bylo  pobito, okolo 600 zajato, ostatní se rozutíkali. Uvěznění byli vyslýcháni útrpným právem. Pokoření a zdeptaní poddaní již neměli síly vzdorovat další protireformační vlně.

neděle 28. ledna 2018

Trčkové z Lípy - vzestup a pád

Odložím si sem na později trčkovské majetkové zisky. Z malého vladyckého rodu se časovým obloukem od jednoho velkého přerozdělení majetků (husitství) k dalšímu masivnímu přerozdělení (stavovské povstání) stal mocný hráč na rozsáhlém území. Během několika generací přesun z vladyků a zemanů do panského stavu. Ve finále i starožitného, ale to bylo až těsně před definitivním pádem zakončeným propadnutím veškerého majetku. 

Mikuláš I. Trčka z Lípy na Lipnici (†1453)

1429 získává Světlou nad Sázavou (Vilémovský klášter, kterému patřila, byl zničen 1421 husity)
před rokem 1436 koupil hrad Lipnici s městečkem, Starou Lipnici (Dolní Město) a Německý Brod.  
1436 (23.11.) získal od sedleckého kláštera Dobrnici a Leštinu.
Mezi roky 1436 a 1437 kromě jiného získal od císaře Zikmunda majetky arcibiskubského panství, pražské i vyšehradské kapituly, klášterů želivského, sázavského, opatovického, louňovického.
V tomto období dostal Mikuláš od někdejšího pražského purkrabího Čeňka z Klinštejna z konkrétně neuvedených důvodů zápisy na panství Vožice a Chýnov, ležící u města Tábor.
po roce 1436 získal zápisem od Zikmunda Smrdov s opuštěným hradem a také Habry, které dříve patřily vilémovskému klášteru.
1442 koupil rozsáhlé panství Vlašim, připojil k němu Štěpánov, Vožici a roku 1450 připojil Načeradec. V té době to bylo nejrozsáhlejší a nejsouvislejší území, které měl ve svých rukou.

Burian I. Trčka z Lípy (†1468)

1455 získal do zástavy majetky vilémovského kláštera a hradu Oheb, které později připojil k lichtenburskému panství.
před rokem 1463 získal Lichtenburk, ale v roce 1463 hrad králi vrátil.

Mikuláš Trčka z Lípy (*1460 †1516)

1488 vymohl u krále povolení na výroční trhy pro ledečské měšťany. V Ledči totiž vykonával funkci správce po smrti Jana z Říčan a Ledče. Byl opatrovníkem pozůstalých dětí. Král téhož roku také povolil konání dvou výročních trhů v Dobrušce.
1489 zápisem od krále Vladislava získal hrad Lichtenburk (Lichnici) s příslušenstvím, podle něhož měl i přídomek.
1492 (28.10.) Vladislav II. udělil majestát, na základě kterého mohl s Lichtenburkem, a dokonce i Ohebem nakládat podle svého svobodného uvážení.
1494 stal se vlastníkem hradu Opočen (dnes Opočno) .
1495 koupil od nejvyššího purkrabího a hejtmana Českého království Jana z Janovic za 20000 uherských zlatých celé opočenské panství zahrnující poplužní dvůr s příslušnými vesnicemi a město Dobrušku. Těmi vesnicemi byly Pulice, Semechnice, Křovice, Kamenice, Mělčany, Příčno, Radliště, Chábory, Trnov a části  Domašína a Pohoře.
1495 (18.5.) na základě Mikulášovy prosby udělil Dobrušce král Vladislav dva jarmarky: první na pondělí před sv. Jiřím a druhý na den sv. Jiljí.
1495 (8.12.) kupuje od Zbyňka Buchovce z Buchové za 2200 kop Rychnov.
1496 získal nákupem třebechovické panství od své tety Johanky z Březovic za 5000 kop grošů, jež zahrnovalo tvrz s poplužním dvorem, štěpnicemi, městečkem a vesnicemi (Nepasice, Blešno, Librantice, Jeníkovice, Krňovice, Čeňkov, Lučno, Petrovičky, Výravu, Holišovice, Lozice a Bělušovice).
1497 (5.6.) král Vladislav dovolil měšťanům města Chotěboře na základě prosby Mikuláše mladšího svobodně odkazovat své statky s tím opatřením, že v případě úmrtí dotyčné osoby bez poslední vůle se měl dědicem stát nejbližší příbuzný.
1497 přikoupil od Bořka z Dohalic k Opočnu části vsí Jesenice, Slavětín, Hlohov, Městec, Rohynice a Rychnovek.
1497 kupuje první část rozsáhlého smiřického panství od purkrabího Pražského hradu a královského prokurátora Čeňka Míčana z Klinštejna za 500 kop grošů.
1498 král potvrdil zápisy na vsi Černilov a Jasenný s příslušenstvím a skoupil ostatní části vsí patřící Rychnovu.
1498 v červnu získal za souhrnnou částku 6000 kop grošů od valečovských dědiček zbytek panství Smiřice zahrnující 17 obcí (Smiřice, Smiřičky, Holohlavy se dvorem, Semonice, Čibuz, Skalici, Hubiles, Újezdec, Bukovinu, Vlkov, Lužany se dvorem a tvrzí, Lhotku, Žiželoves, Sovětice, Mezilečí, Maršov, Černožice, Čáslavky a Brzice).
1499 dědičně obdržel od krále Vladislava město Chotěboř se zbořeným hradem Vildštejnem, městečkem Sečí u Chrudimi a okolními vesnicemi. Král Vladislav mu dokonce 30. října téhož roku připsal na lichtenburské panství 1500 kop českých grošů.
1500 získal nákupem od Václava z Perknova Trhovou Kamenici za 200 kop českých grošů k níž patřily ves a zámek Svobodné Hamry u Hlinska.

úterý 16. ledna 2018

Opočenské urbáře

Před měsícem jsem slíbil, že se rozepíšu o hledání Jana Šemíka, který se mezi roky 1587 a 1612 stal měšťanem v Dobrušce, kam se přestěhoval z nedaleké vesnice Domašína.
Jan Šemík v urbáři (před 1587) - Domašín
Ze dvou zachovalých urbářů panství Opočno začneme listovat tím starším. Na deskách prosvítá letopočet 1542, ale zápisy jsou z pozdější doby, nejspíše z 80. let (1581 - 1587). V soupisu vsi Domašína (fol. 98r) je skutečně uveden Jan Šemík. Pod jménem jsou uvedeny jeho povinnosti vůči vrchnosti. Usedlosti s polnostmi, jejichž velikost je počítána ve starých mírách, lánech dělených na pruty. Mezi stálé platy jsou zde zarhnuty jak peněžní dávky ke sv. Jiří a sv. Havlu, tak náhrady za robotu, dávky naturální (slepice, vejce, žito, oves, ječmen) i platy jiné.
Šemík platil ze 7 prutů úroku sv. jiřského 9 grošů. Dále můžeme číst...
svato havelského tolikež
týž z příjmů 1 prutu úroku každého 3 gr.
týž z nového příjmu 9 provazců každého 1 gr.
Roboty po 1 gr. 5 dnů 5 gr.
Slepice 2
Vajec 16
Ovsa 5 wt [věrtelů]
20. ledna 1588 uzavírá Jan Šemík svatební smlouvu s Kateřinou Jiříkovou. Ze smlouvy lze usuzovat, že Jan koupil od otce, jehož jméno bylo také Jan, v Domašíně výše popsaný stateček. Byl-li zápis v urbáři pořízen v první polovině 80. let, mohl být Jan z urbáře otcem Jana ze svatební smlouvy. Čím blíže roku 1587, tím větší pravděpodobnost, že se jedná o jednu osobu.
Jan Samik v urbáří (1598) - Dobruška
Pojďme se v čase posunout o deset let dál. Podle urbáře z roku 1598 Jan Šemík již nehospodaří v Domašíně. Na stejném statku, u kterého jsou o něco větší kontribuční povinnosti, nalézáme v novějším urbáři příjmí Kolovrátek (vlevo nahoře). Ten odváděl na sv. Jiří a na sv Havla již po 12 groších. Listujme dál od Domašína k městu Dobrušce. Mezi poplatníky v Dobrušce je mimo jiné Jan Samik. V posledních dnech roku 1612 nechává Jan Šemík sepsat před svatbou s Annou smlouvu. Dá se předpokládat, že Jan Samik v urbáři byl Janem Šemíkem, a došlo jen ke špatnému přepisu příjmí písařem.