Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 26. září 2012

Rok se sešel s rokem

Minulý rok v září jsme se poprvé sešli v samém středu republiky. Bylo to nedaleko od míst, kde lidé se jménem Šemík žili prokazatelně již kolem roku 1650.

Nyní v září je o další tisíc zobrazení více
Už více jak rok se na tomto webu zkouším podělit o pocit, že minulost může být živou historií, že vědomí rodinných kořenů přináší naději do časů budoucích.
To úsilí, kdy zjišťujete na internetu nebo přímo v archivech stopy po předcích a štěstí, když objevíte vlastnoruční podpis praprapradědy; k nezaplacení. To dobrodružství, když si představujete konkrétní historická období a život tehdejších lidí; životy lidí neprivilegovaných.

A teď si představte kopec, ze kterého vystupují z několika tunelů žijící příslušníci jednotlivých rodin. S pomocí slabého  světla jsme se dostali v historii někam doprostřed kopce. Z druhé strany vstupuje do jednoho tunelu Adam Šemík se svou rodinou. A chybí prozkoumat jedno století. Konkrétně období 1694 až 1770. A tam toho "světla" už opravdu není mnoho. První matriční kniha křtů, svateb a pohřbů vedená na smrdovské faře přečkala až do dnešních dnů. V šedesátých letech minulého století ovšem byla v dezolátním stavu. Dnes je ale opět v archivu k dispozici pro badatele. Není zatím digitalizovaná a dostupná na internetu. K tomu by mělo dojít snad příští rok.

Počítám, že mi bude trvat více jak rok, než tuto matriku prozkoumám. Protože ale informací v době před rokem 1770 není tolik jako v pozdějších letech, mohu snadno v pátrání uvíznout. V té době se ještě nezapisovala stálá příjmení a v matrikách také ještě nebyla čísla popisná domů.
Jestliže jsou mezi námi tací, kteří by rádi viděli spojení Adama s rodovými liniemi navazujícími po roce 1770 dříve, je tu možnost. Tou možností je oslovení profesionálního badatele, který by za rozumnou cenu dokázal přinést výsledky již na náš příští sraz.
A to se dostávám k závěru dnešního příspěvku. Z rozhovorů s vámi a z ankety vychází, že se nechceme scházet každý rok na jednom místě. Abychom příští rok mohli směrovat k dalšímu setkání, potřebujeme znát místo a čas. Dejte mi vědět, kde byste se chtěli příští rok sejít. Počítám, že bychom si mohli do konce tohoto roku vybrat jednu ze tří až čtyř možností. Datum III. srazu klanu Šemíků si dovolím stanovit na 5. května 2013.

čtvrtek 13. září 2012

Krejčovský rod ze Světlé

Když se těsně před konem roku 1843 narodil v rodině Antonína Šemíka, krejčího ze Světlé nad Sázavou č. 126, syn Jan, bylo to již čtvrté dítě v domácnosti. Všechny děti měl Antonín s Antonií, rozenou Fialovou.

Když se Jan Šemík (31.12.1843) oženil s Josefou Bednářovou, dcerou obuvníka z Budišova od Třebíče, žili minimálně do roku 1882 společně s rodiči na č. 126. V neděli 29. října 1882 se narodil Bohumil Šemík, který stejně jako starší bratr František (*27.9.1880), stejně jako otec i děd byl povoláním krejčí. Svatbu Jana a Josefy bych očekával v místě nevěsty, ale záznam jsem v Budišovské matrice, která je již digitalizovaná, nenašel. Při hledání této svatby jsem nebyl úspěšný ani v Zámrsku (matrika oddaných Světlá, sign. 3045).
Dvě nejmladší Janovi děti Antonie (*1885) a Jan (*1887) se už narodili v čp. 68 nedaleko světelského náměstí. Celkem měli Jan a Josefa Šemíkovi 7 dětí. Tři syny (František, Bohumil, Jan) a čtyři dcery.

Nejstarší byla Marie (*1874). Další jejich dcery se jmenovaly Anna Barbora (*1876), Františka (1878) a již zmíněná Antonie (*1885).

neděle 9. září 2012

Šemíkovi z Mladé Vožice

V době, kdy se Adam Šemík usadil ve Smrdově a zakoupil chalupu, tedy v roce 1651, narodila se asi 50 km jihozápadně Magdaléna Šemíková.
Otec Jiří Šemík pravděpodobně žil v Mladé Vožici i v roce 1678, jak je zachyceno zde. Berní rula v roce 1654 skutečně uvádí v souvislosti s Mladou Vožicí jméno Šemík. Píše se tam však, že "Šemíkovská chalupa je pustá".
Soupis podanných z roku 1651 nám v případě Mladé Vožice bohužel nepomůže, protože tehdejší majitel panství Kryštof Karel Přehořovský z Kvasejovic označil šmahem všechny své poddané za katolíky a jmenný seznam nedal vyhotovit.

Naštěstí se zachovala matrika, která začíná pro Mladou Vožici rokem 1650. Tehdy se v matrikách narození zapisovaly křty, a ne dny narození. Přesný den můžeme tedy jen odhadovat na jeden či dva dny před křtem. Matrika byla digitalizovaná, a tak lze zápis o narození najít vlevo, druhý zápis zdola.
19.3.1651 pokřtěna jest dcera Magdaléna, otec Jiří Šemík, matka Anna
Jiří Šemík byl nejspíš vrstevníkem Adama Šemíka ze Smrdova. I Adamovi se v roce 1651 narodila dcera. Jmenovala se Kateřina a matka se shodou okolností také jmenovala Anna. To, zda Šemíkovi v Mladé Vožici a v okolí Smrdova měli společného něco více, než jen jméno, je otevřené. Nevypadá to příliš pravděpodobně, ale kdo ví?