Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 24. června 2015

Míjení a náhodná setkání

Jiráskův most (panorama)
Koncem dubna nazrála doba k pokusu zjistit, kdo byl neznámý pan Šemík, jehož fotografie z roku 1942 mi poslala před několika roky paní Procházková. Na snímku dvou párů na zamrzlé Vltavě rozpoznáme v pozadí Jiráskův most. Petřínská ulice není daleko. Zkusili jsme štěstí a zeptali jsme se několika lidí, kteří vcházeli do dveří domu. Zkusili jsme i zazvonit a opovážlivě se ptát, zda tam někdo nežije padesát i více let. V té době totiž končí stopa Aloise Šemíka, který zde tehdy bydlel. Dopadlo to tak, jak se dalo čekat. Bez úspěchu.

Že jsou staré telefonní seznamy užitečným zdrojem informací se ukázalo hned následující týden. Paní Procházková mi poslala výskyt příjmení Šemík(ová) z let 1978 a 2008. Dvě adresy se objevovaly i po 30 letech. První v Rumunské na Vinohradech. K této adrese ještě vrátím na konci tohoto článku. Tou druhou byla Osadní ulice v Holešovicích. Na telefonní číslo z roku 2008 se dalo volat, ale nikdo to nebral. Vydal jsem se tedy jednoho do dne na zmíněnou adresu nedaleko bývalých jatek. Dnes je v těch místech Holešovická tržnice. U vchodových dveří domu v Osadní vidím na jednom zvonku příjmení Šemík. Zvoním, ale nikdo nepřichází otevřít. Opsal jsem si okolní jména a doma jsem některá telefonní čísla dohledal. Měl jsem smůlu i štěstí.
Dobrý den,
včera jsem mluvil telefonicky s paní Šedinovou, od které jsem dostal kontakt. O co se jedná. Sestavuji rodokmen klanu Šemíků. Každý rok se scházíme a právě tento víkend jsem na srazu opět zmiňoval Rudolfa, o kterém víme pouze to, kdy se narodil a kdy zemřel.
Nevím, zda se jedná o stejného Rudolfa, ale je to pravděpodobné. Na jeho hrobě je zmiňovaná rodina Domažlická a Josefa Eigelová.
Budu Vám vděčný za jakoukoli informaci. Bude-li to možné, zejména za zprostředkování kontaktu na paní Libuši Šemíkovou.
Odpověď dorazila emailem vzápětí.
Dobrý den,
paní Šemíková tady bydlela,ale bohužel loni zemřela.
Posílám Vám odkaz na jejího syna.
S pozdravem...
A pak přišlo několik zpráv od Jana Zimmerhansla, nevlastního syna Rudolfa Šemíka (*1915). Zajímavý osud prvního manžela Jarmily, ke kterému se v některém z příštích příspěvků vrátím, se tragicky naplnil v roce 1977. Rozjíždíme pátrání po Rudolfovi mladším, který s rodinou emigroval do Německa. Tam si podle všeho Rudolf Šemík změnil jméno na Rudi Eschka.

pondělí 8. června 2015

Smutná zpráva z Pardubic

Byl jsi s námi ještě na nedávném setkání v Ovesné Lhotě. Rád s pozůstalými slíbuji, že budeš v našich srdcích a vzpomínkách žít dál. Tati, odpočívej v pokoji.

neděle 7. června 2015

Zpráva z tisku

Zdroj: Havlíčkobrodský deník.cz ze dne 4. června 2015, autor: Filip Brož

Starosta a tři zastupitelé z nezávislých stran Za Lhotu krásnější a Lhoťáci pro Lhotu totiž rezignovali, a obecní zastupitelstvo tak nemá dostatečný počet členů. Obec proto požádala krajský úřad o uspořádání předčasných voleb. Ty se uskuteční 26. září.
„Již od začátku jsme se nedokázali shodnout na základních věcech ohledně chodu obce a plánovaných investičních akcích. Největší rozbroje již od počátku byly mezi starostou Vladimírem Šemíkem – Za Lhotu krásnější a místostarostou Pavlem Mrkvičkou – Lhoťáci pro Lhotu," uvedla Tereza Kadlecová, zastupitel vykonávající pravomoci starosty.
Ta pokračovala, že obec písemně rozeslala osvědčení jejich náhradníkům. „Ti ale také obratem rezignovali," podotkla Kadlecová.
Obec se dostala do situace, kdy v zastupitelstvu zasedají pouze tři zastupitelé. V takovémto případě je povinností starosty oznámit tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu a požádat o uspořádání předčasných voleb, protože podle zákona o obcích je pro chod obce zapotřebí minimálně pěti zastupitelů.
„Od 29. března je v zastupitelstvu kromě mě ještě Martin Šemík – Za Lhotu krásnější a Josef Polnický – Lhoťáci pro Lhotu. Mohu konstatovat, že aktuální složení spolupracuje perfektně a fungujeme mnohem lépe než předchozí zastupitelstvo," zdůraznila Kadlecová. Ta dodala, že lidé, co rezignovali, mají opět v plánu v září kandidovat.

pondělí 1. června 2015

Pravidla od Adama

Když se podíváme na demografii, po roce 1994 nastalo období, kdy se prostě děti nerodily. Nejen v našem klanu, ale i v celé České republice.
S jedinou výjimkou roku 1997 celých pět let žádný přírůstek. Vzhledem k pravidlů pro předávání trofeje se dostáváme do období, kdy může dojít k situaci, že nebude nikdo vhodný k převzetí Adamova poselství. A tak jsem se pokusil doplnit pravidla o 7. až 9. bod. Jednak chci 7. bodem motivovat držitele trofeje a jednak zavádím pojem úschovy. To by bylo místo, kde bude Adamova trofej uložena po dobu dlouhodobého nedostatku mladých ve věku 18 až 24 let.

Pravidla pro získání putovní trofeje

 1. Trofej se předává na srazu klanu Šemíků, pokud je to možné.
 2. Trofej může získat muž nebo žena, jehož/jejíž jedno příjmení je Šemík(ová).
 3. Trofej získává příslušník klanu Šemíků, který splňuje 2. bod pravidel a není mu v době předávání více než 24 let a méně než 18 let.
 4. Pokud je více kandidátů splňujících 3. bod pravidel, putovní trofej převezme na srazu starší kandidát(ka).
 5. Jestliže držitel(ka) při uzavírání manželství nezvolí za příjmení Šemík / Šemíková, neprodleně předá trofej do úschovy.
 6. Pokud je držitelka trofeje v očekávání dítěte, které nebude mít příjmení Šemík(ová), neprodleně předá trofej do úschovy.
 7. Držitel(ka) může mít trofej v držení maximálně 18 měsíců. Do té doby zorganizuje za pomoci soukmenovců další sraz klanu. Jinak musí neprodleně předat trofej do úschovy.
 8. Z úschovy může vyjmout trofej jen příslušník klanu Šemíků, který splňuje podmínku z bodu 2. a 3. těchto pravidel a zorganizuje za pomoci soukmenovců další setkání.
 9. Místo úschovy bude určeno v první polovině roku 2016.
Možná vám připadá tento návrh pravidel příliš složitý a navrhnete lepší způsob, jak pokračovat dál. Otevírám tedy diskuzi a budu rád za jakékoli připomínky. Zejména poslední bod pravidel nechávám ještě otevřený a navrhuji nyní několik možných míst, kde by trofej mohla přečkat období, kdy nebudeme mít vhodného kandidáta na držitele putovní trofeje.

 • Obecní úřad v Sázavce, bývalý Smrdov. Na pozemku, kde stojí budova úřadu, stál statek Šemíků. V roce 1652 zde zakoupil chalupu Adam Šemík. A selský rod Šemíků na stejném místě žil až do roku 1929.
 • Kostel sv. Jana Křtitele v Sázavce, v jehož okolí se pohřbívalo až do roku 1822. Hned několik generací našich předků tady bylo pohřbeno.
 • Kaple Panny Marie v Ovesné Lhotě. Při našem setkání jsem se dověděl, že se o stavbu zasloužil Josef Šemík a dodnes se o kapličku Šemíkovi starají.