Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 28. října 2018

Johann Schemick

Před více jak pěti roky jsem v matriční knize oddaných farnosti Světlé nad Sázavou objevil zápis o svatbě Jana Šemíka a Anny Dlouhé.
Popisek začátku svitku mikrofiše
(svazek 1602, 2. část, rok 1802)
Tehdy jsem musel do archivu v Zámrsku. Dnes lze patřičné záznamy hledat z pohodlí domova. Stačí si stáhnout z internetu naskenovanou knihu sign. 2568, matrika O,  1784 - 1836. Jan byl v listopadu roku 1804 vojákem Frölichova pluku. Jednalo se o 28. pěší pluk a postupem času jsme odvodili, odkud Jan pocházel. Nebyl ze Smrdova, jak jsem si zpočátku myslel. Později byl dohledán údaj o narození nejpravděpodobnějšího Jana Šemíka v Ovesné Lhotě.
Dokumenty z období vojenské služby na přelomu 18. a 19. století jsou uloženy ve vídeňském vojenském archivu. Do roku 1983 bylo nutné ke studiu archiválií cestovat přímo do Kriegsarchivu. Před 35 lety mormoni převedli vojenské seznamy na svitky mikrofilmů. Dostat se k těmto mikrofiším ale nebylo jednoduché. Z Prahy se muselo stejně až do Vídně nebo do polské Vratislavi, kde mají mormoni svoje střediska. Dříve než se dalo něco podobného uskutečnit v Praze, objevili se v digitalizované podobě na internetu (je nutné být registrován).
Muster Listen Fasz. 1601-1602 1799, 1801-1802
Na filmu číslo 007612027 (Fasz. 1601-1602 1799, 1801-1802) se objevuje u jména Joh. Schemick věk (28) a rodiště (Lhotta Owesna). To musí být on. Johann, tedy Jan, nastoupil do armády nejspíš v prosinci 1792. V poznámce je uvedena i profese (Maurer) a velikost bot a další výstroje (5/5/2). Dokázal by někdo zjistit více? 

středa 17. října 2018

Mlynářovy děti

V posledních týdnech a měsících jsem neměl na pátrání čas. Když mi kolega z firmy, kde pracuji, povídal, že viděl na kostele nedaleko Středokluk náhrobek s příjmením Šemík, a že se jednalo o mlynáře, bral jsem to s rezervou.
Kostel sv. Vavřince u Černoviček
Řikal jsem si, že mohlo být příjmení špatně přečteno. Informace o mlynáři ale napovídala, že se sem dotyčný mohl přistěhovat i z větší vzdálenosti. To bylo začátkem srpna kolem svátku sv. Vavřince. Minulý týden - hned, jak to bylo možné - jsem podnikl výpravu do Černoviček. To místo leží nedaleko za pražským letištěm. Kostel sv. Vavřince a hřbitov se nachází kousek za vesnicí. Na jižní stěně kostela jsem objevil oválný kámen, který mohl být oním zmiňovaným náhrobkem. Nápis byl ale velmi špatně čitelný.

Na sucho toho moc vidět není.
Co se dalo přečíst, byl jen letopočet "1828". Příjmení snad končilo na "ik", možná "lik". A pak bylo patrné slovo "mlynáře". V poledním slunci šedivý kámen neumožňoval zjistit více.
Jedna krátká vsuvka. Stavba kostela je původně románská ze 2. pol. 12. století. Nedaleko patrně stála tvrz a vesnice Černomice. Dnešní Černovičky stojí jižně od kostela. Původní ves se nacházela nejspíš opačným - severozápadním - směrem. Tam, kde je vidět Číčovický kamýk.
Zpět k náhrobku. Pomohli jsme si vodou ze studně na místním hřbitově.
Mokrá varianta s dalšími detaily
Nejdříve jsme zjistili příjmení. Jednalo se o Hanzlíka. Tedy žádný Šemík. Po smočení celého textu vystoupil celý epitaf. A co tam bylo napsáno?
Zde odpočívají v Pánu vlastní čtyři děti
Jozefa Hanzlíka
mlynáře Skalinkrovic mlejna, totiž v Roku
1828
Antonín 9 let starý usnul dne 27 Února
Maria 2 leta stará usnula dne 3 Března
František 1 rok starý usnul dne 4 Března
Anna 6 let stará usnula dne 4 Března
Dej jim Bůh lehké odpočinutí a veselé
z mrtvých vstání
+ + +