Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 28. února 2017

Rozsochatecká kaplička

Ponořme se do moře času a připravme se, že jednoho zářijového dne roku 1714 nahlédneme do oken zámku v Rozsochatci nedaleko Havlíčkova Brodu. Po cestě na několika zastávkách u archivních ostrůvků načerpáme periskopem historická fakta.
Ještě před zastavení u prvního ostrova můžeme na širém internetovém moři nalézt informaci o neuskutečněném projektu barona Bechyně v Rozsochatci. To nás postrčí k tomu dovědět se víc o životě Jana Blažeje Santiniho. Jan Blažej, jiným příjmím Aichel. Santini bylo vlastně křestní jméno otce a Jan i jeho bratr František užívali často právě jméno Santini.
V rodině kameníka Santini Aichela se na sv. Blažeje, tedy 3. února 1677, narodil chlapec a následující den byl v chrámu sv. Víta pokřtěn [matriční záznam - hledejte vlevo dole]. Na rozdíl od mladšího bratra Františka neměl Jan fyzické předpoklady, aby mohl převzít po otci kamenickou dílnu. Narodil se s tělesnou vadou – byl na část těla ochrnutý. Kameníkem se přesto učil a navíc studoval také malířství. Po vyučení se vydal na tehdy obvyklou vandrovní cestu. Dostane se až do Říma, kde získává kvalifikaci architekta. Kolem roku 1700 již samostatně projektuje a spolupracuje se stavebníky.
První zastavení je v knihovně nad dílem Mojmíra Horyny. Ten zpracoval přehled všech Santiniho staveb - známých i předpokládaných, sporných i mylně připsaných, ale také nedochovaných či nerealizovaných. Mistr barokní gotiky navrhl téměř stovku sakrálních, palácových i hospodářských staveb. V okruhu tří klášterů, pro jejichž opaty pracoval, tedy Sedlec u Kutné Hory, Želiv a Žďár nad Sázavou, se musel Jan Blažej často v období 1710-1715 pohybovat.
Dalším ostrovem historické paměti je studovna Historického ústavu, kde si půjčuji článek Plány kaple v Rozsochatci. Zde jsem poprvé uviděl, co Santini navrhl pro svobodného pána z Lažan, toho času na Rozsochatci.
Vezmi kružítko, pravítko a tužku. Nastav na kružítku poloměr ra zhruba čtvrtinový k šířce papíru. Zabodní uprostřed a narýsuj kružnici. Po jejím obvodu vyznač kružítkem (se stejným poloměrem ra) šest pravidelných bodů. Vezmi pravítko a spoj tři body (každý druhý) na kružnici do rovnostranného trojúhelníku A1B1C1. Prodluž pravítkem každou stranu oběma směry o nastavený poloměr ra. Vzniknou tak tři přímky, které se protínají v původním trojúhelníku. Spoj volné konce přímek úsečkami D1E1, D2E2D3E3 a vyznač polovinu úseček. Kružítko se stále stejným poloměrem ra zabodni do středu stran DxEx a vykruž část kružnice tak, aby dvakrát protnula stranu malého trojúhelníku. Naposledy využijeme kružítko s poloměrem ra. Třemi body, které...

čtvrtek 16. února 2017

Příprava na květen

Nedaleko Neumětel leží Jince a tam vaří pivo našeho jména. Dá se to pít? Nemá někdo zkušenost? V Neumětelích právě hledají nájemce místní hospody. Bude v květnu kde svlažit hrdlo?
Dnes večer se na ČT2 můžeme teoreticky připravit na blížící se setkání. Protože to asi na internetu dlouho nevydrží... nabízím pro mladší ročníky Záhady Toma Wizarda. Díl o tajemství bájného Šemíka a Horymíra snad ČT hned tak nestáhne.
Čtenáře mohu odkázat na Toulky českou minulostí. Nyní máme dostatek informací, abychom se mohli rozhodnout, zda se do Neumětel vydáme či ne. Jak to vidíte?
V 18h jsem nestihl televizní pořad od začátku. Dokument, který byl natočen v roce 1995, v závěru ukazoval místního usedlíka, který držel v ruce prapor. Mluvil o tom, že dlouhá léta byl v držení majitelů domu čp. 8. Prapor vznikl roku 1867. Pomník byl zhotoven roku 1887 nákladem 185 zlatých, které věnoval kníže Schwarzenberg. Kámen byl opracován v lomech obce Lounína kamenickým mistrem Velíkem ze Tmaně. Jak je psáno v obecní kronice  „přivezen byl do obce na pěti povozech, a to Josefa Junka čp.11, Jana Eliáška čp.35, Petra Šebka čp.37, Františka Čížka čp.24 a Vojtěcha Kačírka čp.5. Obdrželi od přivezení z obecní pokladny po 1 zl a 75 kr.".

pátek 3. února 2017

Jak to bude?

Koncem ledna se objevila aktuální data o četnosti jmen a mohu prozradit, že je nás o jednoho méně než před rokem.
Z radostnější stránky. Máme tři přírůstky - dvě holky a jeden kluk. Vím, že jsme "ztratili" Šárku, která se již nejmenuje Šemíková. Pak mi je známo, že máme o Šemíka méně v Ovesné Lhotě a v Knyku. O čtvrté ztrátě nevím.
Pojďme ale vstříc budoucnosti. Setkání Šemíků v Neumětelích se blíží. Kolem Vánoc padl dotaz, proč jsem na PF neuvedl setkání v Číhošti. Jednak proto, že se tam už nevešlo. A také proto, že sraz  na podzim roku 2011 považuji spíše za nultý než za první. Tehdy jsem netušil, zda vůbec někdo přijede a pak... neexistovala ještě putovní trofej. S každým následujícím setkáním se vždy našel další držitel trofeje. Bude tomu tak i letos? Ví někdo o členech našeho klanu, kteří se narodili v roce 1994 a 1997? To jsou ti, kteří nám mohou pomoci překlenout demografickou situaci konce devadesátých let.
Našel by se někdo, kdo zjistí možnosti, kde bychom se mohli naobědvat? Najde se fotograf, který zachytí naše setkání? Ti, kteří budete projíždět Prahou, mohou se připojit ke spanilé jízdě, kterou plánuji odstartovat na dohled od Vyšehradu.

Na závěr se můžete podívat na doplňky a opravy v aktualizovaném seznamu osob rodokmenu.