Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let vykrystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat ...

Zdroje Václava Hájka z Libočan

Václav Hájek (+1553) sepsal pověst o Křesomyslovi a Horymírovi. Uveďme si ukázky jeho možné inspirace, která ho dovedla až k pojmenování bájného oře.

Der Rosengarten zu Worms - verze A

Prozaický překlad ze střední horní němčiny Sylvie Stanovské:
"Ne, Witege, jestliže porazíš hrdinu [tj. obra Aspriana], můj pán ti dá Schemiga (*) za tvého výborného koně Sokola [Valke], zvítězíš-li výborný kůň Schemig ti bude patřit".
...
"Výborného koně Schemiga tedy dostal [Witege]. Sokola [Valke] si vzal Dietrich. V půtkách a v bojích mu byl prospěšný, nikdy nenechal svého pána v nouzi".

Der Rosengarten zu Worms - verze D
Prozaický překlad ze střední horní němčiny Sylvie Stanovské:

Vládce z Verony řekl: "Věř mi, porazíš-li obra, odměním tě. Věř, statečný muži Witege, dám ti opět Schemiga. Přivedl jsi ho od svého milého otce z nitra hory. Hrdino, poraž obra a [kůň] bude tvůj".

Rozdíl mezi verzí A a D v osudu koně spočívá v tom, že ve verzi A vystupuje v pasivní roli a Dietrich ho vyměňuje za Witegeho oře Sokola a ve verzi D Witege přivádí bájného koně "z nitra hory" a nakonec ho od Dietricha obdrží.

Rabenschlacht
Prozaický překlad ze střední horní němčiny Sylvie Stanovské:

Čím déle [trvalo pronásledování], tím více Witege prchal. Mocně pobízel Schemiga, jak jsem slyšel vyprávět. Ó běda, neohrožený pán z Verony z toho neměl radost.
...
"Dám ti čočku a nejjemnější seno, abych tě tím potěšil", řekl Witege [Schemigovi], "když mi zachráníš život", ach, jeho [Schemigovy] skoky byly tak dlouhé, odnesl ho [tj. Schemig Witega] z lítého boje.

Willehalm
Prozaický překlad ze střední horní němčiny Sylvie Stanovské:

Můžeš se spolehnout [Puzzâte]: potěším tě vikou, ovsem, hrachem, ječmenem a nejjemnějším senem, dostaneme/li se nazpět do Oranžska.

Tristram a Izalda
Postupně přes  francouzské a německé jazykové prostředí se asi v poslední třetině 14. století objevuje epos ve staročeském znění.
(MF Praha, 1980 - str. 60-61)
...
Na sčěstie toho člověka [Tristama]
by tu pod kaplú jedna řeka,
přes niž s boží pomocí přeplava
...
Ten, jenž jest Tristam slúl,
když jest přes řeku přeplúl,
ostav živ pro vodu jedva,
uda mu sě uzřieti, ano dva
z služebníkóv jeho stojie na březe. [na břehu]
...
také věřte tomu zajisté
žež Trstramovi oděnie čisté
biechu přinesli a oř přivedli.
...
vsed na oř i hna jednú drahú
přes obilí i přes trávu...

O Jetřichovi Berúnském
Rytířský epos s hlavními postavami Jetřichem, Vítkem, trpaslíkem Laurinem v Růžové zahradě, se do českého prostředí dostala z německého prostředí.
Kniha Rytířské srdce majíce (Odeon Praha, 1984 - str. 200)
...
Obr se jeho každý bojí.
Tu kdež tyrelské jědle stojí, [tyrolské jedle]
učinil jednu krásnú zahradu,
chtě v ní jmieti s každým svádu. [boj]
...
Tehdy vece Vítek Vilantóv:
"Já sem s tebú jeti hotov
k té ruoži, milý pane mój.
Chci býti tovařiš tvój.
A jakž ja v tu zahradu skočím,
vždyť tam svým mečem potočím.
Pyšně v tu zahradu vkroči,
všechno kořenie svým ořem sblati (*)[zdupe svým koněm beze jména]
i stlači mu tu zahradu,
nachajžť přijdu v hroznú svádu."

(*) v něm. verzi Rosengarten (v tzv. Velké Růžové zahradě) se kůň Wittigův (Vítkův) jmenuje Schemminc, později psáno zkráceně Schemig.

Žádné komentáře:

Okomentovat