Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 20. září 2014

Příjmení

Už to budou dva roky, co byla publikována práce, která se snažila podívat na území naší republiky z pohledu vazeb mezi příjmeními. Ten pohled je vědecký, ale Josef Novotný, jeden z autorů, o tom před několika měsíci zajímavě mluvil v rozhlasu a to mě přimělo zajímat se o síť jmen, která je rozprostřena nad Čechami, Moravou a Slezskem, blíže.

Protože jsem v publikovaném prostoru jmen nenašel naše příjmení, zajímal jsem se proč. Ale k tomu se dostaneme později.
Zdrojem dat pro duo badatelů byla statistika z ministerstva vnitra, které již několik let pravidelně vydává přehled o počtu jmen a příjmení ve spojení s lokalitami, kde osoby s těmito jmény žijí. Možná znáte weby kdejsme a nasejmena. To jsou stejná data, nad kterými ale můžeme hledat mnohem přehledněji než v původních excelových tabulkách.
Autoři se pokusili s pomocí matematických metod odhalit vazby mezi příjmeními, které by vypovídaly o kulturní, etnické i genetické příbuznosti. Vezmeme-li desetimiliónovou populaci, ve které existuje kolem 360 tisíc unikátních příjmení, a budeme-li zkoumat rozmístění v prostoru více jak 6000 obcí, dostaneme se k výpočetně náročnému problému. Bylo tedy zvoleno omezení a vybrána příjmení, která měla v roce 2009 více jak 49 mužských nositelů v celé republice.
Je zajímavé, že existují příjmení, která jsou rovnoměrně rozprostřena po celém území republiky a nelze u nich pozorovat výraznou prostorovou koncentraci. Mezi taková hodně rozšířená jména patří Hruška, Hrubý, Liška, Toman, Kočí. Takových jmen je ale jen menší část.
U většiny nejčastějších příjmení však lze pozorovat výrazné prostorové koncentrace, a tím tak lze oddělit český a moravsko-slezský jmenný prostor. Na obrázku je zobrazen výsek prostoru, který se částečně kryje s prostorem na českomoravském rozhraní. U příjmení jako Dvořák, Svoboda, Jelínek, Bárta, Blažek, Semerád nebo Kafka lze očekávat silné vazby na kraj Vysočina.
Od pana Novotného jsem dostal zprávu, že příjmení Šemík se nedostalo do užšího kola vyhodnocování. Zde je jeho odpověď.
Vaše přijmení do analýz vstupovalo, jakožto příjmení se 78 výskyty. 
Bylo tedy analyzováno z hlediska "blízkostí" (Dij, jak je popsáno v článku) k dalším 15486 příjmením zařazeným do analýzy (tj. příjmením nad 49 nositelů). Žádná z vazeb Šemíka na ostatní jména nicméně nepřekročila hodnotu Dij nad 0.4 (konkrétní hodnoty vazeb nejsem z tohoto počítače schopen dohledat, je to šíleně velký soubor cca 120 milionu vazeb, který musím otvírat v databázi na jiném počítači).
Jak je popsáno v článku, v těch sítích v přílohách byla zobrazen jen velmi malá část nejvýznamnějších vazeb a celkově jen 2429 příjmení, které tyto významné vazby spojují. Je to tedy jen kostra mnohem složitější sítě, do které by teoreticky bylo možno zabudovat těch dalších 13 tis. příjmení. To by ale využitý algoritmus musel pracovat s těmi téměř 120 miliony vazeb, což je zatím pro dostupné počítače nereálné a navíc by bylo velmi nepřehledné...

zdroj: The Surname Space...

dodatek:
Pan Novotný mi poslal seznam příjmení, se kterými se příjmení Šemík koncentruje nejčastěji ve shodných regionech. Vzhledem k tomu, že se jedná vesměs o méně početná příjmení, ke kterým patří i naše jméno, mohou být tyto vazby (míry Dice) dost zatíženy "náhodnou" spolukoncentrací.

krok1.jmeno Prijmeni dice
ŠEMÍK KOCÁBEK 0.47619
ŠEMÍK DOKSANSKÝ 0.461538
ŠEMÍK NELIBA 0.45
ŠEMÍK RUT 0.44
ŠEMÍK LAUDA 0.434783
ŠEMÍK MOROZOV 0.428571
ŠEMÍK ZRNA 0.428571
ŠEMÍK RÁZL 0.428571
ŠEMÍK LISEC 0.428571
ŠEMÍK TÝBL 0.428571
ŠEMÍK SUKDOLÁK 0.416667
ŠEMÍK TOUREK 0.409091
ŠEMÍK LÁCHA 0.407407
ŠEMÍK VODOCHODSKÝ 0.4
ŠEMÍK BULÍK 0.4
ŠEMÍK HOKYNÁŘ 0.4
ŠEMÍK MILTNER 0.4
ŠEMÍK LUXÍK 0.4
ŠEMÍK KRULÍK 0.4
ŠEMÍK HOVHANNISYAN 0.4
ŠEMÍK ZAJAN 0.4
ŠEMÍK NEUFUS 0.4
ŠEMÍK CHLAPEC 0.4
ŠEMÍK NIGRIN 0.4
ŠEMÍK KREJCÁREK 0.4
ŠEMÍK VYSUŠIL 0.4
ŠEMÍK PLIML 0.4
ŠEMÍK THAN 0.391304
ŠEMÍK ŠIMRAL 0.391304
ŠEMÍK PILECKÝ 0.391304
ŠEMÍK MYŠIČKA 0.387097
ŠEMÍK KRCHOV 0.384615
ŠEMÍK ŠPOULA 0.380952
ŠEMÍK VACÍN 0.380952
ŠEMÍK SHPILKA 0.380952
ŠEMÍK ILKIV 0.380952
ŠEMÍK RUSHCHAK 0.380952
ŠEMÍK HLÍDEK 0.380952
ŠEMÍK UDRŽAL 0.380952
ŠEMÍK ARAZIM 0.375
ŠEMÍK CIMRMAN 0.375
ŠEMÍK SCHÜLLER 0.37037
ŠEMÍK ŽIŽKOVSKÝ 0.363636
ŠEMÍK PLECHATA 0.363636
ŠEMÍK FUTKO 0.363636
ŠEMÍK LAM 0.363636
ŠEMÍK POLENA 0.363636
ŠEMÍK FELT 0.363636
ŠEMÍK TKACH 0.36
ŠEMÍK KOVAČKA 0.36
ŠEMÍK JAROŠÍK 0.36
ŠEMÍK KARBUSICKÝ 0.36
ŠEMÍK BAČKOVSKÝ 0.357143
*

Žádné komentáře:

Okomentovat