Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 9. prosince 2015

Sv. Mikuláš na Habrsku

Letošního Mikuláše máme za sebou. Jak se slavilo za první republiky? To jsem našel v časopisu Český lid. Autorem byl Ot. Svoboda.

V předvečer svátku sv. Mikuláše chodí chasa »za mikuláše«. »Mikuláš« oblékne si bílou sukni a přes ni mužskou bílou košili, na zádech má buď bílé prostěradlo nebo barevnou pokrývku, na hlavě papírovou biskupskou čepici a v ruce hůl. Průvodčí jeho nejsou všude stejní.

V Habrech doprovází štědrého světce »anděl« v bílé roucho oděný, s dárky v košíku a »čert« s obličejem začerněným, s řetězem a metlou v ruce. Mikuláš a anděl vejdou do světnice, čert zůstane v síni. Biskup vyptává se rodičů na dítky, vybídne je k modlitbě, a slyší-li chválu a umějí-li se dobře modliti, z košíku andělova je podaruje. Není-li s dětmi spokojen, zavolá čerta a ten je metlou vyplácí.

Po městě chodí více »mikulášů«. V některé skupině doprovázejí biskupa vedle obligátního anděla a čerta též »medvěd« v kožiše srstí navrch obráceném, jehož čert vede na řetěze, a »smrt« v bílé prostěradlo zahalená s kosou v ruce.

V Miřátkách chodí jen Mikuláš sám. Ve Frýdnavě doprovázejí štědrého biskupa anděl, čert (má černou čepici s rohy) a medvěd (se zvonkem na krku). Podobný průvod má Mikuláš v Chrtnici.

Ve Smrdově čert místo medvěda vodí »koně« (dva chasníci barevnou pokrývkou zakrytí, přední drží na tyči koňskou hlavu z papíru), v Lubnu »kozu« (chasník chodí »po čtyřech«).

V Tisu chodí mikuláš, smrt a medvěd, někdy vezmou i čerta s sebou. V Okrouhlíku a ve Zboží doprovázejí biskupa anděl, čert a smrt. V Okrouhlíku přidruží se k nim i někdy »žid« se zvonkem. Jinde zvonívá sám mikuláš za dveřmi.

V Okrouhlíku, Frýdnavě, Chrtnici, Tisu a Smrdově anděl nebo mikuláš táží se hospodáře, umí-li »mikulášský otčenáš« (otčenáš říkati zpětně: Amen. Zlého od nás zbav ale pokušení v nás neuvoď a... atd.); dovede-li ho, dobře, nedovede-li, bývá od čerta bit. V Tisu zkouší čert samotného biskupa, zná-li mikulášský otčenáš, a stane-li se, že biskup nedovede, je sám bit.

Kromě mikulášského otčenáše požaduje satan na světci ještě více. Táže se ho: Mistře nad mistry učený, ve všech školách cvičený, pověz mi, co jest jedna?

? ? tomu mikuláš odpoví: Jeden jest Pán Bůh nad námi a ten přebývá s námi.

Čert: Mistře nad mistry ... atd., pověz mi, co jsou dvě?

Mikuláš: Dvě desky Mojžíšovy, jeden Pán Bůh nad námi... a t. d.

Čert: Mistře nad mistry.. . atd., pověz mi, co jsou tři?

Mikuláš: Tři patriarchové, dvě desky. . . atd.

Čert: Mistře.. . atd., pověz mi, co jsou čtyři?

Mikuláš: Čtyři jsou evangelisté, tři patriarchové . . . atd.

Čert: Mistře .. . atd., pověz mi, co je pět?

Mikuláš: Pět ran Krista Pána, čtyři evangelisté . . . atd.

Čert: Mistře ... atd., pověz mi, co je šest?

Mikuláš: Šest štoudví kamenných v Galileji postavených, pět ran Krista Pána .. . atd.

Čert: Mistře.. . atd., pověz mi, co je sedm?

Mikuláš: Sedm darů Ducha svatého, šest štoudví kamenných ... atd.

Čert: Mistře . . . atd., pověz mi, co je osm?

Mikuláš: Osm blahoslavenství, sedm darů Ducha svatého ... atd.

Čert: Mistře. .. atd., pověz mi, co je devět?

Mikuláš: Devět kůrů andělských, osm blahoslavenství.... a t. d.

Čert: Mistře ... atd., pověz mi, co je deset?

Mikuláš: Deset božích přikázání, devět kůrů andělských . .. at. d.

Čert: Mistře . . . atd., pověz mi, co je jedenáct?

Mikuláš: Jedenáct panen zmordovaných, deset božích přikázání ... atd.

Čert: Mistře . . . atd., pověz mi, co je dvanáct?

Mikuláš: Dvanáct apoštolů, jedenáct panen zmordovaných, deset.. . atd.

Někde zkouší takto hospodář biskupa, jinde biskup hospodáře. V té věci panuje úplná libovůle. Zkouší-li mikuláš hospodáře a tento nedovede dobře odpovídati, bývá od čerta bit. Hlavní součástkou celé akce je bití; dárků nosí a rozdá anděl málo. Jen tak děti tu a tam něco dostanou.

Poznámka. Viz Č. Zíbrt, Ohlas obřadních písní velikonočních (Haggada: Chad gadja, Echad mi iodea) v lidovém podání, Praha, 1928.

Žádné komentáře:

Okomentovat