Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 25. března 2013

Voják infantérie ve Světlé

Možná si vzpomínáte, ve Světlé nad Sázavou žilo v průběhu 19. století několik generací krejčovského rodu Šemíků. Podařilo se nám posunout o něco hlouběji v historii. V roce 1804 se konala ve Světlé č. 58 svatba. Jan Šemík si bral za manželku Annu Dlouhou.
Dne 4 9ber (4.11.) Johann Schemik woyak od Sl.[avneho]
Regimentu Frölich (30 let)

Anna dcera po +Wenzlowu(Václavu) Dlouhey a matky Marye (24 let)
svědci: Josef Praschek, Karl Girkůw sausedi
Díky pomoci dalších rodopisců se podařilo přečíst klíčovou informaci o tom, čím se Jan Šemík živil. V době svatby a při narození prvního syna Jana (*1805) je v matrice uveden jako voják Císařského pěšího pluku č. 28. Tento pluk od roku 1799 vlastnil Michael svobodný pán z Frölichu.

Cituji z článku o historii tohoto pluku. "V roce 1770 se doplňovacím okresem pluku stala Kutná Hora. Od té doby byly osudy této jednotky natrvalo spjaty s českými zeměmi. V roce 1778 byl regiment nasazen na horním Labi v rámci války o dědictví bavorské." To byl ještě Jan Šemík malý kluk. Odveden mohl být někdy po roce 1790. V té době se stavy vojska doplňovaly ne už verbováním, ale odvody. Při tom docházelo i k násilí. Odvedený voják musel měřit 168–180cm a být ve věku 18–40 let. Služba tehdy byla do "roztrhání těla", tedy doživotní. "Za druhé koaliční války s Francii (1799-1801) byl pluk odeslán na italské bojiště. Za třetí koaliční války po kapitulaci generála Macka v Ulmu padl regiment do zajetí (zajato desítky tisíc "Rakušanů") a nemohl se kvůli tomu zúčastnit bitvy u Slavkova." Mezitím v roce 1802 byla zrušena doživotní vojenská služba. U pěchoty se zkrátila na deset let. Pravděpodobně po uplynutí této doby Jan odchází do civilu.

Bývalý voják a jeho žena Anna žili v domě č. 127. Jan Šemík je v matrikách od roku 1807 veden jako zedník, později jako zednický mistr. Čtvrtý syn Antonín se v roce 1811 už narodil v č. 126 a tam žily i následující generace Šemíků.

Žádné komentáře:

Okomentovat