Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 11. března 2024

Vídeňské matriky

Stopy, které nás dovedly za Šemíky do Vídně, doposud odhalily dva případy. Dva Josefové z Bačkova, tovaryši krejčovského řemesla, odešli koncem 60. let 19. století na zkušenou do metropole na Dunaji.
3.2.1910 zemřel ve Vídni Josef Šemík
Jeden z nich se později vrátil, oženil se a žil v Chrtníči. Starší Josef Šemík, ročník 1852, ve Vídni zůstal. Také se oženil. Díky placenému přístupu k vídeňským matrikám se můžeme přes indexované záznamy dostat nejen k informaci o Josefově smrti, ale i k narození jeho čtyř dcer. Manželka Marie, rodem Marešová, v roce 1888 porodila dvojčata - Josefu a Giselu.
21.2.1888 nar. Josefa a Gisela
Nejstarší dcera Anna Alžběta (*1883) se narodila, stejně jako její sestry, ve farnosti Wienrossau. Ve stejné farnosti došlo k poslednímu rozloučení s Josefem i Giselou, která zemřela ve stejném roce jako otec. Dcera Marie Šemíková zde měla v roce 1915 svatbu. Do Vídně odešla z Bačkova také Josefova sestra. Víme to, protože se v srpnu 1895 Barbora Růžičková, rozená Šemíková, přivedla na svět dceru Stefanii Annu.
A nyní otočme list a zaměřme se na druhý zdroj vídeňské migrace. Do Vídně se vydali také sourozenci Šemíkovi ze Světlé nad Sázavou. Ze Světlé neodešel pouze Stanislav a Josef, nejstarší a nejmladší syn krejčího Františka Šemíka a Julie (Heilové či Keilové?). Svatbu ve Vídni měly i jejich dcery Eleonora a Aloisie.
Asi první ze světelské linie odešla do velkého města sestra Františka - Anna. Svatbu s Franzem Novotným měla roku 1861 ve vídeňském obvodu Wienwieden. Jako poslední se ve Vídni objevuje pravděpodobně Antonie Šemíková, která se v roce 1909 stává ženou Ignáce Přenosila. Ten pocházel, stejně jako ona, také ze Světlé nad Sázavou. Ignác i jeho syn Jiří sloužili v armádě. Vnučkou Antonie a Ignáce byla známá Yvonne Přenosilová.
Někdy před rokem 1880 se rozhodl odejít ze Smrdova František Šemík. Narodil se roku 1859, oženil se ve Vídni, živil se výrobou hřebenů a zemřel tam v roce 1901.
Záhadou mi je Marie Hermanová, rodem Šemíková. Jejich dcera Antonie se vdávala roku 1886 v Neulerchenfeld, tehdy samostatné obcí a dnes již městskou částí Vídně. Marii si neumím zařadit.

Žádné komentáře:

Okomentovat