Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 30. prosince 2011

Doba po třicetileté válce

Dvě akce "celostátního" charakteru, byť každá byla prováděna za jiným účelem, jsou neocenitelným "záchytným" bodem při hledání rodových kořenů.
Soupis poddaných z roku 1651 byl prováděn za účelem obrácení převážně nekatolického Českého království na správnou víru. U každé osoby byla poznámka, jakého je vyznání. Základní jednotkou soupisu byla rodina. U jejích členů se zapisoval vztah vůči hospodáři. Čeleď a podruzi se zaznamenávali spolu s rodinou. Děti se někde uváděly i několikaměsíční, někde až ti starší několika let. Věk je však třeba brát s rezervou. Čím starší člověk, tím méně lze na údaj o věku spolehnout. Tento soupis se bohužel neprováděl na všech panstvích. Pro Čáslavský kraj v okolí Smrdova není k dispozici soupis ve Vlkanově, obou Dlužinách, Druhanově, v Bačkově i ve Zboží.
Vrbická část panství Rudolfa Věžníka v roce 1654
Berní rula o tři roky později byla zpracována za účelem efektivnějšího výběru  daní. Zahrnuje jak „usedlé“ čili sedláky, tak chalupníky (byli 4 do usedlého) a zahradníky (8 do usedlého). Nakonec byli i řemeslníci oceněni, jako kdyby měli (fiktivní) statky. Co statek, to jedno jméno hospodáře či řemeslníka. Věk uváděn nebyl.
Porovnáním obou zdrojů jsem zjistil, že v berní rule byl ve Smrdově chalupník Adam Šenk., V soupisu poddaných lze dohledat pro jediného zdejšího Adama jméno Šemík (23). Adam se pravděpodobně usadil kolem roku 1650 na jednom po třicetileté válce opuštěných statků. Usuzuji tak z toho, že měl se svoji mladou ženou Annou (24) v roce 1651 několikaměsíční dceru Kateřinu (½), jak je uvedeno v soupisu podanných.
Nedaleká ves Vrbické Hory, která dnes již neexistuje, také připravila jedno překvapení. I tam žila po dlouhé válce pravděpodobně jedna rodina Šemíků. V berní rule je uvedeno jméno chalupníka "na živnosti skaženého" jako Šimek. V poznámce je uvedeno, že "mají stavení do gruntu zbořený. Chudí lidé, prací rukou svých se živí". U všech sedmi místních stavení je psáno. "Tito toliko malé chaloupky mají nebo při horách leží, kdež někdy ruda stříbrná se dobejvala. Jsou chudí lidé". Vizitační komise seznala, že zde se na daních příliš nevybere. Ves již v té době nezadržitelně spěla k zániku. Jaké překvapení, když v soupisu poddaných je na "Horách vrbických" jméno Jan Šemík (55) s manželkou Rozinou (40). Mají tři děti. Alžbětu (17), Tobiáše (12) a Jana (5). A jaké bylo Janovo povolání? Myslivec. Mám hypotézu, a to že by Adam mohl být nejstarším synem Jana. K potvrzení této teorie by to však chtělo nějaký další dokument. Matrika tehdy ve Smrdově ještě nebyla (až od r. 1694), ba ani faráře tam na faře neměli (jen 4 sousedé byli kostelníky). Snad nějaký urbář nebo gruntovní kniha zda se nedochovala. Uvidíme.
Oba zdroje - soupis poddaných i berní rulu - jsem neviděl v originálu. V písmu zvaném kurent, kterým se tehdy psalo, rozdíl mezi "e" a "i" byl větší než dnes, ale to snad dozvíme v Národním archivu na Letné.

Žádné komentáře:

Okomentovat