Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 24. října 2014

Zkušenosti z matrik

Letošní změna zákona o matrikách umožnila nahlížet do živých matrik většímu okruhu badatelů. Do matričních knih, které ještě nejsou uloženy v archivu, ale jsou k dispozici na městských úřadech, můžeme nahlédnout, když pošleme žádost. 
Velmi dobrou zkušenost mám z Kutné Hory. Na tamním úřadu ochotná paní matrikářka a záznam o úmrtí Marie Šemíkové (*1870 +1952). Navíc přidala informaci, kde hledat hřbitov a hrob Marie. Tím se uzavřelo jedno pátrání, které začalo před dvěma roky objevem zápisu o narození. Do matriky narození, která je již v Zámrsku, byl v poznámce zapsán i rok a místo úmrtí. Mezitím jsem se v hledání dostal do slepé uličky a Marii jsem chybně označil na sedleckém hřbitově nedaleko slavné kostnice. Až po návštěvě kutnohorského úřadu jsem si doplnil, že Marie vdaná za Františka Pipka žila nějaký čas v Praze.

Poznámkou v knize narozených začalo objevování života Šemíků v Lounech a okolí. U záznamu o narození Jana Šemíka (*1883) bylo dadatečně připsáno "14.8.1911 oddán s Annou Procházkovou v Oboře". Dlouho jsem netušil, o jakou Oboru se to jednalo. Až když jsem vypátral, že Janovy rodiče s dětmi žili v Lounech... To mě přesvědčilo, že Oborou bude obec nedaleko tohoto města. Jenže přes hledání v litoměřickém archivu i přes bohatou komunikaci s paní matrikářkou se nedařilo svatbu dohledat. Po zprávě...
Matriku oddaných pro Oboru máme od roku 1864 – církev římskokatolická. Knihu narození pro Oboru máme od roku 1870. Prošla jsem narození od roku 1911 v Oboře i Louny – žádný Šemík-ová.
...jsem začal pochybovat, jestli hledáme ve správné Oboře. Žijící potomci Jana Šemíka, mě pomohli navést zpět. Jan podle všeho zemřel v Chlumčanech, odkud jsem dostal zprávu, že hrobové místo bylo vedené na pana Viléma Šemíka od roku 1953. A Vilém, syn Jana se narodil ve Vršovicích. A to je obec, která patřila do farnosti Obora. A jsme doma. Poslední stránka matriční knihy a na ní svatba v Oboře (kostel) a ve Vršovicích (hostina). Jsme na hranici mezi živými a mrtvými matrikami, a tak ještě jednou dík paní matrikářce.
Sňatky ve Vršovicích  jsou u nás až od roku 1912. Abecední rejstřík je ale ještě uložen u nás. Rok 1911, tedy sňatek Jana Šemíka a Anny Procházkové tam zapsán je. Matrika je ale už uložená v oblastním archivu v Litoměřicích.
Bedřiška Šemíková, roz. Hadrbolcová, +1959
Třetí zkušenost je z Prahy. Na hřbitově v Záběhlicích jsem našel dva hroby, ve kterých jsou pohřbeni tři jmenovci. Po získání informace o datumu uložení do hrobu jsem zkusil oslovit matriční úřad Prahy 10, kam Záběhlice spadají.
A skutečně jsem našel zápis k Bedřišce, vdově po Václavu Šemíkovi. Urna byla do hrobu uložena až 3. prosince téhož roku.
Jiří Šemík, +1962
U druhého hrobu se podařilo vypátrat úmrtí Jiřího Šemíka. Zemřel, stejně jako Bedřiška, ve Vinohradské nemocnici, a proto jsme mohli uspět při pátrání na Praze 10. O několik měsíců dříve, než byl pohřben Jiří, zemřel jeho otec Karel. Zápis o Karlově úmrtí jsme ovšem v matrice Prahy 10 nenalezli. Víme jen, že byl do hrobu uložen 10. července 1962. Odkud Karel a Václav do Prahy přišli a kde zemřeli, zatím nevíme.

Žádné komentáře:

Okomentovat