Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 7. února 2015

Hranice USA - Kanada

31. srpna 1929, Semik Albert
Albert Semik (*1910), syn Bohumila Šemíka, zkouší ve svých 19 letech opustit rodné hnízdo. Rodiče, tedy otec a nevlastní matka, tehdy žili nedaleko hranic Spojených států a Kanady. V létě roku 1929 se Albert pokouší přejít s 5 dolary v kapse přes hranice. Jméno přechodu jsem nerozluštil. Ze seznamu je patrné, že všem 20 osobám byl 31. srpna 1929 vstup na kanadské území odmítnut. Albert jako většina ostatních si tam asi hledal práci. V té době byla již na spadnutí Velká hospodářská krize.
Registrační karta armády (rok 1942)
Chesney/Chesley na seznamu by podle všeho měl být Chesaning ve státě Michigan. Není pochyb, že se pod jménem na řádku č. 17 jedná o pozdějšího tuláka na kolejích. Ve třicátých letech se z Alberta stal Robert a možná se oženil. Joe Semik Stanuszek vypátral, že byl jeho strýc Albert celkem třikrát ženatý. O první manželce nic nevíme.
Ještě se vraťme k seznamu z roku 1929. Ve sloupci 18 je uvedeno jméno otce. "father - B - Semik" je tedy Bohumil Semik, rodák ze Světlé nad  Sázavou. Vlevo na obrázku je armádní registrační karta Bohumila s adresou a jeho vlastnoručním podpisem. Podle "škrtance" u věku záložního vojáka tipuji, že do armády za II. světové války Bohumil nebyl povolán. Syn Albert, tehdy již Robert, v armádě sloužil.

Žádné komentáře:

Okomentovat