Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

čtvrtek 12. února 2015

Včelaři

Je to 102 let, kdy byl založen ve Smrdově včelařský spolek. Zachovala se kompletní kronika včetně zakládacícho protokolu.

Protokol
„Včelařský spolek pro Smrdov a okolí konal dne 9. února 1913 v hostinci p. Aloise Zadiny ustavující valnou hromadu spojenou s přednáškou.
Na žádost několika pánů včelařů svolal d.p. František Kulhavý, farář ze Smrdova, včelaře z místa a okolí, aby projednali vzájemně o založení místního spolku včelařského. Přítomné, které se v hojném počtu sešli, uvítal d.p. Fr. Kulhavý a představil p. řečníka V. Šmidlíka, jednatele Zemského včelařského spolku v Praze. Nato pan řečník ujal se slova a ve své poutavé přednášce vylíčil dějiny a vývin našeho včelařství až po dobu dnešní. Předně sdělil s náma své vlastní zkušenosti ve včelařství nabyté. Poukázal na vzornou lásku u našeho lidu ke včelám, na pěstění včel u nás a v starověku, na pokrok, který včelařství hlavně od vynalezení úlů Dzierzonových a díla pohyblivého učinilo. Vylíčil včelu jako vzor pořádku a snášenlivosti. Poukázal též, že ku zvelebení jeho mocně přispěla osvícená císařovna Marie Terezie svým patentem ze dne 30. srpna 1776, kdež béře v ochranu včelaře, osvobozuje je od daní a přísnými tresty hrozí těm, kdož by včelařům škodili jakýmkoli způsobem. Dále poukázal na to, že včelařství žádnému neškodí, ale poskytuje milou zábavu a značný užitek. Zvláště hospodářům prospívá přenášením pelu z kvítka na kvítek a činí rostlinu úrodnější, že nesou zdatné semeno a ovoce.
Dále poukázal na soustavu úlovou a připomněl by úl byl zpracován tak, aby včelám úplně vyhovoval a včelaři se v něm lehce pracovalo.
Též odporučoval dělání mezistěn ze svého vosku a podněcovací krmení zvlášť v čase jarním.
Ku konci objasnil výhody spolkového včelaření a na četných případech dokázal, jak organizovanému včelaři veškeré škody způsobené požárem, vyloupáním neb úrazem včelím jsou pojišťovnou hrazeny.
Povzbudil přítomné k šíření, zvelebování a povznášení včelařství. Z přednášky jeho, která odměněna byla hojným potleskem, odnášeli si posluchači mnoho výborných pokynů a ponaučení, a mladý spolek cenné rady.
Nato následoval zápis členů a volby předsednictva a výboru. Členů se přihlásilo:

24 činných a 2 přispívající - 26 celkem,
kteří složili členský příspěvek a zápisné. Každý člen obdržel za poplatek 30 haléřů kapesní kalendář.

Za předsedu zvolen jednohlasně   d.p. František Kulhavý farář ze Smrdova
za místopředsedu   říd. uč. Václav Forman učitel ze Lhoty
za jednatele   Jan Bezouška domkář ze Smrdova
za pokladníka   Alois Zadina starosta a hostinský ze Smrdova

Za výbor
Bezouška Jan
Hromádko Otakar
Kratochvíl Josef 
Rymeš Emanuel
Zadina Alois

Revizoři účtů
Bárta Jan
Vrba Rudolf

Tím byla schůze ukončena a spolek založen.“

Fragment z původního seznamu zakládajících členů spolku z r. 1913
Nejpočetnější byli včelaři ze Smrdova a okolí v roce 1949. Tehdy jich bylo 61. O dva roky později dokonce 70. Předseda Josef Fiala si však stěžoval na malý zájem členů o činnost spolku. Schůze 14.1.1951 se zúčastnilo pouze 19 členů. Schůze se možná neposledy konala v hostinci Václava Zadiny.

Velmi užitečným počinem podzimu roku 2004, který jsme zaznamenali a který potěšil včelky i včelaře, a nakonec i všechny milovníky přírody, bylo vysázení několika set stromů, z toho 135 lip, v bezprostředním okolí obce. Je to krásný vklad do budoucna na několik století, jak napsal jeden ze členů při kulatém výročí. Sto let po založení, v roce 2013, měl spolek 31 členů.

Žádné komentáře:

Okomentovat