Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 1. června 2015

Pravidla od Adama

Když se podíváme na demografii, po roce 1994 nastalo období, kdy se prostě děti nerodily. Nejen v našem klanu, ale i v celé České republice.
S jedinou výjimkou roku 1997 celých pět let žádný přírůstek. Vzhledem k pravidlů pro předávání trofeje se dostáváme do období, kdy může dojít k situaci, že nebude nikdo vhodný k převzetí Adamova poselství. A tak jsem se pokusil doplnit pravidla o 7. až 9. bod. Jednak chci 7. bodem motivovat držitele trofeje a jednak zavádím pojem úschovy. To by bylo místo, kde bude Adamova trofej uložena po dobu dlouhodobého nedostatku mladých ve věku 18 až 24 let.

Pravidla pro získání putovní trofeje

 1. Trofej se předává na srazu klanu Šemíků, pokud je to možné.
 2. Trofej může získat muž nebo žena, jehož/jejíž jedno příjmení je Šemík(ová).
 3. Trofej získává příslušník klanu Šemíků, který splňuje 2. bod pravidel a není mu v době předávání více než 24 let a méně než 18 let.
 4. Pokud je více kandidátů splňujících 3. bod pravidel, putovní trofej převezme na srazu starší kandidát(ka).
 5. Jestliže držitel(ka) při uzavírání manželství nezvolí za příjmení Šemík / Šemíková, neprodleně předá trofej do úschovy.
 6. Pokud je držitelka trofeje v očekávání dítěte, které nebude mít příjmení Šemík(ová), neprodleně předá trofej do úschovy.
 7. Držitel(ka) může mít trofej v držení maximálně 18 měsíců. Do té doby zorganizuje za pomoci soukmenovců další sraz klanu. Jinak musí neprodleně předat trofej do úschovy.
 8. Z úschovy může vyjmout trofej jen příslušník klanu Šemíků, který splňuje podmínku z bodu 2. a 3. těchto pravidel a zorganizuje za pomoci soukmenovců další setkání.
 9. Místo úschovy bude určeno v první polovině roku 2016.
Možná vám připadá tento návrh pravidel příliš složitý a navrhnete lepší způsob, jak pokračovat dál. Otevírám tedy diskuzi a budu rád za jakékoli připomínky. Zejména poslední bod pravidel nechávám ještě otevřený a navrhuji nyní několik možných míst, kde by trofej mohla přečkat období, kdy nebudeme mít vhodného kandidáta na držitele putovní trofeje.

 • Obecní úřad v Sázavce, bývalý Smrdov. Na pozemku, kde stojí budova úřadu, stál statek Šemíků. V roce 1652 zde zakoupil chalupu Adam Šemík. A selský rod Šemíků na stejném místě žil až do roku 1929.
 • Kostel sv. Jana Křtitele v Sázavce, v jehož okolí se pohřbívalo až do roku 1822. Hned několik generací našich předků tady bylo pohřbeno.
 • Kaple Panny Marie v Ovesné Lhotě. Při našem setkání jsem se dověděl, že se o stavbu zasloužil Josef Šemík a dodnes se o kapličku Šemíkovi starají.

Žádné komentáře:

Okomentovat