Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 15. února 2016

Sokol v Rozsochatci

Nyní se vrátíme do roku 1945, kde si připomeneme budování sportovišť v naší obci. Začalo se více sportovat a stávající prostory byly již nevyhovující. Občané začali projevovat zájem o budování obce a její zvelebování. Budování fotbalového hřiště částečně financoval národní výbor a částečně ze sbírky od občanů.
zdroj: www.rozsochatec.cz
Dorůstající mládež po dlouhou dobu vymáhala zřízení hřiště. Konečně v roce 1945 se přání splnilo. Majitelka velkostatku p. Greifová darovala obci na zřízení fotbalového hřiště 7,5 míry pole "u Dvorka". Aby nebylo příliš vzdáleno od obce vyměnil pole o stejné výměře rolník František Šemík za pole "na Ohradě" (u nádraží).

Dne 2.řijna 1948 byl založen oddíl ledního hokeje. Protože v té době u nás žádná organizace zatím nebyla, hrálo se pod hlavičkou Sokola Chotěboř. Jinak si tento oddíl svojí činnost, jak sportovní tak materiální zajišťoval sám, mimo brankařské výstroje. Starší typ brankářské výstroje dostali od chotěbořského mužstva. V tomto prvním oddílu, který se přihlásil do okresní soutěže byli tito hráči: František Šemík, Karel Stehno, Jan Zadina, Ladislav Zvolánek, Bohumil Hrdina, Jan Hrdina, Bedřich Straka, Stanislav Kučera, Otakar Fiala, Mirek Křivský, Zdeněk Mach, Václav Mach.

K založení Sokola v Rozsochatci došlo 26. října 1950. Za OV Sokola byli přítomni pan Sajvera a pan Tecl. Schůzi řídil Bohumil Hrdina. Přítomno bylo asi 34 zakládajících členů, z toho 6 žen. Na první schůzi byl zvolen tento výbor:

Karel Stehno, studující - starosta
Ladislav Zvolánek, truhlář - místostarosta
Bohumil Hrdina, zaměstnanec ONV - jednatel
František Šemík, studující - náčelník
Růžena Fialová, dělnice - náčelnice
Bedřich Straka, výpravčí - vzdělavatel
Zdenek Mach, studující - hospodář
Jan Zadina a Bedřich Straka - revizoři

Od založení Sokola hráli hráči ledního hokeje již jako Sokol Rozsochatec. Do samostatného oddílu se přihlásilo těchto 15 hráčů. Horák K., Hrdina J., Fiala O., Křivský M., Mach V., Mach Z., Kučera S., Piskač J., Zvolánek L., Zadina J., Straka B., Stehno K., Šemík F., a Sedlák A. ze Ždírce. Jak je vidět, hrál za naše mužstvo jediný hráč, který nebyl z naší obce, což svědčí o velkém zájmu o hokej v naší obci. Později se začali přibírat hráči i z okolních vesnic, někdy možná i na úkor domácích hráčů.

Byl použit výtah kroniky Rozsochatce. Informace pro Občasník zpracoval Dušan Svoboda.

Žádné komentáře:

Okomentovat