Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 30. července 2016

Z Nuslí přes Karlín na Smíchov

Minule jsem rozepsal časovou posloupnost okamžiků v životě Aloise Šemíka. Protože Lojzík záhy ztrácí otce, můžeme jen odhadovat, jak ho jeho matka vychovávala. Z pobytových přihlášek víme, že od začátku roku 1909 vdova Marie Šemíková žije ve společné domácnosti s vdovcem Ludvíkem Kunešem. Není jasné, kdy ovdověl Ludvík. Marie byla vdovou od konce roku 1906.
Marie Šemíková, rozená Mrkvičková, se synem Aloisem a Ludvíkem Kunešem žijí v Nuslích v č.p. 474 a 365. Dům v Čestmírově 365/3 byl postaven v roce, kdy se Alois narodil (1904). Sladovník Kuneš pracoval v pivovaru U Primasů. Tento pivovar byl zásluhou majitele Vojtěcha Wanky u počátků spodně kvašeného piva. Ludvík Kuneš z Nuslí na Václavské náměstí, kde pivovar stál, mohl jezdit již tramvají. Malý Alois Šemík začal mezi roky 1910 a 1911 chodit do školy. Jeho vzdělání patrně poznamenala 1. světová válka. Protože se zachoval jeho cestovní pas, je docela možné, že konec války a vznik Československa strávil na studiích ve Vídni. Tady se pouštím už do velké spekulace. Těžko říct, zda měl v té době na život Aloise nějaký vliv Ludvík Kuneš nebo někdo z širšího příbuzenstva. Je zajímavé, že jeho strýc Karel se v této době stal celním asistentem a působil na hranicích v Hrušovanech, odkud to do Vídně nebylo daleko.
Před tím, než se roku 1923 Alois přestěhoval do Karlína, bydlel nejspíš s matkou neznámo jak dlouho v Kutné Hoře. Tam v té době patrně žily dvě příbuzné rodiny. Bratranec Karel (*1909) a sestřenice Aloisova otce Marie Pipková (*1870). Za stěhováním na adresu Palackého 164 v Karlíně byl asi někdo z rodiny Kunešů. Na pobytové přihlášce Kunešových z pražských Nuslí je totiž poznámka (dole), že se přestěhovali do Karlína. Na adrese Palackého 164 bydlela celá rodina. Později (v roce 1912) vdova Marie Kunešová, která žila u provdané dcery Štruncové. O 11 let později bydlí u Štrunců ve stejném domě Alois Šemík.
Alois v následujících letech několikrát v Karlíně mění bydliště. Víme, že v roce 1929 pracuje jako celní deklarant ve firmě Pick & Orlík. Roku 1932 se Alois Šemík stěhuje na druhý břeh Vltavy. Na Smíchově v domě na Petřínské ulici pravděpodobně bydlí po zbytek svého života. Za první republiky byl dům č. 571/16 v sousedství Štefánikových kasáren. Dnes tam je Justiční palác se sídlem krajského a okresního soudu.
Praha 1, odbor matrik ve Vodičkově ul.
Když jsem zjistil, že se v červnu 1941 konala svatba Aloise Šemíka a Marty Štěpánkové, kontaktoval jsem matriku ve Vodičkově ulici. Tam jsou pražské "živé" matriky vedené do roku 1949. Termín svatby před 75 lety znamená, že nemusíte být blízkým příbuzným, abyste nahlédli na konkrétní záznam. Jenže... zaměnil jsem farnost, kde se obřad měl konat. Proto se v matrice P. M. Sněžné nic nenašlo. Hledat jsme však měli v matriční knize farního úřadu P. M. Vítězné. Pražské svatby, ale i narození a úmrtí z doby před rokem 1949 bez znalosti farnosti jsou prakticky nedohledatelné. Svatební obřad se tedy konal v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně, kde je vystaveno Pražské Jezulátko.
Věkový rozdíl Aloise (36) a Marty (18) napovídá, že sňatek mohl být účelový, aby mladá dívka nemusela do totálního nasazení. Vzhledem k tomu, že v době svatby již nežil otec nevěsty, bylo třeba vyřídit od okresního soudu prohlášení za zletilou.

Žádné komentáře:

Okomentovat