Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 2. října 2016

Šemíkovi od Ostravy?

Před delší dobou jsem na stránkách vojenského archivu objevil v kartotéce padlých z 1. světové války list s příjmením Šemik.
Karl Szymik
Jméno Karel se v našem klanu vyskytuje. Dokonce jeden Karel, který se narodil v Jiříkově u Habrů, zahynul v době 1. světové války a jeho jméno je uvedeno i na pomníku v rodné vesnici. Jenže náš Karel byl ročník 1897. To znamená, že zemřel velmi mlád v necelých 20 letech.
Karel Šemik v kartotéce padlých má zapsán ročník 1889. Že se patrně jedná o někoho jiného, napovídá místo narození. Lazy, Fryštát. To je dnešní Ostravsko, přesněji Orlová - Karviná. V patrání jsem nepokračoval, až se mi letos na jaře ozvala spřízněná kolegyně, která hledala právě v oblasti spadající pod Zemský archiv v Opavě. Poslala mi odkaz na záznam o narození Josefa Schemika z Doubravy. Obec mezi Orlovou a Karvinou byla koncem 19. století místem, kde žilo několik rodin, které se v matrikách objevují pod různým příjmením - Schemik, Schymik, Šemík, Šimik, Szymek, Szymik. Přitom se jedná stále o stejný rod.
Odkud vítr vaje, zjistíme záhy po zobrazení výskytu příjmení Szymik u polských sousedů. Toto příjmení je v Polsku poměrně hojné. Zejména na Těšínsku. Mapa výskytu u nás vše potvrzuje. Hledání maličko komplikuje, že tato oblast je koncem 19. století smíšeně katolická i evangelická. V obci Lazy (dnes část Orlové) na č. 135 žila evangelická rodina Szymiků. Karel se narodil 3. dubna 1889. Doubrava byla převážně katolická. Na sklonku století zde můžeme obbjevit stolaře Ignáce Szymika (č. 33) a chalupníka Jana Szymika.
30.11.1876 nar. Emanuel - matrika inv. č. 2724
Ten samý Emanuel - matrika inv. č. 3041
Zhruba od roku 1870 žil Jan Szymik se ženou Marií v Doubravě č. 1. Kolem roku 1880 tato rodina bydlí již v domě č. 165. Jan (Johann) je občas zapsán s poznámkou, že je evangelík. Manželka Marie byla katoličkou, a tak narození jejich dětí, které často umíraly nedlouho po porodu, bylo zapisováno do katolické matriky.
Tento kraj se vlivem důlní činnosti hodně změnil. Z místních chalupníků se stávají havíři. I Jan je jako otec v matrikách narozených v 90. letech zapisován jako havíř. Havířem se stal i jeho syn František (*1870), který má v listopadu 1894 svatbu se Sofií Klanicovou. O deset měsíců později se jim narodil první potomek, dcera Emílie. Otec zapsán jako Franz Šimik.
Není tedy Šemík jako Šemík. Stejně jako podobné příjmení Semík, které se nám často vloudí při hledání na internetu, i příjmení Szymik se k nám pravděpodobně dostalo ze Slezska. Ještě jsem si při listování v matrikách na Karvinsku všiml jedné zajímavosti. Ostravsko je pravděpodobně místem, kde mají své kořeny příjmení Babiš a Ježíšek.

Žádné komentáře:

Okomentovat