Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 10. března 2018

Obědovice - ztracená vesnice

Dnes se pokusíme doplnit místa, kde se v minulosti lidé usadili, ale z různých důvodů museli odejít. Už jsem tu o takových lokalitách v minulosti psal. Ve výčtu zaniklých vesnic ale jedna chyběla. Byl jsem potěšen, když se mi v minulém měsíci ozval pan Pehal a sdělil mi, že objevil stopy v terénu, kde se patrně nacházely Obědovice. 
Tereziánský katastr
Pojďme nejdříve dohledat, kdy Obědovice vznikly. V Soupisu poddaných ani v dalších písemných zdrojích z druhé poloviny 17. století o vesnici nebo dvoru tohoto jména není zmínka. V první smrdovské matrice po roce 1694 jsme objevili první záznam o Obědovicích v roce 1717. 26. Jann. potwrzen gest w stawu manzielskem Gakub, syn po neb. Pawlowi Ssemikowi s Marzenau pozustalau dczerau po neb. Waczlawowi Cžadilowi z Wlkanowa. Swedkowe Tomass Malyna z Wowesny Lhoty, Anna Trnkowa z Obedowicz. Přibližně v této době je dominikální ves Obědovice (Dorf Obiedowitcz) uvedena v tabele tereziánského katastru.
Ve vizitaci tohoto katastru v roce 1721 můžeme nalézt zápis u statku Vrbice, který se skládal z Vrbic, Dobrnic, Leštiny, městyse Smrdova, Ovesné Lhoty, Vlkanova, Hor Vrbických (7 hospodářů a šenkýř, 75 strychů rolí) a
Tereziánský katastr
dominikálních Obědovic. V přiznání z roku 1749 je uveden dvůr Obědovice se 109 strychy lad, 6.2 str. pastvin a 3 v. luk. Poplužní dvůr ve vsi Dobrnice je rustikální. Dvůr Hory leží na místě před 30 lety zpustlé vsi Hory. Pro bývalé skelné hutě se vykácelo mnoho lesa.
Zdá se tedy, že Obědovice vznikly v době, kdy panství Vrbice držel František Václav Tam. Ten roku 1719 umírá. Jeho synovi Ignáci Františkovi je v tédobě pouhých 20 let, ale o osm roků později je také uložen v sedlecké kostnici. Po smrti Ignáce Františka převzal majetek (nebo spíše dluhy) jeho bratr František Josef.
Císařské otisky
Dluhy se řešily ještě v roce 1739 (Sedláček) a pak byl majetek převeden na jezuity v Kutné Hoře. Ti vlastnili Vrbici do poloviny 18. století. Potom je Vrbické panství připojeno ke Světlé, kterou vlastní Kolovrat-Krakovští. V roce 1760 přebírá panství světelské a statek Vrbici hrabě Leopold Kolovrat-Krakovský. Byl to činorodý aristokrat. Ještě se k němu někdy vrátím. Obědovice však za jeho panování zpustly. V josefském katastru již uvedeny nejsou. Ve Stabilním katastru (1838) na císařském otisku lze vidět lokalitu Na Obědovicích nedaleko pramene Žebrákovského potoka.
Geoportál

I na současné mapě je na sever od Vlkanova kus pole označen stejně. Jedna lokalita nese dokonce jméno zaniklé vesnice. U cesty podél lesa jsou podle slov pana Pehala v terénu patrné nerovnosti, které napovídají, že se zde kdysi mohl nalézat neznámý počet staveb.
Dominikální ves sice existovala jen několik málo desítek let, ale místo si uchovává paměť i několik stovek let. 

Žádné komentáře:

Okomentovat