Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

Putovní Adamova radlice


Putovní (štafetová) trofej. Autorem je Marek Šemík.

Od 5. května 2012 byla k vidění u Martina Šemíka.
5. května 2013 předal Martin trofej Markovi Šemíkovi.
Marek Šemík předal 10. května 2014 štafetu Šárce Šemíkové.
Šárka předala 1. listopadu 2014 putovní trofej Vítovi Šemíkovi.
Vít Šemík předal 16. května 2015 trofej Petře Šemíkové.
Petra předala štafetu 7. května 2016 Veronice Šemíkové.
13. května 2017 převzala trofej Kristýna Šemíková.
12. května 2018 Kristýna předala Adamovu radlici do úschovy.
8. května 2021 vyzvedl trofej z úschovy Martin Šemík.
23. října 2022 Martin předal putovní trofej do úschovy.
11. května 2024 ten, kdo měl přijít, nepřišel. Trofej se vrací do úschovy.
* * *

Pravidla pro získání putovní trofeje

  1. Trofej může získat muž nebo žena, jehož/jejíž jedno příjmení je Šemík*ová.
  2. Trofej získává příslušník klanu Šemíků, který splňuje 1. bod pravidel a není mu v době předávání více než 24 let a méně než 18 let.
  3. Pokud je více kandidátů splňujících 2. bod pravidel, putovní trofej převezme na srazu starší kandidát*ka.
  4. Trofej se předává na srazu klanu Šemíků, pokud je to možné. Pokud se nepodaří trofej předat některému z kandidátů, neprodleně je předána do úschovy.
  5. Termín srazu bývá obvykle v sobotu před Dnem matek nebo v sobotu před Dnem otců.
  6. Jestliže držitel*ka při uzavírání manželství nezvolí za své původní příjmení Šemík / Šemíková, neprodleně předá trofej do úschovy.
  7. Pokud je držitelka trofeje v očekávání dítěte, které nebude mít v rodném listu příjmení Šemík*ová, neprodleně předá trofej do úschovy.
  8. Držitel*ka může mít trofej v držení maximálně 18 měsíců. Do té doby zorganizuje za pomoci soukmenovců další sraz klanu. Jinak musí neprodleně předat trofej do úschovy.
  9. Místem úschovy je kaplička v Ovesné Lhotě.
  10. Z úschovy může získat trofej jen příslušník klanu Šemíků, který splňuje podmínku z bodu 1. a 2. těchto pravidel a zorganizuje za pomoci soukmenovců další setkání.
9. listopadu 2022
* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat