Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 14. srpna 2011

Okolí Smrdova v průběhu dějin

Na počátku 18. století byl Smrdov ještě městysem, kde byla fara i škola. Na Müllerově mapě z roku 1720 je uveden Smrdov společně s Habry jako městečko (lat. opida).
O sto let později na Kreibichových mapách českých krajů už byl Smrdov jen obcí s farním kostelem (něm. Dorf mit pfarrkirche). Nejbližším významnějším sídlem byly Vrbice (Wrbitz), kde se nacházel zámeček s velkostatkem.

V druhé polovině 19. století přibyla v údolí říčky Sázavky železniční trať Rakouské severozápadní dráhy. Dnes je na této trati zastávka (vznikla až v r. 1911) u mlýna mezi bývalým Smrdovem a Ovesnou Lhotou. Politická a místopisná mapa Království českého z roku 1880 "obsahující všecky obce nad 300 obyvatel" zachycuje Smrdov jako obec s evangelickou modlitebnou. Červená hranice v levém horním rohu vyznačuje haberský soudní okres, který byl začleněn pod hejtmanský okres se sídlem v Čáslavi. Čáslav byla od středověku krajským městem, a to až do poloviny 19. století. V roce 1862 bylo krajské zřízení zrušeno.

Ukázky map © Historický ústav AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/)

Žádné komentáře:

Okomentovat