Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 14. prosince 2012

Historie není mrtvou minulostí

Asi před rokem se na neoficiálních smrdovských stránkách objevil tento vzkaz.
Dobrý den,
mám prosbu - píši knihu o P.J.Toufarovi, knězi z Číhoště. V únoru 1949 se v Sázavce/Smrdově účastnil nějaké církevní slavnosti - šlo patrně o nějaké svěcení. Víte k tomu něco bližšího? Kdo by z pamětníků mohl říci informaci? Fotky z té slavnosti neexistují?
Autorem byl pan Miloš Doležal, autor knihy, která vyšla před několika týdny. Kniha se jmenuje "Jako bychom dnes zemřít měli" a obsahuje bohatou obrazovou část.
Kniha je, cituji, vyvedenou kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století, krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů a mučedníků. Spolu s autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes zbořených, zatopených, či zjizvených necitelnými zásahy do krajinného profilu z dob komunismu. Ne náhodou říká básník a historik Zbyněk Hejda, že Miloš Doležal Vysočině vrací její paměť.
Faráře Josefa Toufara připomělo výstavou na podzim také Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Ke Smrdovu, dnešní Sázavce, se nepodařilo získat pamětníky, kteří by kromě vyprávění mohli poskytnout dobové fotografie. Například kněze Františka Michálka. V letech 1948–1952 spravoval farnost Smrdov, tedy právě v době, kdy se v sousední farnosti odehrál tzv. Číhošťský zázrak a události s ním spjaté. Roku 1952 byl přeložen na Trutnovsko. V červnu 1963 byl odsouzen krajským soudem v Hradci Králové za podvracení republiky k dvěma rokům odnětí svobody. V rozsudku krajského soudu doslova stojí:
„František Michálek (…) jest vinen, že asi od roku 1956 až do svého zajištění na farním úřadě v Trutnově mezi další duchovní římskokatolické církve a jiné osoby, veden nepřátelstvím k socialistickému zřízení, rozšiřoval obsah štvavých relací, vysílaných nepřátelským zahraničním rozhlasem, hanobil před nimi politické a hospodářské poměry v republice, štval proti existujícímu státnímu zřízení a komunismu a tvrdil, že v ČSSR dojde k politickému zvratu.“
O Františkovi Michálkovi se lze dočíst více zde. Nevíte někdo o pamětnících ochotných zavzpomínat nebo o fotografiích z doby kolem roku 1950? Neví někdo, z které doby mohou být následující fotografie, které jsem ofotil z farní kroniky na faře v Habrech?

Žádné komentáře:

Okomentovat