Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 19. května 2015

Lhotecká kaplička

V sobotu jsme se společně vyfotografovali u kapličky, o kterou se zasloužil Josef Šemík (*1884), italský legionář a prvorepublikový starosta. 
Na místě kaple před rokem 1938 stála stavba,
která vypadá jako požární zbrojnice
Na snímku je (uprostřed za stromy) dnes již neexistující stavba (č.p. 41). Původně špýchar, později škola a nakonec hospoda. Ve Lhotě je zažitá legenda, která se váže ke kostelu v Číhošti.
Pověst vypráví,  že když se jde polní cestou z Ovesné Lhoty přes les Borovinu a Bahenici do Číhoště, stojí u cesty za Lhotou křížek. Na tomto místě lhotečtí začali stavět kostel. Zedníci se tužili, ale jaké bylo jejich překvapení, když druhý den ráno přišli do práce a zdivo nikde. Začali stavět znovu, ale všechno se pravidelně opakovalo. Divili se tomu, ale raději stavby zanechali a postavili na tom místě křížek. Je tam dodnes. Co se ale dělo se zdivem z Ovesné Lhoty? Vždycky se do rána objevilo v Číhošti, kam ho odnosili andělé. Tak se číhošťští dali do práce a svůj kostel s pomocí budovali.
Podobná legenda není u nás ojedinělá. Vypráví se v podobném znění i v jiných místech, kde nebyl kostel postaven. Něco takového jsem četl i ve spojitosti s obcí Chrtníč. Když už nestojí ve Lhotě kostel, mají tu alespoň pěknou kapli. V červenci 1938 Lidové Listy otiskly v rubrice Církevní zprávy následující text...
Z farní smrdovské kroniky (rok 1938) 
Z farnosti smrdovské.
V Ovesné Lhotě obětaví katolíci na oslavu 20letého trvání státní samostatnosti a 300. výročí přenesení Palladia země České postavili si krásnou kapli, zasvěcenou Panně Marii. Všichni tamní občané při stavbě ochotně pomáhali a sbírali též milodary. V čele celé akce stál tamní p. starosta Josef Šemík a všichni členové zastupitelstva jeho obětavou práci podporovali. V neděli 24. července o 12. h. odpol. byla slavnost svěcení. Zástupy zbožného lidu s hudbou očekávaly dp. faráře Frant. Štulpu, který přijel posvětit za přísluhy pp. bohoslovců Josefa Čecha a Jana Lebedy ze Smrdova. Uvítal jej p. starosta a p. František Pipek, hajný ze Lhoty. U slavobrány přednesla uvítání za všechny shromážděné družička Vlasta Zadinová. Po průvodu u nové kaple bylo kázání na téma: »Víra svatováclavská a úcta k Marii Panně záchranou rodin a posilou našeho národa«. Dp. farář poděkoval pak všem za postavení tak krásného památníku. Po svěcení pak přednášely P. Marii krásné prosby tři družičky: Marie Váňová, Marie Chladová a Jiřina Pipková. Mariánskou pobožností, obětovanou za mír a pokoj našeho státu, svatováclavským chorálem a státní hymnou byla dojemná slavnost ukončena.

Žádné komentáře:

Okomentovat