Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 25. května 2015

František Šemík z Číhostě

Před nedávnem jsem se zde podělil s informacemi o trojici Šemíků, kteří rukovali do c. k. armády. V závěru příspěvku o kmenových listech jsem zmiňoval další možné kandidáty z generace těch, kteří mohli být v době I. světové války povoláni do zbraně. A o jednom z nich, Františku Šemíkovi (*1875), zde máme zásluhou jeho vnuka také kmenový list.
Popis osoby
Před týdnem jsme si kopie těchto dokumentů mohli prohlédnout na setkání ve Lhotě. Někdo se mě tam ptal, co znamenají jednotlivé popisy v tabulce na první straně. Zde je (s pomocí přátel:-) popis Františka z Číhostě:
▬ Haare, Augen, Augen-brauen braun ▬ vlasy, oči, obočí hnědé ▬
▬ Nase, Mund, Kinn proport.(proportioniert) ▬ nos, ústa, brada úměrné ▬
▬ Angesicht länglich ▬ obličej protáhlý ▬
▬ Besondere Merkmale ./. ▬ speciální charakteristika ./. ▬
▬ Etwaige Gebrechen ??? ▬ případné vady ??? ▬
▬ Geimpft ja ▬ očkovaný ano ▬
▬ Sprachen Spricht Schreibt böhmisch ▬ jazyky mluví píše česky ▬
▬ Körpermaß in Meter 1,66 ▬ výška v metrech 1,66 ▬
▬ Grossenklasse der Fußbekleidung 10 alt / 8 neu ▬ velikost bot 10 po staru / 8 nově ▬

Co ještě víme o bratranci mého pradědy Aloise?
V říjnu 1896 nastoupil na povinnou vojenskou službu. Byl zařazen ke 12. pěšímu pluku v Čáslavi. Vzápětí je ale v listopadu přeřazen k 27. polnímu dělostřeleckému pluku. Povinná vojenská služba byla tehdy tříletá. Koncem roku 1899 je tedy zpět doma. Roku 1908 je přeložen ke 12. domobraneckému pěšímu pluku do Čáslavi.
 Präsentiert 1914 29/7 auf Mobilisierungsdauer bei kk
LandwehrInfanterieregiment Nr. 12 zu Caslau  
Do války nastoupil 29. července 1914, tedy mezi prvními. V březnu 1915 byl převelen do výstrojní továrny armády ve Freiburgu. Z kmenového listu jsem nevyčetl, kdy se František vrátil z války domů.

Dodatek (12.2.2017)
Armeebekleidungsfabrik in Freiberg, Schlesien
Napsal jsem Freiburg, ale je tam napsáno ve skutečnosti Freiberg. Nějak mi ale nesedělo, že by to mělo být v Německu. Bylo to nejspíš ve Slezku. Swiebodzice se to město dnes jmenuje. A co tam František mohl dělat? To nejlépe ukáže obrázek dílny nebo skladu na dobových pohlednicích.

Kmenový list Františka Šemíka neobsahuje nic o jeho dalším působení za světové války. Ve vzpomínkách jeho syna můžeme číst:
... V druhém roce války pamatuji jak matka vyhlížela listonoše, který se u nás vždy stavěl, s obavou, zdali nenese nějakou smutnou zprávu o otci, který byl též tu dobu na frontě.
... Otec frontu šťastně přežil, s lehčím zraněním na ruce se dostal do polní nemocnice v Příboře na Moravě. Odtud dostal prvou dovolenou po dvou a půl roce na vánoce 1916. Tak tyto vánoce byly pro naší rodinu radostné a my jsme ho prvně viděli v uniformě vojáka.
... V roce 1917 přijíždí otec 1. srpna na dovolenou na žně, na tři týdny. Po jejich uplynutí již na vojnu nenastupuje, protože jest zproštěn vojenské služby.

2 komentáře:

 1. Romane,
  k tvému dodatku z 12.2.2017 si dovolím- v zájmu kompletnosti informace o působení Fr.Šemíka ve Velké válce - dodat svůj dodatek ze 14.4.:
  Ano, ve skutečnosti se jednalo o Freiberg in Mähren, což byl dobový název Příboru na severní Moravě. A jak se tam František dostal?
  Ve snaze zaplnit uvedené „bílé místo“ o účasti Františka Šemíka ve Velké válce, se z jiných dostupných zdrojů podařilo zjistit, že :
  - Zeměbranecký pěší pluk č.12(Landwehrinfanterieregiment Nr. 12) Čáslav byl v srpnu zařazen do sestavy 26. pěší divize, 51. pěší brigády a byl určen k nasazení na frontu v Haliči proti Rusku,
  - přesný pohyb pluku po bojištích na této frontě není znám(podle dislokace vyšších jednotek se jednalo o jižní křídlo fronty v podhůří Karpat), ale je doloženo, že na ruské frontě pluk bojoval až do února 1918, kdy byl převelen na italskou frontu.
  Spojení výše uvedených informací nás opravňuje k velice pravděpodobnému závěru, že František Šemík:
  - se v období srpen 1914 – únor 1915 zúčastnil s 12. zeměbraneckým plukem bojů na ruské frontě v Haliči, kde – neznámo kdy – byl zraněn do ruky,
  - zřejmě v důsledku zranění(možná po pobytu v polní nemocnici) byl v březnu 1915 převelen do výstrojní továrny II. c.k. armády v Příboře, kde sloužil až do srpna 1917, kdy byl zproštěn vojenské služby.
  Na informačním portálu města Příboru se podařilo nalézt, že v letech 1915 – 1919 zde skutečně byla zřízena „vojenská oděvna“, ve které cca 450 vojáků(řemeslníků) šilo uniformy a boty. I tímto zdrojem je potvrzena reálnost služby Františka Šemíka v Příboře podle záznamů v kmenovém listu, ale o jeho působení od mobilizace na konci července 1914 do poloviny března 1915 se zatím nepodařilo získat podrobnější údaje.
  Zdraví Tě
  Vlastimil Šemík

  OdpovědětVymazat