Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 15. května 2015

Sourozenci z Rymešova mlýna

Díky Veronice a její návštěvě na matrice ve Světlé nad Sázavou máme možnost doplnit rodokmen o dvě svatby.
Rok 1904
1. února 1904 - Alois & Marie Šemíkovi
Nevěsta Aloise Šemíka (*1881) pocházela ze Smrdova č. 45. Jmenovala se Marie a byla nemanželskou dcerou Barbory Mrkvičkové. To byla komplikace navíc, neboť Marie, které bylo v době svatby 19 let, musela počkat na vyřízení "vrchnoporučenského povolení ku sňatku tomuto od c. k. okresního soudu v Habrech". Z tehdejšího pohledu byl nezletilý také Alois, jemuž stačilo svolení ke sňatku od otce Františka. Ten tuto skutečnost stvrdil svým podpisem. Již v srpnu téhož roku se narodil Alois mladší. Jeho rodiče i prarodiče tou dobou žili v Lounech.
Rok 1919
15. listopadu 1919 - Karel & Božena Šemíkovi
Po skončení Velké války, později označované jako I. světová, Aloisův mladší bratr Karel (*1886) povýšil z celního praktikanta na asistenta celního úřadu. To bylo v létě roku 1919. Patrně se ve svých 33 letech cítil natolik zajištěný, že si uprostřed listopadu téhož roku bere za manželku o 10 roků mladší Boženu z Rymešova mlýna. Ze mlýna, kde se narodil on, jeho bratr Alois, ale i jeho další sourozenci Anna, Josefa, František, Jan. Byl to takový krátký návrat do dětských let. Nevíme, zda se u Rymešů sešli při svatební hostině všichni. Určitě však chyběl Alois.
Tímto zápisem "padla" teorie, že Aloisův otec František Šemík mohl (po té, co se odstěhoval z Loun) nějaký čas bydlet v Praze. Vypadá to, že se on a jeho manželka Anastasie v době války nebo těsně po ní stěhují na vejminek do Smrdova. Bydleli s rodinou dcery Anny. Matka Anastasie, rozená Pipková, pocházela také z Rymešova mlýna. Na svatbě Karla a Boženy, rodem Rymešové, byl svědkem mlynář František Rymeš (syn Emanuela) a mistr řeznický František Procházka (ženichův švagr). A rodiče nevěsty? Majitel mlýna, dříve Lacinova, Emanuel Rymeš a Anna, dcera Josefa Hudíka z Horních Dlužin. 

Žádné komentáře:

Okomentovat