Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 6. dubna 2016

Návštěva z Číny

Jak se psalo před 60 roky o tehdejší návštěvě čínské delegace v Račeticích? Rudé Právo 27. ledna 1956 na titulní straně otisklo následující zprávu.

Ve čtvrtek 26. ledna v dopoledních hodinách odjel náměstek předsedy Čínské lidové republiky Ču Te z Karlových Var do okresů Podbořany a Kadaň. Maršála Ču Te provázel člen Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Liu Lan-tao. Na své cestě zemědělskými okresy navštívil maršál Ču Te JZD Račetice v kadaňském okrese. Před kulturní jizbou uvítal vzácné hosty staročeským způsobem - chlebem a solí - předseda JZD Bohumil Šemík a seznámil je s hospodařením družstva.
Rudé Právo 27.1.1956
Maršál Ču Te si prohlédl plemenářské stádo, odchovnu telat, stáje a ostatní hospodářské budovy. Vyptával se na všechny podrobnosti: jaký má družstvo společný majetek, stroje a podobně. Živě se zajímal o životní úroveň družstevníků. Maršál Ču Te s radostí konstatoval, že v Račeticích má každý občan rozhlasový přijímač, vodovod a dobře zařízený byt. V obci je i televisor. Šestnáct družstevníků vlastní motocykly a čtyři družstevníci si již objednali automobily.
Maršál Ču Te navštívil také račetickou školu. Za žáky jej pozdravil Jan Kopecký a požádal maršála Ču Te, aby po svém návratu do Čínské lidové republiky tlumočil pozdravy čínským dětem. Před odjezdem napsal maršál Ču Te své dojmy do obecní kroniky Račetic. V odpoledních hodinách nadšeně pozdravován všemi občany Račetic odjel se svým doprovodem zpět do Karlových Var.

Žádné komentáře:

Okomentovat