Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 14. února 2022

Agrárníci

Roku 1907 bylo v Rakousku na základě revolučních událostí v Rusku uzákoněno všeobecné a rovné volební právo, avšak jen pro muže starší 24 let. To nejen ve městech, ale i na venkově aktivizovalo staré i nové politické strany. V roce 1906 začal vycházet Venkov, stranický tisk Agrárníků. A právě Českoslovanská strana agrární se zaměřila především na zemědělský venkov. Roku 1908 se konaly volby do Českého zemského sněmu.
6. ledna došlo k založení agrární místní organizace v Číhošti. Starosta obce Josef Koubský svolal schůzi do místní hospody. Hostinským zde byl František Šemík, který se po volbě stal kolportérem. Předsedou byl zvolen starosta. Rolník Antonín Rut (Ruk?) byl místopředsedou, pokladníkem Jan Dvořák, jednatelem a důvěrníkem učitel František Doktor. Dalšími členy výboru se stali rolník František Tvrdík a truhlář Jan Vlasák. Za omladinu zvolen syn chalupníka Josef Bouma.
Zprávička, která vyšla v novinách Venkov koncem ledna 1908, zmiňuje i skutečnost, že k agrárníkům v Číhošti vstoupili i někteří dříve katoličtí zemědělci. O rivalitě agrárníků a strany katolických zemědělců svědčí krátká zpráva z února 1908.
Venkov - 11.2.1908
Politik katolické strany Václav Myslivec chtěl v Číhošti pořádat schůzi, ale místní organizace agrárníků prostřednictvím Františka Šemíka schůzi katolíků v místní hospodě neumožnila. Václav Myslivec se přesunul do Kynic, kde se nakonec schůze konala u p. Chládka.
Volby do zemského sněmu proběhly mezi 20. únorem a 5. březnem. Ve Smrdově se předvolební schůze konala v neděli 26. ledna. Schůzi předsedal starosta Jan Šemík z čp. 12, místopředsedou byl Jan Zadina z čp. 16 a zapisovatelem p. učitel Buchl. V průběhu schůze patrně došlo k rozmíšce s místním farářem p. Svobodou, příznivcem klerikální strany.
14. února o rok později se v číhošťské hospodě konala valná hromada místní organizace předválečné „Českoslovanské strany agrární všech zemí  Koruny české“. Předsedou zůstal Josef Koubský, místopředsedou Antonín Růt. Jednatelem se stal Josef Tvrdík, důvěrníkem Josef Dvořák, pokladníkem Josef Zounek. Kolportérem i nadále byl František Šemík.
Venkov - 11.3.1909

Žádné komentáře:

Okomentovat