Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 26. ledna 2014

Co nám napovídá genetika

Ochota členů klanu zúčastnit se pokusu vzorkem svého DNA přinesla první výsledky již před několika měsíci. Minulý týden přibyly další novinky. Vzorky F-9197 a F-9212 jsou si podobné, protože oba pocházejí ze světelské větve.
Celkově se dá říct, že je stále možné psát o společném předkovi všech dnes žijících Šemíků. Ten pra(...)děda se narodil koncem 16. století nebo začátkem století 17. Zda se na Vysočině narodil nebo sem přišel odjinud, to nevíme. Takto by se dalo ve stručnosti shrnout to, co se skrývá pod sadou čísel v následující tabulce.

Všechny vzorky lze zařadit do haploskupiny R1a. Prvními nositeli haploskupiny R1a byli lidé obývající v době ledové místa na území Ukrajiny před asi 15 000 lety. Tato skupina patrně souvisí s šiřiteli protoindoevropského jazyka a mohylovou kulturou, díky nimž se geny rozšířily dále do Asie a většiny Evropy. Na území Evropy se haploskupina R1a vyskytuje nejčastěji ve Střední a Východní Evropě – v Polsku a Maďarsku (56 % až 60 %), na Ukrajině (44 % až 54 %), v Rusku (50 %). V případě Maďarska 20 % ale i 60 %. Relativně vysoké hodnoty byly zjištěny u Lužických Srbů (63 %) ve východním Německu a 23 % na Islandu. Na Ukrajině byla zaznamenána nejvyšší frekvence haplotypů a tudíž je tato oblast považována za místo vzniku této haploskupiny. Vysoká diverzita haplotypů byla dále zaznamenána na severu Polska a také na Balkáně v Makedonii. Rozšíření haploskupiny R1a na území Evropy lze přičíst třem hlavním faktorům. Rekolonizaci Evropy po ústupu ledovce z ukrajinského útočiště, migraci ze severních stepí před 5000 až 3000 lety a masivní slovanské migraci před 1300 až 1500 lety.
Zdroj: Eupedia
Chcete-li se dovědět více o výsledcích pro konkrétní příjmení, doporučuji text Jiřího Klusáčka. A na konec několik skutečností, které mohou rozptýlit případné pochybnosti směřující ke zneužití výsledků tohoto pokusu.

Tento test ukazuje pravděpodobnost společného předka v mužské linii.
Tento test neodhaluje sklony k dědičným onemocněním.
Z tohoto testu neplynou žádné právní nároky.
Tento test nepotvrzuje otcovství.

Žádné komentáře:

Okomentovat