Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 10. června 2014

Omaha

Zkuste si vyhledat slovo Omaha v těchto dnech na internetu. Pláž Omaha je spojovaná s vyloděním spojenců na pobřeží Normandie. Omaha je ale také město v americkém státě Nebraska, kam na konci 19. století odešlo hned několik Šemíků z Ovesné Lhoty.
Reklama v časopisu Hospodar
Než se doberu k popisu současného stavu zkoumání, zastavím se u příčiny, proč tolik lidí z Čech a Moravy odcházelo po roce 1870 právě do Nebrasky. Nebyly to politické ani náboženské důvody. Byla to prostá touha mít se líp. S tím, jak se u nás zvyšoval v zemědělských oblastech počet obyvatel, násobený problémy v zemědělství po období neúrody v 70tých letech, můžeme hledat odpověď na tlak k odchodu obyvatel z míst, kde žili jejich rodiče, prarodiče, příbuzní. Jenže Nebraska v polovině 19. století byla vlastně polopouští. První osadníci, kteří zde vybudovali farmy, byli považováni za blázny.
Proč právě sem přišlo tolik imigrantů, a to i z Čáslavska? Nebraska je dnes státem, kde je nejvíce usazených obyvatel původem z České republiky. Tedy relativně - vztaženo na hlavu. Odpovědí na otázku může být - reklama. Ti, kteří přišli dříve, posílali zprávy, ve kterých popisovali, jak se jim žije v Novém světě. Někteří rovnou přiložili česky psané reklamní stránky, které lákaly nové osadníky. Ze Smrdova postupně odešli Havlovi, Kudrnovi, Štroblovi, Zajícovi, Bártovi, Jelínkovi. Vesměs všichni odešli farmařit do vnitrozemí Nebrasky.
Ze sousední Ovesné Lhoty patrně odešlo několik obyvatel do největšího města státu Nebraska. Zjistil jsem, že kolem roku 1885 odchází do Ameriky Antonín Šemík (*1869). Pozdější manželku Annu Votovou (*1876) poznal až v cíli svého putování, ve městě na řece Missouri. Potomci Antonína s Annou možná dnes žijí v rodinách Olsen, Janulewicz, Camp, Festler nebo Kroll. Za Antonem později odešla jeho sestra Marie (*1872), která se vdala v Albamě za Charlese Schaefera. Bratr se sestrou vyrůstali v Ovesné Lhotě jako dvě nejstarší dětí Josefa Šemíka (*1841), který byl v obci také starostou.
Josef zde (*1841) a Antonín níže (*1864) byli bratři
Kdy přesnějí Marie cestovala přes oceán, nevíme. Možná společně se rodinou strýce v roce 1891. O strýci Antonínovi (*1864) jsme tu nedávno psali. V roce 1891 se tedy usadila ve městě Omaha další rodina Šemíkových. Dcera Marie (*1890) se narodila ještě v Ovesné Lhotě. Cesta Jakuba byla komplikovanější. O tom za chvíli. Další jejich děti už mají uvedeno jako rodiště Omahu. Ozve se někdo z potomků? Dnes to budou potomci s příjmením Zikmund, Svoboda, Pavlik, Krupa, Hagin, Brokman, Zmotony.
Potomci Antonína Šemíka (*1864) a Marie Šemíkové (roz. Šemíkové)
Jakub byl vlastně Václav, později James
V říjnu 1898 se vypravil přes německé Brémy na dalekou cestu desetiletý Václav (*1888). I o něm tu již byla zmínka. Na seznamu cestujících je poznámka, že cestuje do Omahy za sestrou. Na začátku psaní tohoto příspěvku jsem si myslel, že budu hledat v českých matrikách narození Jakuba, a on to ve skutečnosti byl Václav. V angličtině je české jméno Václav neobvyklé, a tak mnozí imigranti volili nové jméno. Z Václava potom byl často James.
Jenže Václav nebyl bratrem Marie (*1890). Ze zápisu v matrice narozených je patrné, že Václavovou sestrou byla Marie starší (*1872). Po příchodu do Nebrasky je Václav (nyní už James) adoptován sestrou za syna. Poněkud divoká konstrukce. Už jsem popisoval, že vztah Antonína a Marie byl komplikovaný, a tak se ještě můžeme těšit na překvapivé rozuzlení.

Nekrolog Antonína Šemíka (+1910)
Závěrem jen poznamenám, že se Anton s Marií v roce 1909 stěhují do města Ithaca. Byl to pro ně vlastně návrat k zemědělskému způsobu života. V Nebrasce totiž pracoval jako tavič v železárnách. V jeho nekrologu z roku 1910 je však uvedeno, že byl farmářem a že zanechal manželku a 5 dětí. James převzal farmu a společně s (ne)vlastními sestrami je uveden ve sčítání obyvatel roku 1915 v obci Dryden (odkaz s registrací). Karolína už tam je jako Haginová, neboť se v roce 1912 vdala.
James se vrací po letech ze státu New York zpět do Nebrasky. V roce 1925 se žení a pracuje jako dělník v kovodělném průmyslu. Nevěsta Anna Zikmundová se narodila v listopadu 1896 někde v Čechách. Oba žijí v Omaze. Jejich dcera Mildred zemřela před necelými dvěma roky ve věku 86 let.

Mildred M. Semik
Kromě naděje, že si toto vše přečte někdo z potomků Šemíků, máme ve Státech našeho známého příznivce. Joe pomůžeš s hledáním? Šance, že nalezneme mužského potomka sice není velká, ale v liniích po přeslici bychom mohli mít štěstí. Nevýhodou při hledání je, že imigranti oznamovali při vstupu na území Spojených Států pouze, že pocházejí z Čech nebo z Rakouska-Uherska. Stejně tak třeba na svatebních formulářích není uvedeno příjmení matky za svobodna, neboť ho neznali. Z různých zdrojů jsou odchylky v datech narození. Speciálně na arších ze sčítání obyvatel jsou zapsána v některých případech nepřesně. Celkově se dá říct, že bychom potřebovali ještě něco málo dalších důkazů pro potvrzení všeho, co jsem zatím vypátral.

Žádné komentáře:

Okomentovat