Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 1. června 2014

Studentská historie

Mnoho generací Šemíků žilo a pracovalo v prostředí, ve kterém stačilo k řešení každodenních problémů používání selského rozumu. Se vzděláním to na vesnicích v 18. a v 19. století bylo všelijaké. Postupně sice škol přibývalo, v mnoha rodinách ale děti do školy chodily nepravidelně. Pomoc v domácím hospodářství byla přednější, a tak prvního absolventa střední školy jsem nalezl až v Lounech. František Šemík s rodinou bydlel pravděpodobně nedaleko nádraží v domě č. 506, který dnes již neexistuje. Na tamějším gymnáziu, tehdy to byla „soukromá reální škola s českou vyučovací řečí v Lounech z prostředků obce Loun“, studoval v prvních letech 20. století také Františkův syn Karel. První studenti na této škole maturovali v roce 1902. Od podzimu 1904 se škola stává „c.k. státní vyšší reálkou“.
Na školním webu je přehled všech maturantů a mezi nimi jsou také tři, kteří nás zajímají.
JménoPříjmení Maturita
KarelŠemík1906
JanaŠemíková1962
ZdeněkŠemík1967

Odkud sem, do města na řece Ohři, František Šemík přišel? Z Vysočiny, ze Smrdova. František (*1852), nejmladší ze tří bratrů, se přiženil do Lacinova mlýna. Jeho manželka Anastasie Pipková byla dcerou mlynáře. Později se rodina přestěhovala do Smrdova č. 73. Děti se postupně rozutekly do města. František mladší (*1880) do Sedlce u Kutné Hory. Alois (*1881), o kterém víme, že pracoval na dráze, odešel do Prahy.
Podle všeho i František starší se s manželkou a mladšími dětmi odstěhoval před koncem století do Loun. V roce 1900 je sice ještě majitelem smrdovského domu č. 73, ale už tam nežije. Na oddacím listu Františka mladšího je uvedeno, že otec pracuje jako dělník na dráze a žije v Lounech č. 506. 
20.8.1905, svatba Františka Šemíka & Marie Žučkové
Rok po svatbě maturuje nejmladší syn Karel (*1886) na lounském reálném gymnáziu. Ve stejném roce, tedy v roce 1906, v Sobotce tragicky umírá Karlův starší bratr Alois. V Lounech s Karlem pravděpodobně žije i další z bratrů Jan (*1883). V matrice narozených jsem u Jana objevil poznámku: "14.8.1911 oddán s Annou Procházkovou v Oboře". Dlouho jsem nemohl přijít na kloub, o jakou Oboru se mohlo jednat. Když se potvrzuje, že rodiče Jana Šemíka žili v Lounech, máme jasno. Jedná se o vesnici nedaleko Loun ve směru toku řeky Ohře. Vzhledem k datu svatby budeme muset do živé matriky.
Národní listy, 24.9.1906
Na rozdíl od Jana, který se asi usadil na Lounsku, Karel odchází na další studie do Prahy. Usuzuji tak ze zprávy v dobovém tisku. Na podzim roku 1906 byl přijat na studentské koleje v Praze. Jakou vysokou školu studoval, nevíme. Ani nevíme, s jakým výsledkem školu ukončil. Dá se však napsat, že Karel byl prvním Šemíkem, který studoval na vysoké škole. Ještě jedna novinová zpráva napovídá o dalším osudu Karla Šemíka. Pokud přežil 1. světovou válku, mohl být v roce 1919 jedním ze jmenovaných celních úředníků, jak o tom informovaly tehdejší noviny. Z celního praktikanta se stal celní asistent.
Národní politika, 26.7.1919
Dodatek ze 7. 6. 2014. V lednu 1937 bylo otištěno v novinách Našinec toto oznámení:
V Olomouci zemřel u věku 50 let vrchní celní sekretář p. Karel Šemík, jenž byl přidělen hlavnímu celnímu úřadu olomouckému.

Žádné komentáře:

Okomentovat