Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 27. července 2014

Smrdov č. 27

Zůstala mi poslední linie, u které jsem neznal předky před rokem 1830. Ve Smrdově žil tehdy krejčí Josef Šemík, o němž se zpětně dovídáme ze zápisu o narození Václava Šemíka v září 1867.
13.9.1867 se narodil Václav, otec František domkář ze Smrdova č. 27
Z křížku před jménem Josefa je patrné, že vnuk svého dědu bude znát jen z vyprávění. Že by ale Josef žil v č. 31, jak je zde psáno, přičítám omylu zapisovatele. V č. 31 žil Václav Doležal, také krejčí. Avšak už na seznamech ke stabilnímu katastru v roce 1838 je uvedeno u smrdovského stavení č. 27 "Šemík Josef dědicové ve Smrdově". Tedy domkář a zároveň krejčí Josef patrně zemřel těsně před rokem 1838.
28.4.1864 se narodil dvojčata Jan a Václav
Kde se ale Josef narodil? Mohl by napovědět zápis z jeho svatby s Kateřinou Zadinovou ve Smrdově č. 13.
30.10.1827, Josef Šemík a Kateřina Zadinová, svědek rychtář Tomáš Zadina
a sedlák Zmrhal?
V době svatby dvaadvacetiletý Josef, syn po nebožtíkovi Josefu Šemíkovi, sedláku ze Smrdova. Protože jsem nerozluštil jméno matky, neurčil jsem dům, odkud Josef pocházel.
Při sčítání obyvatel koncem roku 1869 je uvedena ve Smrdově č. 27 rodina Františka Šemíka (*1831), domkáře a nádeníka. V domě žili se ženou a třemi dětmi. Společně s rodinami nádeníka Matěje Váni a krejčího Matěje Dušátka, které zde byly v podnájmu. Celkem zde bydlelo 11 osob.
O deset let později při opakovaném sčítání lidu se situace co do počtu zde žijících obyvatel nezměnila. Místo dvou rodin najemníků tu v roce 1880 bydlela se Šemíkovými rodina Václava Matouška. V rodině Františka Šemíka chybí toho času dvacetiletý syn. František mladší byl tou dobou na zkušenou ve Vídni. V kolonce povolání je u něj napsáno - pomocník hřebenář. V případě obou živitelů rodin Františka staršího a Václava můžeme číst - nádeník, střídavé zaměstnání, samostatný. Tedy takoví OSVČ, psáno dnešní řečí zkratek. V případě Františka odhaduji, že v době sezónních zemědělských prací pomáhal místním statkářům za denní mzdu a v mezidobí si přivydělával jako tkadlec.
Začátkem července jsem dostal zprávu, která mě navedla na řešení tohoto příbuzenského propletence.
Dobrý den,
vidím že se specializujete na Šemíky a já jsem zjistila že na konci jedné větve mého rodokmenu mám také Šemíkovou, tak bych vás chtěla poprosit jestli byste mi ji nepomohl zařadit do kontextu, popřípadě mi pomoci najít nějaké další informace. Jedná se o Barboru Šemíkovou - narozenou 7.12.1830 ve Smrdově čp. 27 (?) provdala se za Jana Chláda z Babice a později žili v Souňově. Já toho bohužel víc nemám, v rodině si nic nedochovalo, krom kusých dokumentů.
Obratem odpovídám.
Dobrý den,
čp. 27 ve Smrdově je pro mě neprobádané, a tak jsem rád, že si mohu s někým vyměnit svoje poznatky. V tomto domě bydlel na počátku 19. století Josef Šemík, který předtím žil pravděpodobně v čp. 31. Byl to krejčí a zatím nevím kdy a kde se narodil. 5.11.1831 se v čp. 27 narodil jeho syn František (později domkář a tkadlec). Barbora (*7.12.1830) by tedy mohla být teoreticky jeho sestrou. Nemáte zápis její svatby? Tam by mohla být informace o jejích rodičích.
Záznam o narození Františka jsem našel a protože jsem před rokem nepřečetl, že otec byl krejčí, zapsal jsem si Františka podruhé.
5.11.1831 se narodil František, otec Josef Šemík krejčí
matka Kateřina dcera Jana Zadiny
Nemám genealogický program, který by mě upozornil na případnou shodu, a tak až zpráva od pozorné čtenářky mě přinutila podívat se na archivní záznamy novýma očima. U křtu Františka (narodil se v č. 13) byl za kmotra jeho strýc František se ženou Barborou od sousedů z č. 12.
Ze zápisu o svatbě Josefa a Kateřiny (viz výše) je patrné, že otcem ženicha byl Josef (*1743 +1812) a matkou Kateřina, roz. Šancová ze Smrdova č. 22. Nevěsta byla dcerou Jana Zadiny z domu, kde se konala svatební hostina. Matka nevěsty Magdaléna roz. Myšičková pocházela z č. 5. Vše nasvědčuje tomu, že linie domkářů z č. 27 byla přímo příbuzná se Šemíky z č. 12.
Krejčí Josef otevřel ale jinou otázku. Pokud mu bylo v době svatby 22 let, vychází rok jeho narození někdy kolem roku 1805. Já však měl doposud jen údaj o narození Josefa z roku 1779. Nepředpokládám omyl při zápisu věku ženicha o více jak 20 let, a tak se dá předpokládat, že Josef (*1779) zemřel a to samé jméno dostal později "náš" Josef, který se přiženil k Zadinům u sousedů, a provozoval krejčovské řemeslo.
Zde je nutno zmínit, že dětská úmrtnost byla veliká. Nahoře uvedená dvojčata Jan a Václav se nedožila 6 měsíců. V roce 1866, půl roku po porodu, zemřela matka Rosálie (první Josefova manželka) i dcera Marie. Josefově druhé ženě Kateřině se kromě syna Františka narodila ještě dcera Barbora.
9.12.1828 se narodila Barbora, otec Josef Šemík krejčí
matka Kateřina dcera Jana Zadiny
Je to výše zmiňovaná Barbora, která se provdala za Jana Chláda z Babice? Je to možné. Údaj o prosinci 1830 u jejího jména je ze sčítání obyvatel 1880 a 1890. To se už více jak padesátiletá Barbora mohla o dva roky splést. Nebylo by to nic neobvyklého.
Po smrti Františka staršího mizí jméno Šemík ve spojitosti s domem č. 27. Nikdo ze synů zde nezůstal. O osudu Františka mladšího, po vídeňských zkušenostech v tovaryšských létech, není nic známo. A Václav, o němž se zmiňujeme na začátku tohoto článku? Poslední zmínka je z roku 1880, kdy chodil do obecné školy.

Žádné komentáře:

Okomentovat