Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 18. července 2015

Přestupek nebo trestný čin?

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
Zatajený nález. Václav Semík a Jan Havel našli cestou do Kutné Hory v papíru zavinuté dva prsteny v ceně 20 zl. a 9 zl. a 3 papírové zlatky. Nález zamlčeli a stejným dílem o věci se rozdělili. Toho dopátrala se majitelka ztracených prstenů Barb. Fialová a nemohouc po dobrém pohnout nálezce k navrácení zadrženého majetku, učinila oznámení. Státní zastupitelstvo v Kutné Hoře zažalovalo oba s ohledem na cenu zadržených věcí v obnosu 32 zl. pro zločin podvodu. Krajský soud ale odsoudil je pouze přestupek podvodu z důvodu, že o věci nalezené se rozdělili a viníku vpočtena může být pouze cena, již má věc od něho zadržená, tedy v tomto případu ne přes 25 zl.
Bývalý krajský, dnes Okresní soud
v Kutné Hoře
Proti rozsudku podalo státní návladnictví stížnost zmateční. Při líčení dovozoval generální advokát dr. Sacher, že není po právu, klade-li se při rozdělení nálezu každému nálezci pouze cena předmětu od něho podrženého za vinu. Učinili nález společně a společně rozdělili se o věci nalezené, měli tudíž oba úmysl poškoditi majitelku o 32 zl. a úmysl ten je při krádeži rozhodujícím, poněvadž důsledně dle právního náhledu krajského soudu v Kutné Hoře mohla by se takto snížiti každá krádež v jakékoli výši na pouhý přestupek rozdělením ukradeného majetku na jednotlivé pachatele pod zákonem stanovený hrdelní obnos, což již samo sebou odporuje duchu zákona. Soud kasační zrušil rozsudek krajského soudu v Kutné Hoře a odsoudil oba viníky pro zločin zpronevěření na tři neděle do zostřeného žaláře.
Národní listy
datum vydání výtisku: 23.6.1884

Budova dnešního okresního soudu byla postavena v empírovém stylu ve 30-40 letech 19. století. Stavba byla od začátku určena jako objekt krajského soudu (tehdy nazývaný soud krajínský). Obsahovala proto také vězeňské křídlo pro vazební věci a pro výkon krátkodobých trestů odnětí svobody. S největší pravděpodobností byl projektantem tehdy začínající stavitel Benedikt Škvor, který později vstoupil do služeb knížat z Auerspergů a podílel se na přestavbě jejich zámků ve Žlebech a Slatiňanech. Tehdejší okresní soud měl sídlo v dnešním Spolkovém domě, ale měl i některé kanceláře v budově krajského soudu.

Zda novinář vynechal v soudničce háček nad písmenem "S" můžeme jen domýšlet. Pro zajímavost uvedu všechny Václavy, které máme v našem klanu.
Ancestry a klan Šemíků ve verzi 17

1 komentář:

  1. Tak hlavně aby to k něčemu bylo a člověk pak nepotřeboval právnické služby. Já jsem v tomhle ohledu nastavený tak, že pokud jsem ten přestupek udělal a vím o něj, tak prostě musím pykat. Nikdy jsem se zbytečně nevymlouval. Když jedu rychleji, tak to většinou vím. Ale samozřejmě chápu to, že tenhle případ je o něčem trochu jiném. ;-)

    OdpovědětVymazat