Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

čtvrtek 29. listopadu 2018

Jakub a Matěj

Vracím se ke dluhu, který jsem měl k pátrání v Dolních Dlužinách. I zde, v malé vsi nedaleko od Ovesné Lhoty, žili v minulosti Šemíkovi. Před rokem 1780 hospodařil na čp. 1 rod Vodrážků.
Dolní Dlužiny č. 1 - indikační skica stabilního katastru z r. 1838
Když zemřel Vodrážka senior a nedlouho na to, v pouhých 30 letech, i Vodrážka junior, začal se hledal ženich pro jeho sestru Marii Magdalénu.
Našel se v sousedním Smrdově. Nejmladší syn Jiřího Šemíka, Jakub (ročník 1747), odchází po svatbě s Marií Magdalénou do Dlužin. Rodný statek ve Smrdově dědí druhý nejmladší syn Josef (*1743). Pro zajímavost. Mezi kmotry Šemíků ze Smrdova často nalézáme rodinu Těšitelů z Lacinova mlýna.
*12.9.1781 Václav Šemík,  otec Jakub
Po svatbě Jakuba Šemíka s Magdalénou v listopadu 1780 se v září následujícího roku narodil Václav. Omylem zapsaný otec Vodrážka byl také Jakub, a byl v té době již nebožtíkem. Bohužel, novorozenec Václav se neudržel při životě ani do druhého dne. Až třetí syn Matěj, který se narodil 25. prosince roku 1789, se dožil dospělého věku. Matěj Šemík si v roce 1817 přivádí do Dolních Dlužin na statek čp. 1 Annu Vítkovou z Příseky.
Syn Matěj i otec Jakub hospodařili jako střední až menší sedláci. V zápisech můžeme u obou číst označení medium rusticus, casarius, půlník, čtvrtník, chalupník. Další pokračovatel, který mohl převzít hospodářství, byl Jan (*1818). Ten však ve svých čtyřech letech umírá. A protože umírá v mladém věku 32 let i Matěj Šemík, je jediným následníkem dcera Kateřina (*1820). Vdova Anna se opět vdává. Žije v Dolních Dlužinách na čp. 1 s Matějem Hudíkem. Kromě jejich dětí vychovávají také pastorkyni Kateřinu. Ta když dospěje, je její jméno uvedeno na indikační skice mapy stabilního katastru (viz výše).
14. května 1839 je Kateřina Šemíková oddána s Josefem Pipkem. První roky po svatbě ještě žijí na č. 1. Na přelomu let 1842/1843 se stěhují do č. 11. Podle záznamů v matrikách to vypadá, že došlo ke směně s Jansíkovými. Na čísle 1 jsou v zápisech narozených dětí uváděni jako rodiče František a Anna Jansíkovi.
Rod Pipků v Dolních, ale i Horních Dlužinách má hluboké kořeny. Přízvisko Pípku je uvedeno dokonce v trčkovském urbáři z roku 1591. V Soupisu poddaných podle víry je v roce 1651 uveden Hans Pipka. Rod Šemíků odbočil ze Smrdova na dvě generace do Dlužin. Žil a pracoval tu otec a syn, Jakub a Matěj. Matějově dceři Kateřině, rodem Šemíkové, jinak Pipkové, se v únoru 1859 narodila dcera Františka.
*15.2.1859 Františka Pipková, otec Josef Pipek
matka Kateřina - rodem Šemíková, kmotr František Pipek - mlynář
Mlynář Franz Pipek, jehož podpis jako kmotra můžeme vidět v matrice narozených, hospodařil na Lacinově mlýně (Ovesná Lhota č. 24). Tam se také v té době protnuly osudy Šemíků a Pipků. Příslušníci obou rodů byli několikrát sešvagřeni. No a Františka Pipková, po přeslici Šemíková? Roku 1880 se konala svatba. Nevěsta Františka (21 let). Ženich Josef Šemík z Ovesné Lhoty č. 35 (vdovec, 39 let). 

Žádné komentáře:

Okomentovat