Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 26. listopadu 2019

Cesta genů

Svým způsobem se historie opakuje. Před deseti lety, když jsem začínal s pátráním, věděl jsem o našich předcích velmi málo. Jednoho dne jsem objevil na smrdovských stránkách první informace o Janu Šemíkovi. Brzy se potvrdilo, že to byl děda mého dědy.
Adam Šemík a jeho rodina
O několik měsíců později jsem narazil na Adama Šemíka, jehož jméno se nacházelo v Berní rule a Soupisu poddaných. To byla polovina 17. století. Protože Jan i Adam žili ve Smrdově, tedy dnešní Sázavce, usoudil jsem, že by mohli mít všichni Šemíci společného předka. V dalších letech jsem se pustil do propojování rodové linie od Jana k Adamovi. Po pár letech se potvrzení domněnky podařilo. Máme tu pohled z dneška do minulosti necelých 400 let.
Co ale předcházelo Adamovi? Z předmatriční doby jsou informační zdroje jen velmi omezené. Adamovy rodiče přišli do kraje mezi Světlou, Ledčí a Habry z východu, ze západu, z jihu či severu? Nějaké náznaky máme, ale chybí potvrzení o propojení osob. I otec Adama, který je vlevo uveden, je spíše předpokládán, neboť žádný písemný doklad o jeho rodičích nemáme. Jsou to pouhé indicie, byť se domnívám, že myslivců tou dobou v okolí Smrdova moc nebylo. Teď se zmíním, jak bychom mohli postupovat hlouběji v čase. Testováním Y-chromozomu (yDNA) jsme ověřovali, že Adam je náš společný předek a pro většinu z nás, kteří nosíme naše příjmení, je nejbližším společným předkem (MRCA) Adam Šemík. Když mluvíme o yDNA, musíme podotknout, že tento typ genetické informace se přenáší pouze z otců na syny, tedy v mužské linii
R1 (20800 př.n.l.)  R1a (15300 př.n.l.)  M198 (6300 př.n.l.) Y874 (1900 př.n.l.)
Pojďme se na vývoj podívat z druhého konce. Animovaný pohyb linie předků z Afriky do Asie a později do Evropy je společný pro zhruba dvě třetiny mužské populace v české kotlině i na Moravě, a to až do doby před 22 tisíci let. Adama Šemíka, jak postupně poznáváme již od roku 2013, můžeme zařadit do haploskupiny R1a. A s ním i všechny jeho potomky. Tedy i mě nebo mého prapradědu. Nyní nebudu spekulovat, proč docházelo ke změnám směru migrace. Nebudu vytvářet teorie o důvodech rychlosti přesunu v určitých obdobích. Snad někdy příště.
Část stromu haploskupiny R1a
Zastavím se až v době někdy před 4 tisíci roky. To je časová hranice, kam můžeme trasu předků Adama Šemíka vystopovat nejen v čase, ale i v prostoru. Tady bych se zastavil u pojmu se zkratkou TMRCA. Je to doba, kdy žil poslední společný předek dvou či více jedinců.. Pro haploskupinu R1a, tj. zhruba pro třetinu české mužské populace, žil společný předek před více jak 17 tisíci roky.
Před půl rokem jsem si u společnosti Family Tree DNA objednal podrobnější test. Výsledkem bylo zařazení do skupiny R-Y874. V době, kdy se vzdálení bratranci z haploskupiny R1a nacházeli v oblasti dnešní Ukrajiny a jihovýchodního Polska, se náš předek pohyboval mezi Černým a Kaspickým mořem. Sledujme další vývoj na stránkách yfull.com a zkusme se společně zamyslet nad tím, jak bychom mohli propojit Adama z Vysočiny s někým, kdo žil na úsvitu doby bronzové v okolí Kavkazu.

Postupné zpřesňování výsledků:
R1 - formed 28200 ybp, TMRCA 22800 ybp = 20800 BC
R1a - formed 22800 ybp, TMRCA 17300 ybp = 15300 BC (Genetika a příjmení)
M459 - formed 17300 ybp, TMRCA 13600 ybp = 11600 BC
M198 - formed 13600 ybp, TMRCA 8300 ybp = 6300 BC (111 Y-STR od FTDNA)
M417 - formed 8300 ybp, TMRCA 5300 ybp = 3300 BC
Z93 - formed 4900 ybp, TMRCA 4700 ybp = 2700 BC
Z2123 - formed 4200 ybp, TMRCA 3900 ybp = 1900 BC
Y874 - formed 3900 ybp, TMRCA 3900 ybp = 1900 BC (Big Y exportovaný na YFull)

Žádné komentáře:

Okomentovat