Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 12. října 2011

Bačkov byl baštou Šemíků

Alespoň ve druhé polovině 19. století tomu tak bylo. Z domu č. 28, kde v Bačkově žil domkář Václav Šemík, pocházelo několik jeho dětí. František, kterému se narodil v září 1863 syn Václav Šemík, zůstal v domě svého otce a dědy.
17.9.1863 nar. Václav, otec Frant., děd Václav, všichni v Bačkově č. 28
Později zjistíme, že František měl také dceru Kateřinu (*1858). Františkův bratr Václav Šemík se přiženil v Bačkově do čp. 14 a v roce 1863 jeho manželka  porodila dceru Barboru (28. října). Jak uvidíme na konci tohoto příspěvku Barbora měla ještě sestru Marii.

Narodili se do nelehké doby. Výpis z kroniky, kterou za 1. republiky psal Václav Čech, řídící učitel ve Zboží:
Za války prusko-rakouské r. 1866 i obec zdejší byla zaplavena Prušáky. Jeden z nich, vznešenějšího rodu, tu zemřel a byl pochován na parcele, kde doposud říká se ,,u Prušáka“. Po válce přijeli sem jeho příbuzní a dali na jeho hrobě zříditi pomník, u něhož dub zasazen a místo ohraženo.
Blíže pravdě snad ale bude následující popis. V době prusko-rakouské války se léčil na zámku pruský poručík, který však následkům zranění podlehl a byl pochován v zámeckém parku tzv. „Oboře“, pod mohutným dubem, kde rád sedával. Na jeho památku zde je postaven pomníček s tímto nápisem:
„Zde v míru odpočívá Viktor Gvasovský, Krakovský a Pruský, druhý poručík a praporní adjutant ve IV. Pomořanském pěším pluku č. 21. Narozen 23. prosince 1838 v Topiau (někde v dnešním Polsku?), zemřel po přestálém polním tažení, po utrpení 10. srpna 1866 v zámku u Bačkova. Postaven jeho truchlícími rodiči a majitelem statku Johanem Moravcem.“
Po válce se rozšířila cholera, jako následek války a utrpení, a zle řádila. Poznamenáno, že muži se chránili pitím rumu a ženy a děti jedením česneku a zázvoru.  Tento statek, který zahrnoval v sobě zámek, dvůr a větrný mlýn, byl zanesen v zemských deskách (r. 1872 v ceně 182.000 zl.).  Roku 1880 ves  měla 44 domů a 245 obyvatel českých. Krásný park kolem bačkovského zámku byl r. 1894 vykácen. Z "Obory" zbylo jen místo "u Prušáka", které bylo ušetřeno a znovu ohrazeno.

Zpátky k rodu Šemíků. Třetí syn Václava Šemíka z č. 28 se jmenoval Josef a byl domkářem v Bačkově č.17. V lednu léta páně 1868 se mu narodil syn Václav. Asi brzy zemřel, protože 25. července 1870 se narodil v rodině Josefa Šemíka opět syn Václav. V létě 1876 potom přišla na svět dcera Anna.
22. srpna 1881 přišla smutná událost. V 62 letech zemřel na souchotiny František Šemík (*1819), domkář z Bačkova č. 28. Zatím nevím jaký byl vztah Františka a Václava. Oba domkáři v domě č. 28 a zhruba stejná generace. Že by bratři?

23. dubna 1884 se narodila Františka, otcem byl Jan Trouba a matka Marie, dcera Václava Šemíka, domkáře z Bačkova č. 14.
30.9.1884 nevěsta Kateřina, podpis svědka Šemíka Jana z Chrtníče
30. září téhož roku se přiženil do Bačkova Josef Kupera a vzal si za ženu Kateřinu, dceru Františka Šemíka z Bačkova č. 28. Svědkem byl Jan Šemík, tkadlec z Chrtníče č. 29. Podpis není vlastnoruční, jedná se o opis matriky z archivu v Brodě. Originál jsem v Zámrsku zatím nenašel.

2 komentáře:

 1. jaroslavdvorak@atlas.cz1. března 2014 v 23:59

  Zde zemřelý Prus se jmenoval Viktor Quassowski a narodil se 23. 12. 1838 v Tapiau (dnešní Gwarddějsk) u Königsbergu v někdejším Východním Prusku. Byl poručíkem a adjutantem II. praporu 4. pomořanskéhoo pěšího pluku č. 21. Přitáhl dopoledne 10. 8. 1866 se svým plukem do vesnice při zpáteční cestě do Pruska a zemřel zde po pětihodinovém onemocnění cholerou. V žádném případě nemohl sedávat pod oním solitérním dubem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za upřesňující informaci. Zdá se tedy, že si tu druhou možnost nejspíš pábitelsky domysleli místní lidé.

   Vymazat