Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 3. října 2011

Jak se Šemík do Prysku dostal

Před setkáním v Číhošti jsem slíbil, že ti Šemíkovi, kteří překonají do středu ČR největší vzdálenost, obdrží nějaký bonus.
Nedaleko České Kamenice leží na západě Lužických hor vesnice Prysk. A tam se vydal na počátku 20. století z Ovesné Lhoty František Šemík. Narodil se více jak 20 let před tím, 29. června roku 1888.
29.6.1888, Ovesná Lhota č. 43, otec Josef Šemík
Jeho otec Josef i děd Josef byli domkáři v č. 43. Oba dva řemeslníci, koláři. Děda se ale tohoto vnuka už nedožil. Zemřel v prosinci 1884. Bylo mu 55 let. Přežil jen o půl roku manželku Kateřinu. Václav starší se tedy narodil pravděpodobně r. 1829. Manželé ale ještě žili, když se narodila Františkova sestra Marie (24.9.1883), které byla za kmotru Marie (také Šemíková) z č. 11. Kmotrem novorozence 30. června 1888 se stal František Šemík (níže vlastnoruční podpis), čtvrtník z Ovesné Lhoty č. 11. František musel mít i nějakého bratra. Nemám ale jeho jméno. Kdo pomůže?
matka Marie Zvoníková z Kynic č. 5
František se v obci Horní Prysk objevil před rokem 1913. Proč se vydal právě tam? Snad proto, že se seznámil se sklářským řemeslem v nedalekém Josefodole? Kdoví. V Prysku totiž ve sklářství pracoval, ale nepředbíhejme. V roce 1913 se oženil s Marií Fürtigovou (v té době tam bylo 90% německého obyvatelstva). Dvojjazyčnost byla v Sudetech běžná, a tak se používal český i německý název obce. V matrice je v kolonce narozených dodatečně dopsáno:
Oddán 18. 1. 1913 v Oberpreschkau s Marií Fürtig... Odpadl k "bez vyznání" dle sdělení okresního úřadu v Děčíně ze dne 27. 8. 1931... (sdělil farní úřad Horní Prysk, Ober-Preschkau)
V 1. světové válce bojoval na balkánské frontě. Společensky se poměrně angažoval. Pokud víme, pomáhal v obci založit dvě české školy. Pracoval ve sklářské huti Rückl (Fickl?) a spol. jako huťmistr zhruba do konce 2. světové války. Po válce dělal krátce starostu obce Prysk. V roce 1947 byl označen místním akčním výborem Národní fronty za kolaboranta a bez jakéhokoli soudu (a pochopitelně důkazů) mu byl zkonfiskován majetek. Zemřel v roce 1967. Měli s manželkou tři děti: Marii, Elišku a Miroslava, což byl otec dnes žijících potomků.
V rodině se zachovala úředně ověřená kopie rodného listu z března 1939, z období tzv. druhé republiky, kdy Sudety už nepatřily k Československu. O pár dní později Němci obsadili Prahu a vyhlásili protektorát Böhmen und Mähren.
Na závěr jedna ukázka uměleckého skla, které patrně vzniklo ve třicátých letech minulého století ve sklářské huti v Dolním Prysku. Váza byla zhotovena speciální metodou "Johnolyth" - smaltovaná dekorace vložená mezi dvě vrstvy čirého skla.


Žádné komentáře:

Okomentovat