Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 16. srpna 2013

Čas běží...

Na začátku prázdnin jsem zkusil oslovit některé profesionální badatele a o pár týdnů později jsem si posteskl, že se poptávka nesešla s nabídkou.
A ejhle, díky internetu se na začátku srpna objevila nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout. Už po týdnu od startovacího kontaktu se objevují zprávy o prvních objevech. Rychlost objevovaných záznamů si můžete prohlédnout na obrázku. Pročítání matriky šlo badatelce tak od ruky, že jsem byl nucen nastavit finanční strop. Netušil jsem, že v průběhu 18. století bude ve Smrdově a okolí tolik dětí, které se narodily v rodinách Šemíkových.
Období 1720 až 1770 je díky Marii Štěpánové, která ze stránek staré matriční knihy "vyrýžovala" v první fázi kolem čtyřiceti záznamů narození, otevřené k úvahám. Převážně to byly děti ze Smrdova a Vrbice. Objevuje se tam ojediněle i Bačkov a Zboží, ale v tomto období jsme zatím neobjevili žádné narození v Ovesné Lhotě. Přitom kolem roku 1770 už žila ve Lhotě minimálně jedna rodina Šemíků.
Zpracoval jsem údaje do chronologického přehledu, ze kterého nám začínají vystupovat rodičovské páry. Marie má v zásobě ještě jména ze začátku historicky první smrdovské matriky. Při dalším výzkumu v části svateb, která navazuje na část narozených, bychom mohli odhalit více. V závěru knihy jsou pohřby, které si necháme na konec.
Z toho, co máme k dispozici, jsem vyčetl, že se 1. března 1743 narodil Jiřímu a Kateřině Šemíkovým syn Josef. Tuším, že by to mohl být vnuk či pravnuk Adama Šemíka a současně můj pra(pra)děd 8 generací zpět.
(1743) Martius d. 1., zdegssi. Pokržtien gest Jozef, o. Jiržik Ssemik, m. Kateržina, L. Daniel Tessitel, t. Waczlaw Prchal, Lidmila Prchalowa. Proles subdita ad Wrbitz quam ego bapt. et manu ppria huc inscriphi ut supra. M.L.S. (Dítě poddané k Vrbici, které já pokřtil a vlastnoručně sem vepsal – M.L.S.)
Zkratka L. (lat. levans), kmotr - ten, kdo držel dítě při křtu, t. (lat. testes) svědci při křtu. Do roku 1760 se v této matrice zapisoval jen datum křtu. Po roce 1760 se zapisoval i datum narození. Zkratka M.L.S. je jméno faráře, který křtil a zapisoval. Jmenoval se Matěj Leopold Šlapanovský. Upřímně, toto není text pro začínajícího genealoga.

Žádné komentáře:

Okomentovat