Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 2. srpna 2013

Prázdninové střípky

Při prázdninové návštěvě Vysočiny jsme se v Ovesné Lhotě zašli podívat na statek č. 11, který by měl být "kolébkou" lhoteckých Šemíků. Zde žil a hospodařil již za Marie Terezie čtvrtník Václav Šemík, jak je psáno v robotních seznamech. Dnes to tam vypadá takto.

Ovesná Lhota č. 11

O kousek výš je místo, kde jsou schována před zraky kolemjdoucích boží muka. Na výřezu mapy stabilního katastru z roku 1838 je to nahoře na spojení dvou cest. Pozemek má číslo 612. V roce 1919 tam byli vysazeny čtyři lípy a ještě na leteckých záběrech pořizovaných na začátku padesátých let minulého století je vídět sbíhání dvou cest a čtyři stromy. V kronice Ovesné Lhoty se můžeme kolem roku 1930 dočíst následující místopis.

Grunt č. 11 modře
Pozemky k Vlkanovu nazývají se na horní straně Klučenina, dále "Na padrtích", k lesu "V hraničkách", výše k Petrovci "V hranicích". Kolem Petrovce je Petrovsko (Petershof); pozemky k Havlovým nazývají se Na brdech, les Lašťovka, louky Na losech (většinou obecní), dále je Průhon. Směrem k Dlužinám jsou pozemky Na královsku, les a pozemky Hluboká. Na straně k Smrdovu říká se Na žlábkách. Louky u mlýna nesou název Na losech, les V Kouřimanech, dále jsou louky Ječmárky, Stupník a pozemky V Hrušové. Směrem k Vrbici jsou vžité názvy V mezích a V dolech. U křížku ke Kynicům říká se U božích muk. Za Smejkalovými je Za hospodou, směrem k Bahenici říká se Na polohoni, směrem ke Kynicům jsou pozemky Na křídlech a V Bahenici, dále louky a pole Za rybníky.

Kronika zachycuje také legendu o místě nad obcí. Tam, kde se říká U božích muk, u cesty ke Kynicům byli prý pochováni v husitských válkách vojáci - hromadně do jedné šachty - a místo bylo označeno velkým přisekaným kamenem. Dědeček nynějšího [psáno kolem r. 1930] majetníka č. p. 4, Václava Jelínka, dal postaviti na tento kámen železný kříž. Plot kolem křížku byl ozdoben v r. 1919 vysazením 4 lip, jimž byla dána jména dle ročních počasí. Mezi kořeny jedné z lip byla vložena zapečetěná láhev, do níž byla uložena listina se jmény členů obecního zastupitelstva t. r. a běžné peníze.

4 lípy a boží muka jsou v háji, v háječku
Dnes to místo vypadá takto. Místo zarostlo náletovými stromy a křovinami. Jedna lípa byla, možná silným větrem, zlomena. Kolem kříže je temno, a pod kořeny jednoho stromu je schovaný vzkaz příštím generacím.
(více fotografií)
Na jiném místě v Ovesné Lhotě stojí kamenný kříž. Tento křížek při silnici před školou byl prý postaven na památku zrušení roboty. Dvě lípy u tohoto křížku byly zasazeny v roce 1910.

Na začátku následujícího století, kolem roku 2010 jsou staré lípy nahrazeny mladými lipkami. Fotografie byla pořízena při průjezdu vozu Google Street View v roce 2011.

Žádné komentáře:

Okomentovat