Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 16. května 2014

O jehlách a kupkách sena

Na hledání předků je zajímavé, že nikdy nevíte, kde skončíte. Základem hledání jsou matriky. Některé jsou digitalizované a dostupné na internetu, některé najdeme v oblastních archivech. Novější knihy (i ty mohou být ale docela staré) jsou stále na matričních úřadech. Než budete hledat jehlu v kupce sena, musíte najít nejdřív tu pravou kupku. Důležité je tedy i hledání zdrojů, ve kterých budeme hledat záznamy o našich předcích.
Časem zjistíme, že matriky nestačí. Přibývají další kupky sena. Sčítání obyvatel nebo poddaných, pozemkové či gruntovní knihy, urbáře, přihlášky k pobytu, telefonní seznamy, sirotčí seznamy, seznamy hrobů.
Národní politika, 10.11.1906, zdroj: Kramerius
Ale také další zdroje, které s digitalizací dávají možnost mnohé zjistit doma u počítače na internetu. Třeba staré noviny. V listopadu roku 1906 byla v Národní politice otištěna krátká zpráva o úmrtí Aloise. Alois Šemík (*1881) byl jedním ze synů Františka Šemíka (*1852). Oznámení končí sdělením o pohřbu na hřbitově v Sobotce.
Trať 064 pod Humprechtem
Konduktor, tedy průvodčí Alois, tehdy vypomáhal na nově otevřené trati z Mladé Boleslavi do Staré Paky. Úsek do Sobotky byl slavnostně otevřen v listopadu roku 1905. Od roku 1904 byl Alois otcem. Zkoušel jsem hledat v matrice zemřelých, které jsou pro Sobotku uloženy v Zámrsku. Marně. Zkusil jsem tedy živou matriku v Sobotce. Ochotná paní úřednice mně radila zkusit okolí (Jičín, Dolní Bousov), ale i tam jsem skončil bez úspěchu. Napadlo mě, kdo by mohl mít na starost správu soboteckého hřbitova? Ejhle, skutečně tam našli záznam, že 5.11.1906 byl Alois pohřben na soboteckém hřbitově.
Starý sobotecký hřbitov
V příloze Vám posílám kousek mapky starého hřbitova v Sobotce k orientaci pro případ, že byste tam chtěl hledat hrob toho Vašeho předka p. Šemíka. Jedná se o díl II, č. hrobu 86. Když vejdete vchodovými vraty do starého hřbitova v Sobotce (vchod - vrata nacházející se blíže k městu Sobotka), je to následovné:
Budete pokračovat cestou od vrat, až narazíte asi v polovině na křižovatku s příčnou cestou (na rohu je nádrž a kohoutek na vodu na zalévání), tam se dáte doprava. Dojdete k hrobu uprostřed této cesty. Uhnete doleva (na rohu je hrob s bystou básníka Václava Šolce). Mírně za polovinou je vlevo od cesty urnový hrobeček p. Františka Šedivého (1911 - 2004)  a vedle něho hrob Františka Žofky. V další řadě za hlavami těchto hrobů by měl být pohřben ten Váš příbuzný p. Alois Šemík.

Že by se to zapomnělo zapsat do matriky nebo k zápisu došlo až později? Paní matrikářka ze Sobotky mi na druhý den píše:
...nedalo mi to, a pátrala jsem. Přece není možné, aby osoba tady zemřelá a dokonce tady pohřbená nebyla zapsaná ve zdejší matrice (když jste v matrikách jiného vyznání rovněž nenalezl).
V indexu k matrice zemřelých v Sobotce (to je takový jmenný seznam, dnes je součástí matriční knihy) jsem Aloise Šemíka našla zapsaného. Zápis o jeho úmrtí je v knize úmrtí pro Sobotku, tehdejší část Březno, v matrikách pro Sobotku - venkov (strana 39). I datum 3.11.1906 souhlasí. Tato kniha je již v Zámrsku.

Nádraží stojí v části Sobotky, která se jmenovala Březno. Sobotecký hřbitov je mimochodem proslaven místním rodákem Fráňou Šrámkem, jehož hrob je umístěn nedaleko Šemíkova. Dokonce vyšla útlá knížka, která se věnuje tomuto pozoruhodnému místu. Možná, že bude dostupná v některých knihovnách. Autorem je historik Karol Bílek.
Sobotecký hřbitov, zdroj: www.fotoaparat.cz
A tak si mohu zapsat do úkolovníku na příští výlet do Zámrsku:
sign. 8157 matrika Z 1894-1933 Březno (osada Sobotky)
Zemřel Alois Šemík (†3.11.1906) 

A při návštěvě archivu v Praze zkusím nalézt záznam o narození jeho syna:
NUS N1 farnost Nusle 1903-1905
Narodil se Alois Šemík (*1904)

Žádné komentáře:

Okomentovat