Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 26. května 2014

Na prahu velké války

Blíží se sté výročí začátku 1. světové války. Války, které se říkalo velká do doby, co 20. století přineslo válku druhou, ještě větší. Není snad u nás obec, kde by nebyl památník se jmény místních rodáků, kteří padli na obou stranách fronty. Ti, co se vrátili, nám zanechali pár vzpomínek, jako třeba Josef Šemík z Ovesné Lhoty. Po mém pradědovi Aloisu Šemíkovi se zachovala alespoň fotografie.
Verlustliste ausgegeben am 29.9.1915
Po některých vojácích zůstal jen záznam o tom, že padli (tot, gestorben, gefallen) či byli zajati (kriegsgef.) nebo zraněni (verw.). Víme tedy, že František Šemík (*1884) z Chrtníče byl raněn na podzim roku 1915. Sloužil u 5. kompanie (roty) 21. pěšího pluku. Po skončení války se mu narodili dva synové, jejichž potomci žijí dodnes. František se dožil požehnaného věku 92 let. Zemřel v roce 1976.

Verlustliste ausgegeben am 9.2.1915
Nedávno jsme tu zmiňovali Karla Šemíka (*1874), který přišel na začátku 20. století z Ovesné Lhoty na pražský Žižkov. Narukoval na začátku války jako "záložák" domobrany. Zdá se, že po vyléčení zranění již nebyl povolán zpět. Bylo mu tehdy už přes 40, a tak při narození syna Rudolfa (*1915) pobýval nejspíš doma v Praze. Před několika týdny, když jsem tu psal o Karlovi, jsem neměl k dispozici záznamy z matrik. Díky jedné čtenářce těchto stránek tu dnes máme zápis svatby Karla Šemíka a Marie Beránkové. Církevní obřad se konal tam, kde dnes stojí Divadlo Járy Cimrmana.
20.1.1902 - Karel Šemík & Marie Beránková
Po přestěhování ze Žižkova na druhý vltavský břeh, jak jsem již psal, manželé Šemíkovi bydleli postupně na třech adresách v Holešovicích.
Po roce 1906, kdy záhy po narození umírá syn Vojtěch, opouští Karel obor řeznictví a uzenářství. Co nakupuje za účelem prodeje, jak bychom dnes povolání obchodníka opisovali, není úplně známo. V novinách Národní politika se objevila zmínka 10. července 1917, tedy ještě v období velké války:

Novinový inzerát z 10.7.1917
Velké sudy se prodají po 20 K. Praha VII., Ústřední jatky, fa Karel Šemík. K vidění 21. července od 1-6 hod. odp.
Holešovická tržnice sloužila dříve, od roku 1895 do roku 1983, jako hlavní pražské jatky. Z tohoto novinového inzerátu je myslím potvrzeno, že Karel už zbytek války vojákem nebyl. Nyní opustíme Prahu a vrátíme se na počátek 1. světové války na Vysočinu do obce Horní Paseky.

V dubnu 1915 se tam narodil Jaroslav Šemík. Teorie, že nedostal jméno po otci Josefu Vápeníkovi, ale po vdově Anežce, roz. Šemíkové, protože Josef Vápeník zahynul na začátku války, se ukázala jako lichá. Před naším lipnickým setkáním jsem telefonicky hovořil s ochotnou paní matrikářkou a víme, že

  • 21.2.1905 byla v Horních Pasekách svatba Josefa Vápeníka a Anny Šemíkové
  • v roce 1911 se narodil Josef Vápeník
  • 22.4.1915 se narodil Jaroslav Šemík (nemanželský syn vdovy Anny)

Záznam o úmrtí Josefa Vápeníka se zatím nepodařilo nalézt. Zemřel však jistě před začátkem války. Bylo to někdy mezi roky 1911 a 1914. I když později bylo na křestním listu zapsáno "manželský", v matrice je uvedeno u narození Jaroslava nemanželský syn.

Žádné komentáře:

Okomentovat