Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 20. ledna 2015

Důsledky třicetileté války

Dnes je v této lokalitě mezi obcemi Kynice, Vrbice a Dobrnice jen polorozbořený zbytek bývalého ovčína.
Výřez z indikační skici stabilního katastru (1838)
Zkusme pomaličku postupovat proti toku času. V první polovině 19. století byl severozápadně od ovčína patrný zbytek osady (na mapě Horra Dwur). Tehdy tam ještě ty domy měly čísla popisná (9, 16, 17, 18).
Deatil z indikační skici stabilního katastru
Ve druhé polovině 17. století se území kolem říčky Sázavky jen pomalu vzpamatovávalo z časů první poloviny téhož století, které bylo z velké části dobou válek a velkých majetkových změn. Jedním takovým místem, které bylo postiženo, je osada Hory Vrbické. V berní rule a soupisu podanných je u této vsi několik poznámek, které přibližují bídu a zmar tohoto místa. Přímo psáno, že zde roku 1654 žijí chudí lidé, kteří "prací rukou svých se živí". Tři roky předtím, při soupisu podanných, je na Horách uvedeno 25 obyvatel. Některé domky byly patrně zbořeny a většina tehdejších hospodářů je popisována jako "nově osedlí". Tesař, krejčí, tkadlec, myslivec. Těžko říct, který z nich přišel do těchto míst zblízka nebo zdaleka. Prakticky v žádném stavení nevydržel hopodář jednoho příjmí delší dobu v jedné chalupě.

1651 - Soupis poddaných 1654 - Berní rula 1673 - Revizitace
Martin Krs
Jiřík Záděra
Matouš Veřejka Matouš Veřejka Jan Šindelář
Václav Krejčí (otec) Václav Krejčí Václav Bosák?

Jan Krejčů (tkadlec) Jan Krejčů (syn) 
Jan Pospíšil Jan Pospíšil (krejčí) Jan Drahovzal
Jan Šemík (myslivec) Pavel Chalupník Pavel Chalupník
Šimek Václav Burýšek?
Jan (S)křivan (tesař) Matouš Vondráček

Porovnáním údajů docházím k závěru, že tam tehdy stálo 6 až 7 - patrně dřevěných - stavení, která byla pozůstatkem předválečné hornické osady. Jak berní rula napovídá o zdejších lidech: "tito toliko malé chaloupky mají nebo při horách leží, kdež někdy ruda stříbrná se dobejvala". Válečné útrapy přiměly mnohé podanné k opuštění domů, kde doposud žili. V roce 1634 došlo k události, která odstartovala překreslování hranic panství. Po atentátu na Albrechta z Valdštejna došlo k masivní konfiskaci jeho majetků. To se týkalo také majetku Trčků, kteří krátce před tímto zlomovým okamžikem ovládali velké panství na Havlíčkobrodsku s centrem ve Světlé nad Sázavou. Velké dominium Trčků bylo rozdrobeno na řadu malých panství.

Žádné komentáře:

Okomentovat