Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 14. ledna 2015

Všichni jsme si rovni, ale někteří...

Úplný domovní šematismus
král. hlavního města Prahy
(str. 183)
V době, kdy v Praze žila jediná obyvatelka, která zdědila po otci jméno našeho klanu, mělo hlavní město pět obvodů. Staré město, Nové město, Malou stranu, Hradčany a Josefov. V rukověti z té doby se můžeme dočíst v kapitole "štola katolické církve" o poplatcích za různé církevní úkony. Kolik se platilo za ohlášky, oddavky, za pohřby, za křestní, oddávací a úmrtní listy nebo kostelníkovi od zápisu. To vše podle kategorií.
Každý obyvatel města i vesnice byl zařazen do jedné z pěti kategorií. Měšťanstvo nyní pomineme a podíváme se na vesnické obyvatele neb selský lid.
  • I. třída. Celí sedláci, ovčáčtí mistři a šafářové.
  • II. třída. Tak nazvaní pololáníci (půlníci).
  • III. třída. Čtvrtláníci a ovčáčtí čeledínové.
  • IV. třída. Chalupníci.
  • V. třída. Podruzi, čeládka a nádenníci.
Pro příklad vesničané V. třídy platili za ohlášky 5 krejcarů a sedláci krejcarů 40. Za oddavky měli platit čeledíni a děvečky 20 krejcarů a svatba přišla sedláka na 1 zlatý a 5 kr. Půlník to neměl za polovic, ale za 78 krejcarů.

V té době se také v Rakousku-Uhersko přecházelo na metrickou soustavu. Kromě jiného to znamenalo, že jeden zlatý měl 100 krejcarů a už ne 60 jako dříve.

Žádné komentáře:

Okomentovat