Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 7. ledna 2015

L.P. 1653 - Šemíkova chalupa Chalupovi

Podívejme se do počátků klanu Šemíků. V soupisu poddaných roku 1651 žil ve Smrdově mladý podruh Adam Šemík s manželkou a několikaměsíční dcerou. V nedalekých Horách Vrbických tou dobou je v soupisu zaznamenána rodina Jana Šemíka. Jan, oproti Adamovi o generaci starší, má početnější rodinu a pozoruhodné povolání. Je to myslivec.
O rok později, tedy roku 1652, Adam kupuje chalupu ve Smrdově. O tom jsem se zmiňoval několikrát. Naposledy nedávno, kdy jsem objevil původní zápis v purkrechtní knize panství Vrbice.
V roce 1653 prodává Jan Šemík chalupu v Horách Vrbických. Uvádím pokus o přepis zápisu z gruntovní knihy, která byla založena někdy kolem roku 1668 a zpětně se v ní píše...
Gruntovní kniha panství Vrbice

187.

   Wes Hory Wrbiczky

Pawel Chalupa

   Letha Panie 1653 Pawel Chalupa ujal?
   chalupu od Jana Šemika za summu 20 kop míš.

   Z ty summy Tomeš Smlsal stoje osobně przi
   těchto registrech pržiznani uczinil
   že držiteli gruntu Pawlowi Chalupovi
   na žádosti jeho upouští - - - - 4 kopy míš.

   A tak na léta dopláceti má každorocznie
   po 1 kopě míš. . 16 kop grošů ? činí - - - - - 42 zl.
            Tottiž
   Do od oumrti - - - - - - - 16 zl. 20 krejcarů
   a Tomášovi Smlsalovi - - 25 zl. 40 krejcarů

Anno 1668
   dne 8. February propuštěno Tomšovi
   Smlsalovi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 1 zlatý - 10 krejcarů


Tedy 20 kop pro Šemíka a 16 kop (každoroční vejrunky po 1 kopě) pro Smlsala a do odúmrti. Dohromady 36 kop grošů míšenských, tj. 42 zlatých.
Tomáš Smlsal byl tedy jakýsi "nápadník", který tam někde na Horách mezi roky 1653 a 1668 žil? Před rokem 1653 se zapisovalo jen v groších. O 15 let později se uváděly ceny i ve zlatých. Ve starší purkrechtní knize jsem výše uvedený zápis nenalezl.

Díky za spolupráci při případném upozornění na nepřesnosti a odstranění otazníků.

A tady se stopa Jana Šemíka ztrácí. V roce 1654 je uveden na Horách Vrbických Pavel Chalupa. Ten tam zůstává i při revizitaci berní ruly roku 1673. Ve Smrdově zůstává Adam Šemík, který "zdědil" povolání myslivce (listy 7 a 8 prezentace). To už ale Jan nejspíš nežil. Možná nežil již roku 1654, kdy mu mělo být kolem 60 let. Přímý důkaz příbuzenského vztahu Adama a Jana zatím nemáme.
Po konzultaci na genealogickém fóru jsem došel k názoru, že Jan Šemík v době převodu na Pavla Chalupu už v chalupě nežil. Otazník u "16 kop grošů" znamená "českých", tzn. 32 kop grošů míšenských. Když k tomu přičteme 4 "odpuštěné", jsme na 36 kopách gr. míš. (= 42 zl. rýnských)
O Horách Vrbických té doby něco víme a příště o tom ještě napíšu.
.

Žádné komentáře:

Okomentovat