Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pátek 3. února 2023

Statistika a pravděpodobnost

Metody klasické genealogie vychází z toho, co je psáno. Čím hlouběji v času jdeme, tím je psáno méně a méně. Ne vždy lze ale spoléhat na předpoklad – co je psáno, to je dáno. Proto přichází genetická genealogie, která může některé dohledané příbuzenské vztahy potvrdit nebo také vyvrátit.
Vezměme si jeden typ rodopisného bádání a tím je vývod, ve kterém hledáme rodiče rodičů. S každou generací se počet předků zdvojnásobuje, pokud nedochází k situaci, které říkáme ztráta předků. Popravdě řečeno, já osobně jsem se k pátrání svého vývodu dostal až po letech, kdy jsem zkoumal rodokmen Šemíků. Impulsem byla až tzv. rekreační genetika. Díky testu autozomální části genomu (atDNA) jsem se v několika případech propojil se vzdálenými bratranci a sestřenicemi.
Užitečnou pomůckou byl i test mé matky a strýce z otcovy strany. Oblasti, odkud pocházejí otcovy (Havlíčkobrodsko) a matčiny (okolí Litomyšle) linie, jsou geograficky odděleny. To mi pomáhá při základní selekci případných genetických shod. Zabývám se především těmi shodami, u kterých dochází k triangulaci se strýcem nebo matkou.

 

db

shoda (%)

shoda (cM)

počet segmentů

nejdelší segment (cM)…

…na společném   chromozomu (Matka/Strýc)

Lenoch Jakub

10 generací

MH

0,30

20,9

2

13

5

dtto

GM

 

12,1

1

12,1

5 (M-)

dtto

FT

 

11,5

1

11,5

5 (M+)

Daniel Jakub

8 generací (4C3R)

MH

0,40

28,8

2

21,6

2 (S+)

dtto

GM

 

20,5

1

20,5

2 (S+)

Souček František

7 generací (5C1R)

GM

 

28,4

7

6,2

8 (S+)

Vodstrčil Jakub

5 generací (4C)

MH

0,80

55,5

1

55,5

17 (M+)

dtto

FT

 

11,9

1

11,9

17 (M+)

Pleskač Josef

5 generací (4C)

MH

0,90

64,5

3

41,7

14 (S-)

Souček Jan

5 generací (3C1R)

MH

0,90

64,2

3

31,9

8 (S+)

dtto

FT

 

61,0

3

31,5

8 (S+)

Souček Jan

5 generací (3C1R)

MH

1,70

119,1

5

40,3

2 (S)

dtto

GM

 

139,2

7

38,9

2 (S+)


V tabulce jsou moje nálezy z posledních let. Všechny tři atDNA testy jsem nechal dělat u Family Tree DNA (FT). Pak jsem výsledky nahrál do databáze MyHeritage (MH) a na GEDmatch (GM). Když se objeví na některém z chromozomů nejdelší segment nad 10 cM a dojde k triangulaci s matkou (M) nebo s bratrem otce (S), zkusím kontaktovat druhou stranu. Jestliže potenciální bratranec či sestřenice zareaguje (není to pravidlem), zkusím zjistit, zda nemáme stejná příjmení a stejnou oblast, kde předci žili. Pokud nemáme dohledány v matrikách a v dalších písemných zdrojích předky, ve kterých bychom se protli, zkusím zapátrat a dostat se ke společnému manželskému páru vzdálenému často 5 i více generací. Ze shody v centimorganech (cM) lze odhadnout vztah dvou jedinců. Odhad vychází ze statistických metod a nabízí pravděpodobnost jednotlivých vztahů.
Triangulace obvykle ukáže u matky nebo strýce větší (M+ / S+) shodu než u mě. Výjimečně je shoda stejná nebo dokonce menší (M- / S-). Čím více generací nás odděluje, tím se zmenšuje velikost shody, a zmenšuje se i pravděpodobnost jakékoli shody. V případě potomka Jakuba Lenocha z matčiny strany je vzdálenost deset generací. Máme velké štěstí, že vůbec nějakou shodu máme. Moje matka ale na MH už s potomkem Jakuba nemá shodu žádnou. To však neznamená, že nejsme příbuzní, byť vzdálení.

Žádné komentáře:

Okomentovat