Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

čtvrtek 8. června 2023

Blíží se Den otců

V mezičase mezi Dnem matek a otců si můžeme zvolit termín pro konání příštího srazu Šemíků. Po letech hojných a družných přišly časy nejisté a zdrženlivé. Pojďme si společně zavzpomínat a s nadějí vzhlížet k věcem příštím.
Petr a Roman na YFull a FTDNA
Kromě termínu srazu nám chybí kandidát na dalšího nositele rodové štafety. A ještě jeden nebo dva otazníky mi zbývají. Již od března víme, že naše dvě základní rodové linie jsou nejen papírově, ale i geneticky propojeny. Na obrázku je vpravo Horní linie (R. Š. a V. Š.) a vlevo linie Dolní (P. Š., M. Š.). Schválně, zda se vzdálení bratranci podle iniciál poznají. Jsou kandidáty pro genetický test.
V každé z obou linií jsem vybral po jednom zástupci, který každý může pomoci blíže specifikovat konce větviček jednotlivých rodin. Rozdělení jednotlivé větve na menší větve je určeno v podstatě mutací, která se projeví u potomků jednoho muže. Takže genetickým testem se, zjednodušeně řečeno, porovná, s kterou větví má testovaný muž shodné markery a určí se mu tzv. terminální SNP. To je jedna konkrétní mutace, kterou mají alespoň dva muži, a která definuje určitou větev, do které tito muži patří.
Otec Tomáše a Josefův strýc Jakub se usadili v Ovesné Lhotě.
Jejich potomci tam žijí dodnes.
Testováním se rovněž určí i tzv. privátní SNP, které ještě u nikoho nebyly objeveny. Terminální SNP se však může měnit, a to v případě, kdy v jedné větvi přibudou testované osoby, které mají některé tyto privátní SNP shodné. Právě podle těchto společných SNP vznikne nová větev, která může být vlastní třeba konkrétní rodině. (*) Zdá se vám to příliš komplikované? Příští rok na Vyšehradě se to pokusím vysvětlit jednodušší formou :-)
Tomáš Šemík z Ovesné Lhoty a Josef Šemík ze Smrdova byli vzdálenými bratranci (3C1R) se společným předkem Adamem. 3. bratranci jednou posunutí byli spřízněni nejen po mužské linii. Václav Buríšek, syn dcery Tomáše se oženil s dcerou Josefova strýce.

Žádné komentáře:

Okomentovat