Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 29. listopadu 2011

Smrdov - Berní rula 1654

V roce 1654 patřil Smrdov ke statku Třebečice (dnešní Třebešice), Vrbice, Modletín pana Václava Rudolfa staršího Věžníka z Věžník. Svůj rytířský statek rozšířil r. 1651 o Smrdov a Vrbici. Dále pod Vrbici patřily vsi Kunemil, Horní a Dolní Dlužiny, Ovesná Lhota, Vlkanov, Hory Vrbické (zaniklá ves), Druhanov, Služátka, Mrzkovice a Benetice. Třebečice a Modletín jsou obce, které byly mimo spojité území zbylých vsí na panství.

"Zádušní" rybník
Zajímavostí je absence kněze na faře (asi od roku 1626). O kostel se starali kostelníci v čele se starším kostelníkem. Původně se pod pojmem kostelník (kostelní otec, Kirchenvater) chápal jeden ze sousedů (sedláků), který pod dozorem patrona pomáhal faráři spravovat zádušní jmění. K tomuto majetku patřil ve Smrdově i rybník dodnes zvaný "Zádušní". Velice často bylo kostelníků více a ti se sdružovali v tzv. kostelních radách. V pozdějších dobách pojem „kostelník“ označoval farníka, který se staral o liturgická roucha, ostatní bohoslužební potřeby a připravoval vše potřebné pro bohoslužby. Zpravidla obstarával rovněž zvonění (dříve „zvoník“).

V době soupisu tohoto prvního katastru na našem území ještě nebyla zavedena dědičná příjmení. Příjmí se teprve ustalovala, a tak převažovala jména odvozená od řemesla, kterým se daný hospodář zabýval. V některých případech došlo k rozdílnému zápisu těch samých sedláků v soupisu poddaných (1651) a berní rule (1653). U jména Adam Šenk alias Šemík bych tipoval, že vizitační komise, která zpracovávala seznamy pro berní rulu osobně nenavštívila městečko Smrdov, a opisovala údaje z pozemkových knih na vrbickém panství. Buďto komisaři opisovali nepřesně nebo byl zápis v pozemkové knize zkomolen. Nebo to bylo úplně jinak... kdo ví?

Dále je uvedeno, jak bylo vizitační komisí zapsáno do protokolu v březnu léta 1654.

Městečko Smrdov *
Jméno hospodáře
Role má - strychůZ toho seje - strychů (věrtelů)Potahův (voly, žádné koně)Dobytka chová

Pozn.
(v závorce jméno ze sčítání poddaných 1651)vornýchnoví od r.na zimuna jarochovati můženyní mákravjalovicovecsviníporostlin
Hospodářové, jenž qualitates osedlého mají:
Jan Albrecht30883337241 ß záhonů
Jan Skřivan (Jan Skřivánek)18552122511 ß záhonů
Václav Matoušek3612124444722 ß záhonůřezník
Matěj Zlatej36101044341332 ß záhonů
Štěpán Suků36101043521322 ß záhonůkostelník
Fabian Řezník (Fabián Šenkýř)24662236-1

Jan Šanců24882233822 ß záhonů
Matěj Nečert42121244341123 ß záhonů
Šimon Pechal4212124454821 ß záhonů
Hospodářové eiusdem classis, však v nově osedlí:
Matěj Husa36(1652)742235121kostelník
Václav Němců48(1652)86424432
Šimon Kmentů36(1652)322-24--
Matěj Libíček60(1651)66412471
Jan Machatů48(1653)66433381
Václav Rychetský60(1653)226--2--6 ß záhonů
Jan Suchánek36(1653)112-23--
Jan Těšitel48(1652)774221111mlynář
Bártová, vdova48(1653)99421361
Hospodářové eiusdem classis, však pohořalí:
Matouš Beroun48101042246-2 ß záhonů1) Vyh., def[al]. 1712
Jiřík Kapr48101042165-4 ß záhonů1) Vyh., def[al]. 1689
Martin Doležal24662223-11) Vyh., def[al]. 1689
Petr Kloučil36664213611) Vyh., def[al]. 1712
Hospodářové eiusdem classis, však na živnosti skažení:
Václav Hluchýho242 (1)12-12--na zimu 2 strychy a (1) věrtel
Václav Zmrhal48 214-23--
Matěj Baršů (Matěj Buršů)24332112-1kostelník
Hospodářové eiusdem classis, však pustí:
Líbalovská8 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Kadmovský8 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Buršovský10 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Buletovský8 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Beranovský6 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Bezouškovský8 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Zlatovský4 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Vavřinecký4 ß2) Vyh., def[al]. 1742
Hospodářové, jenž 4 za osedlého (chalupníci):
Tomáš Tkadlec1232-12410-starší kostelník 
Adam Šenk (Adam Šemík)1233--24-1
Jakub Sklenář1222----111
Hospodářové eiusdem classis, však v nově osedlí:
Lukáš Kačer12(1653)21--32--
Hospodářové eiusdem classis, však na živnosti skažení:
Jan Kudrna1211--32--švec
Hospodářové eiusdem classis, však pustí:
Němčovská2 ßDokonce pustý, role ladem
Řípovská2 ßDokonce pustý, role ladem
Úhrnem:
60 ß záhonů 102010182(1)1728349701001523126 ß záhonů porostlin
Tito mohou obstáti, půda žitná.
.
1) Pohořali v létu 1654.
2) Dokonce pustý a spálený, role všechny ladem leží.
.
* Ve Smrdově byl kostel sv. Jana Křt. a fara; při faře však od 26 let (od r. 1626?) kněz nebyl (Archiv min. vnitra v Praze. Sign. : SM-R-109-45-Čáslavsko, č. 49 Třebešice-Vrbice-Modletín. Krabice č. 2042.)
.Ve vsi žilo (rok 1651) 187 lidí.
Zdroj:  František Beneš, Berní rula – sv. 11, Kraj Čáslavský II. vydalo SPN, Praha 1954, str. 625-626

Žádné komentáře:

Okomentovat