Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 15. dubna 2012

Hory Vrbické - Berní rula 1654

Ves Hory Vrbické
Jméno hospodáře
Role má (strychů)Z toho seje - strychů(věrtelů)Potahův (voly, žádné koně)Dobytka chová

Pozn.
(v závorce jméno ze sčítání poddaných 1651)vornýchnoví od r.na zimuna jarochovati můženyní mákravjalovicovecsviníporostlin
Chalupník, jenž 4 za osedlého, však v nově osedlý:
Jan Křivan7(1652)21-222--tesař
Chalupníci na živnosti skažení:
Pavel Chalupník73---11--Tito oba mají stavení do gruntu zbořený.
Šimek (Jan Šemík)70(2)0(2)--23--Chudí lidé. Prací rukou svých se živí.myslivec
Zahradníci, jenž 8 za osedlého, však v nově osedlí:
Jan Pospíšil4(1652)11--31--Vyhořel, defal. 1708krejčí
Jan Krejčů (Václ. syn)3(1652)11--21--tkadlec
Václav Krejčí3(1651)11--32--
Matouš Veřejka4(1652)11--3---
Úhrnem:
3559(2)5(2)-21610--
Tito toliko malé chaloupky mají nebo při horách leží, kdež někdy ruda stříbrná se dobejvala.
Jsou chudí lidé.
Ve vsi žilo (rok 1651) 25 lidí.

V Berní rule (1654) je zaznamenán chalupník Šimek. V Soupisu poddaných podle víry (1651) je uveden myslivec Jan Šemík (55), manželka Rozina (40), dcera Alžběta (17) a synové Tobiáš (12) a Jan (5).

Ve stejné době v nedalekém Smrdově hospodaří nově příchozí Adam Šemík (alias Šenk), kterému je 23 let. Věkově by mohl být synem Jana z Hor Vrbických nebo také synovcem. Jeho ženě Anně (24) se narodila v roce 1650 nebo 1651 dcera Kateřina.

Žádné komentáře:

Okomentovat